Hříšná těla, křídla motýlí - tranlsation

mssccb84
Posts: 76
Joined: 2005-06-07, 19:31
Real Name: Michael Davis
Gender: male
Location: Atlanta
Country: US United States (United States)

Hříšná těla, křídla motýlí - tranlsation

Postby mssccb84 » 2005-11-03, 4:10

Can someone translate this song for me? Its a pretty song but I have no clue what its about. Thanks a lot.

Hříšná těla, křídla motýlí

Jednou už tě málem měla
A už zase by tě chtěla
Hříšná těla, křídla motýlí
Krev stéká po růži
cos na zeď věšel
Průvan sfouk a život nešel
Potrhaná křídla motýlí

Vyhni se botám, který vůní šlapou
Drtí řádky psané
Zappou-hou jen skývu málem zlatou
Prodají tě do výkladních skříní
Výstavních síní
A každej zvlásť do kapsy svý
Jeepem si pádí

Jednou už tě málem měla
Za duši tě podržela
Hříšná těla, křídla motýlí
Navrať se skálou, kterou's z cesty sešel
Otoč kamenem, kde's vešel
Napni slunci křídla motýlí

Vyhni se botám, který vůní šlapou
Drtí řádky psané
Zappou-hou jen skývu málem zlatou
Prodají tě do výkladních skříní
Výstavních síní
A každej zvlásť do kapsy svý
Jeepem si pádí

Až vyroste strom
A udeří do něj blesk a hrom
Hmmm, noc se válí
Až vyroste strom
A udeří do něj blesk a hrom
Norovná, rozdělí, podělí
Poskládáš úterý ke kusům nedělí a půjdeš dál...

Vzpomeň si na svět
Kdy pro kousek těla
Zázraky jsi neviděla
Neměla jsi křídla motýlí

(Sólo hlas a nástroj)
V roklině pod skálou zjevení
Údolí rozšklebené napětím, otevřené spojením
Jeleni obtěžkáni vábením
Vrhají se bzehlavě do hloubi země

User avatar
cal
Posts: 117
Joined: 2005-11-18, 9:38
Real Name: Lucie
Gender: female
Location: Kladno
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)

Postby cal » 2005-11-21, 11:53

Quite hard a text to handle... :? And it is moreover quite poetic, which was a bit hard to translate. So to anyone: please, take my translation as very very basic and quite literal...
----------------------------------------------------
Hříšná těla, křídla motýlí
Sinful bodies, butterfly wings

Jednou už tě málem měla
Once it/she almost got you

A už zase by tě chtěla
And it/she'd like (to have) you again

Hříšná těla, křídla motýlí
Sinful bodies, butterfly wings

Krev stéká po růži
The blood's trickling down the rose

cos na zeď věšel
you were hanging on the wall

Průvan sfouk' a život nešel
Draught blew it and the life was no go

Potrhaná křídla motýlí
Torn butterfly wings

Chorus:
Vyhni se botám, který vůní šlapou
Don't wear shoes that walk though the redolescence [a good smell, not awful]

Drtí řádky psané
(and) crash the rows written

Za pouhou jen skývu málem zlatou
For only a slide, almost golden

Prodají tě do výkladních skříní
They will sell you for the shop-windows

Výstavních síní
(and) Exhibition halls

A každej zvlášť do kapsy svý Jeepem si pádí
And everyone alone races in a Jeep to their own pocket

Jednou už tě málem měla
Once it/she almost got you

Za duši tě podržela
It/She kept you by your soul

Hříšná těla, křídla motýlí
Sinful bodies, butterfly wings

Navrať se skálou, kterou's z cesty sešel
Come back through the rock, where you went astray

Otoč kamenem, kde's vešel
Turn the stone where you entered

Napni slunci křídla motýlí
Stretch the butterfly wings torwards the sun

Chorus

Až vyroste strom
Once a tree grows up

A udeří do něj blesk a hrom
And it will be hit by a thunderstroke and a thunderbolt

Hmmm, noc se válí
hum... the night is rolling

Až vyroste strom
Once a tree grows up

A udeří do něj blesk a hrom
And it will be hit by a thunderstroke and a thunderbolt

Narovná, rozdělí, podělí
Straightening, splitting, portioning out

Poskládáš úterý ke kusům nedělí a půjdeš dál...
You'll tag Tuesday together with pieces of Sundays and will go on...

