Song translation?

User avatar
Lu Sicilianu
Posts: 21
Joined: 2007-01-23, 4:03
Real Name: a
Gender: male
Location: Palermo
Country: IT Italy (Italia)

Song translation?

Postby Lu Sicilianu » 2007-10-22, 4:24

Dezolát - Vypsaná FiXa
--------------------------

Ty si pěkný dezolát
řekla „Halíbelí“
a byla to pohoda
třeba se to povede
vytáhnem tvý múzy
a hodíme je za tebe
kdo ty múzy zachytí
ten bude mít záruku
opravdový kvality
ty si pěkný dezolát
tohle řekla ona
musíme tě sledovat.

A celý prostor
je sledovaný
příjemnými lidmi kteří olizují
šťávu tekoucí
z konečků prstů.

Ty jsi pěkný dezolát
ve sprchovým koutě
teče voda ledová
třeba se to povede
opláchnu svý múzy
a vypustím je pod sebe
kdo ty múzy zachytí
ten bude mít záruku
opravdový kvality
ty si pěkný dezolát
tohle řekla ona

A celý prostor
je sledovaný
příjemnými lidmi kteří olizují
šťávu tekoucí
z konečků prstů.


Pustíme si starý gramofon
budeme mít světy
který nás zajímají
vinylový bůh je šampion
proležíme v posteli
celou neděli
pustíme si starý gramofon
budeme mít světy
který nás zajímají
viny loví bůh – je šampión
venku ten náš svět
sledují kamery

A hudba hraje dál

Pustíme si starý gramofon
budeme mít světy
který nás zajímají
vinylový bůh je šampion
venku ten náš svět
sledují kamery

Jsem z toho celej žhavej

boris3333
Posts: 8
Joined: 2008-01-09, 9:44
Gender: male
Location: none
Country: SK Slovakia (Slovensko)

Postby boris3333 » 2008-01-09, 12:15

Desolate - Used-up Feltpen :-)

Dezolát is a nonexistent thought-up word. Noun - the ruin personified.

Ty si pěkný dezolát - You are a pretty ruin
řekla „Halíbelí“ - she told "hush hush" (phrase used in lullabys)
a byla to pohoda - and it was OK (comfort, snug)
třeba se to povede - maybe it will work/be a success
vytáhnem tvý múzy - we'll drag out your muses
a hodíme je za tebe - and throw them behind you
kdo ty múzy zachytí - the one who'll catch them
ten bude mít záruku - will have a guarantee
opravdový kvality - of a real quality
ty si pěkný dezolát - you're pretty ruin
tohle řekla ona - that is what she told
musíme tě sledovat. - we must observe/monitor/follow you.

A celý prostor - And the whole space
je sledovaný - is monitored
příjemnými lidmi kteří olizují - by a nice people who are licking up
šťávu tekoucí - the sap/juice dripping/flowing
z konečků prstů. - from the fingertips.

Ty jsi pěkný dezolát - you're pretty ruin
ve sprchovým koutě - in a shower corner
teče voda ledová - flows ice-cold water
třeba se to povede - maybe it will work
opláchnu svý múzy - i'll rinse my muses
a vypustím je pod sebe - and release them under me
kdo ty múzy zachytí - who will catch them
ten bude mít záruku - the same will have a guarantee
opravdový kvality - of the real quality
ty si pěkný dezolát - you're pretty ruin
tohle řekla ona - that's what she told.

A celý prostor - see before
je sledovaný
příjemnými lidmi kteří olizují
šťávu tekoucí
z konečků prstů.


Pustíme si starý gramofon - We'll play the old gramophone
budeme mít světy - we shall have worlds
který nás zajímají - that interest us ("který" is a spoken form of correct "které")
vinylový bůh je šampion - vinyl god is a champion
proležíme v posteli - we'll lie/spent in bed
celou neděli - whole sunday
pustíme si starý gramofon - dtto
budeme mít světy -
který nás zajímají -
viny loví bůh – je šampión -
venku ten náš svět - the/our outside world
sledují kamery - is monitored by cameras

A hudba hraje dál - And the music is playing on

Pustíme si starý gramofon
budeme mít světy
který nás zajímají
vinylový bůh je šampion
venku ten náš svět
sledují kamery

Jsem z toho celej žhavej - I am all taken out/eager by/from that.
("žhavej" spoken of "žhavý" - incandescent)


Return to “Czech (Čeština)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest