Help if it is possible. DEKUJEME

andres80
Posts: 2
Joined: 2005-10-03, 22:26
Real Name: Andres Diaz Suarez
Gender: male
Location: Zaragoza
Country: ES Spain (España)

Help if it is possible. DEKUJEME

Postby andres80 » 2005-10-03, 22:29

I know it is a bit long text but, could somebody help me to translate it into czech language?
Thanks in advance...

-------------------------------------------------

‘As she left, like the last holy wave, my life died : the ‘death sea’Dear sirs :

Firstly thanks a lot for your trust in us, I tried to report you about every ‘special situation’ in every moment during the ‘Spanish week’ for those girls. Now let me add a brief comment.

As you know, - you told me -, Eva is very problematic girl. I think she has no bad intentions but it is evident she has got many problems or just one, but so big : she behaves like a child many times, tends to be egoist and even tells many lies just for get what she wants. I think she needs psychological support, she should change her way of life or soon she will go on personal autodestruction. Of course her behaviour affected to the group and I am so sorry since my patience was not enough to avoid some conflicts, luckely not too serious in the end.

Kasalová talked to me just for ask me to buy her cigarrettes (we do not smoke), drinks or whatever. She only wants permanent attention, always wants to be ‘number one’, the prettiest, the coolest... and she never gives nothing : not polite, not fair; she is like a teenager but she is not in that age!! . She hardly translated to czech when it was needed or just translated her ’personal version’. I can not understand spoken czech, I am just able to read a bit, after three months studying this language, but I am not stupid and Eva only wanted to take advantage of many situations fooling Marketa, for example, and that hurts a lot. It is sad when you are building respet, politeness every day and she tears it down in two minutes just from an egoist position, just because Marketa was in the middle of this and very often she only understood the Eva false version cause of the language trouble.

People who knows me can understand that I was so sad about this, and the death of my grandmother on the last but one day was deeper sadness. I wish the best for Eva, I am not able to hate her or others (I am in this silly way and pupils love it, since I hardly punish them) but she has to change, she is hurting her and the rest, she has to realize it.

We had nice weather and we tried to do our best for them. We went to the beach, I looked for shells on the sea since I knew Zajicová loved them, I asked —too many times—‘jak se máš’, but even then I can not tell she was 100% happy here. Sincerely we have nothing bad to say about Marketa –well, maybe she spends too much time in front of the mirror...—, she is nice, polite, as persons should be, she is able to give and to get, she lives for her and for the friends, so she will be welcome always here, and all of you too.

Whatever you need, here I am. Sorry for delaying about reporting but I am having tons of work and tasks after that ‘free week’.

Yours faithfully.

User avatar
Mára
Posts: 1
Joined: 2005-07-14, 15:22
Real Name: Marek Vöröš
Gender: male
Location: Teplice
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Postby Mára » 2005-10-04, 21:43

Nic moc, ale aspoň sem to zkusil :D

Nejdřív bych rád poděkoval za vaši důvěru, snažil jsem se vás informovat o každé ,,zvláštní situaci,, během celého toho ,,Španělského týdnu (hektického),, pro ty holky. Teď bych rád přidal stručný komentář

Jak víte, řekli jste mi, že Eva je velmi problematická dívka. Myslím že nemá žádné zlé úmysly, ale evidentně má více problémů, či jen jeden, ale velký: Chová se často jako malé dítě, má sklon k tomu být sobecká a dokonce hodně lže, jen proto aby dostala to co chce. Myslím, že potřebuje psychickou podporu, měla by změnit způsob života, nebo se brzo sama zničí. Samozřejmě její chování působí na skupinu a já se moc omlouvám, že má trpělivost nestačila zamezit některým konfliktům, naštěstí né moc vážných na konci. přečíst, ale nejsem hloupý a Eva toho hodně využívá například k oblbnutí Markéty, a to hodně bolí. Je smutné když se každý den snažíte vybudovat si úctu, být zdvořilý a ona to vše zničí během dvou minut ze svého sobeckého postavení, jenom proto že Markéta byla mezi tím a velmi často jenom rozumí Evině lživé verzy, což je způsobené jazykovými problémy.

Lidé kteří mě znají, chápou proč jsem byl z toho tak smutný a ke konci smrt mé babičky , byl den ještě smutnější*.Přeju Evě to nejlepší, nejsem schopen nenávidět ji nebo ostatní (řídím se touhle hloupou metodou a žáci to milují, jelikožj sem je těžce potrestal** ), ale ona se musí změnit, ubližuje sobě a ostatném, musí si to uvědomit.