Vzpomeň si na svět
Recall the world

Kdy pro kousek těla
When for a piece of a body

Zázraky jsi neviděla
You hadn't seen the miracles

Neměla jsi křídla motýlí
You had no butterfly wings

V roklině pod skálou zjevení
there is an apparation in the hollow under the cliff

Údolí rozšklebené napětím, otevřené spojením
The valley's grinning by the tension, open by the connection

Jeleni obtěžkáni vábením
Dears impregnated by the tempting

Vrhají se bezhlavě do hloubi země
Are headlessly rushing into the deep of the ground
---------------------------------------------------
cal

zeisig

Postby zeisig » 2005-11-22, 14:22

In Atlanta, you cannot use the Google?

Already translated:
http://www.myczechrepublic.com/boards/viewtopic.php?t=3250&start=0
--------
Aneta Langerová - Sinful Bodies, Wings of Butterflies

Jednou už tě málem měla
Once she (= death) almost had you
A už zase by tě chtěla
And now she'd like to have you again
Hříšná těla, křídla motýlí
Sinful bodies, wings of butterflies
Krev stéká po růži
Blood runs down a rose
Cos na zeď věšel
That you hung on the wall
Průvan sfouk a život nešel
Blown away by the draft and life didn't go on
Potrhaná křídla motýlí
Wings of butterflies all torn up

Vyhni se botám, který vůní šlapou
Stay away from the shoes that walk through the fragrance
Drtí řádky psané
Crushing the lines written by Zappa
Zappou-hou jen skývu málem zlatou
For a mere piece of bread that's almost golden
Prodají tě do výkladních skříní
They'll sell you into shop windows
Výstavních síní
Exhibition halls
A každej zvlášť do kapsy svý
And everyone races into their own pockets
Jeepem si pádí
In a Jeep

Jednou už tě málem měla
Once she almost had you
Za duši tě podržela
Held you by your soul
Hříšná těla, křídla motýlí
Sinful bodies, wings of butterflies
Navrať se skálou, kterou‘s z cesty sešel
Return through the rocks that led you off the path
Otoč kamenem, kde‘s vešel
Turn the stone through which you entered
Napni slunci křídla motýlí
Spread your butterfly wings in the sun

Vyhni se botám, který vůní šlapou
Stay away from the shoes that walk through the fragrance
Sladké písně psané
Of the sweet song written by Zappa
Zappou-hou jen skývu tak tak zlatou
For a mere piece of bread that's almost golden
Prodají tě do výkladních skříní
They'll sell you into shop windows
Výstavních síní
Exhibition halls
A každej zvlášť do kapsy svý
And everyone races into their own pockets
Jeepem si pádí
In a Jeep

Až vyroste strom
When a tree grows up
Až udeří do něj blesk a hrom
When it's struck by lightning and thunder
Hmmm, noc se válí
Hmmm, the night is rolling round
Až vyroste strom
When a tree grows up
A udeří do něj blesk a hrom
And it's struck by lightning and thunder
Narovná, rozdělí, podělí
Straightens out, separates, divides
Poskládáš úterý ke kusům nedělí a půjdeš dál...
You'll put together Tuesdays with pieces of Sundays and you'll go on...

Vzpomeň si na svět
Remember the world
Kdy pro kousek těla
When for a part of your body
Zázraky jsi neviděla
You didn't see the miracles
Neměla jsi křídla motýlí
You didn't have butterfly wings

Sólo hlas a nástroj
Solo voice and an instrument

V roklině pod skálou zjevení
In a chasm below the rock of revelations
Údolí rozšklebené napětím, otevřené spojením
There's a valley gaping with tension, open through connection
Jeleni obtěžkáni vábením
Deer heavy with temptation
Vrhají se bezhlavě do hloubi země
Hurl themselves into the depths of the earth


Return to “Czech (Čeština)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron