Page 1 of 1

Finlands Svenska ! i Finland

Posted: 2012-06-03, 5:27
by Moniqiili
:D
hei Moi

Det är mit eget skriftkraft på svensk. och då översätta på Finska och Engelska.
Jag är nativ Engelskaman jag lärt mig Svensk i England och Sverige bland Dansk Norsk och Hollandska. och ha interessa av Germanska och av Finlands Svenska ! och annan språk Saapbmi Geali på exempel i Finland.
Man kan vara finnas diskussion på PakkoRootsi i Finland om Finlands Svensk språk och Kolonialism.
Men på gatan man kan se vägskylten. Jag har stannade i Värmland mötade Sveriges Finskfolk.

Jag interess av två språks ex Finlands Svenska Finska MaqQomputer användarsvänlig kontaktyta iOS vägskylten och om Unilang kan ha två språks användarsvänlig kontaktyta.

hei Moi It's mit own writing force in Swedish. and then translate the Finnish and English. I am a native Engelskaman I learned Swedish in England and Sweden among Danish Norwegian and Dutch. and have interessa of Teuton and of Finland's Swedish! and other languages ​​Saapbmi Geali the example of Finland. One can be found on the talk PakkoRootsi in Finland on Finland Swedish language and Colonialism. But on the street you can see the road sign. I have stayed in Värmland dissuaded Swedish Finnish People. I interess of two languages ​​as Finnish Swedish Finnish MaqQomputer user-friendly interface iOS road sign and on UniLang can have two language user-friendly interface.Kumoa muokkaukset

hEI Moi Se mit osayksikön voimassa ruotsiksi. ja sitten kääntää suomeksi ja Englanti. Olen syntyperäinen Engelskaman opin ruotsin Englannissa ja Ruotsissa keskuudessa Tanska Norja ja Hollanti. ja on interessa sekä Teutonien ja Suomen ruotsinkielistä! ja muiden kielten Saapbmi Geali Suomen esimerkki. Yksi löytyy talk PakkoRootsi Suomen osalta Suomessa ruotsin kielen ja kolonialismin. Mutta kadulla näet kyltin. Olen asunut Värmlannissa luopua ruotsiksi Suomen kansan. Olen interess kahden kielten suomi ruotsi suomi MaqQomputer käyttäjäystävällinen käyttöliittymä IOS tienviitan ja UniLangin voi olla kaksi kieltä käyttäjäystävällinen käyttöliittymä.