Měli jsme tu pěkné počasí a snažili jsme se pro ně udělat to nejlepší.Byli jsme na pláži a já hledal mušle, protože jsem věděl, že je Zajícová má ráda. Ptal jsem se mockrát ,,jak se máš ?,,, ale i tak nemůžu říct, že tu byla 100 % sťastná. Upřímně, o Markétě nemůžeme nic špatného říct. - no možná tráví moc času před zrcadlem...- je milá, zdvořílá, jak jen člověk může bát , je schoná dávat i přijímat, žije pro sebe a kamarády, takže zde bude vždy vítána a vy všicí také.

Cokoliv budete potřebovat, jsem tu. Omlouvám se za zdržení, ale mám spoustu práce po tom ,,volném týdnu,,

*Bohužel to mi nějak nedošlo
** To taky ne :-D

zeisig

Postby zeisig » 2005-10-05, 10:09

My version (based on the previous):


Vážení pánové!

Nejdříve bych rád poděkoval za Vaši důvěru, snažil jsem se Vás informovat o každé ,,zvláštní situaci,, během celého toho ,,Španělského týdne,, pro ty dívky. Teď bych rád přidal stručný komentář.

Jak víte, řekli jste mi, že Eva je velmi problematická dívka. Myslím, že nemá žádné zlé úmysly, ale evidentně má více problémů, či jen jeden, ale velký: chová se často jako malé dítě, má sklon k tomu být sobecká a dokonce hodně lže, a to jen proto, aby dostala to, co chce. Myslím, že potřebuje psychickou podporu, měla by změnit způsob života, nebo se brzo sama zničí. Samozřejmě, její chování působí na skupinu a já se moc omlouvám, že má trpělivost nestačila zamezit některým konfliktům, naštěstí ke konci ne moc vážným.

Kasalová se mnou mluvila, jen aby mě požádala, abych jí koupil cigarety (my nekouříme), nápoje nebo cokoliv jiného. Stále vyžaduje nepřetržitou pozornost, vždy chce být "číslo jedna", nejhezčí, nej "cool"... a nikdy sama nic nedává: není zdvořilá, férová; je jako "teenager", ale ne v tom věku! Stěží překládala do češtiny, když to bylo zapotřebí nebo jen překládala svou osobní verzi. Já nerozumím hovorové češtině, jsem jen schopen trochu číst po 3 měsících studia tohoto jazyka, ale nejsem hloupý a Eva hodně využívala situace například k oblbnutí Markéty, a to hodně bolí. Je smutné, když se každý den snažíte vybudovat si úctu, být zdvořilý a ona to vše zničí během dvou minut ze svého sobeckého postavení, jenom proto, že Markéta byla u toho a velmi často jenom rozuměla Evině lživé verzi, což bylo způsobeno jazykovými problémy.

Lidé, kteří mě znají, chápou proč jsem byl z toho tak smutný a smrt mé babičky předposlední den byla ještě smutnější. Přeji Evě to nejlepší, nejsem schopen nenávidět ji nebo ostatní (řídím se touto hloupou metodou a žáci to milují, jelikož jsem je stěží potrestal), ale ona se musí změnit, ubližuje sobě a ostatním, musí si to uvědomit.

Měli jsme tu pěkné počasí a snažili jsme se pro ně udělat to nejlepší. Byli jsme na pláži a já hledal mušle, protože jsem věděl, že je Zajícová má ráda. Ptal jsem se mockrát ,,jak se máš ?,,, ale i tak nemohu říci, že tu byla 100% šťastná. Upřímně, o Markétě nemůžeme nic špatného říci, - no možná tráví moc času před zrcadlem... -, je milá, zdvořílá, jak jen člověk může být, je schopná dávat i přijímat, žije pro sebe a kamarády, takže zde bude vždy vítána a vy všichni také.

Cokoliv budete potřebovat, jsem tu. Omlouvám se za zdržení, ale mám spoustu práce a úkolů po tom ,,volném týdnu,,.

S úctou Váš (name)

andres80
Posts: 2
Joined: 2005-10-03, 22:26
Real Name: Andres Diaz Suarez
Gender: male
Location: Zaragoza
Country: ES Spain (España)

Postby andres80 » 2005-10-05, 10:46

I just can say infinite thanks to both of you :), is good when there is people willing to help others.

Best wishes


Return to “Czech (Čeština)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron