How do you sound in Czech?

User avatar
Lada
Posts: 4299
Joined: 2003-08-10, 15:23
Real Name: Anna
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

How do you sound in Czech?

Postby Lada » 2007-04-08, 11:57

Such topic exists in many sublanguage forums, so I decided to create one more :wink:

During the experiment with "little prince" I recorded my czech version, but probably it wasn't seen by native speakers...so here it is :)

I hope you'll be able to understand me :D

ten topik existuje ve mnozích forumech, proto jsem rozhodla utvořit ještě jeden :wink:

během experimenta se "malým princem" jsem zapsala svou češtinu, ale podle všeho čechy jí neviděli, tedy ona je zde :)

http://media.putfile.com/Czech-58

doufam že budete moci mě porozumět :D

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby hreru » 2007-04-09, 12:48

Lada wrote:takové téma existuje v[s]e[/s] mnoch fór[s]um[/s]ech (the nominative is fórum, but these words borrowed from Greek lose their endings while declined), proto jsem se rozhodla utvořit ještě jedno :wink:

během experimentu s[s]e[/s] "malým princem" jsem nahrála ("zapsat" may mean "to record", but only in writing) svou češtinu, ale podle všeho Češi(nationalities begin with a capital letter) ji neviděli, tedy ona je zde :) (it would be better to write "tak tady to je", tak tady ji máte")

http://media.putfile.com/Czech-58

doufám, že mně budete [s]moci[/s] [s]mě[/s] [s]po[/s]rozumět :D ("že mně budete rozumět" - "moci" is superfluous here; or "že mně porozumíte")


Já už jsem to vlastně jednou poslouchala a říkala jsem si, že bych to mohla okomentovat, ale myslela jsem, že by to mohl udělat někdo jiný.
Doufám, že teď kvůli mně nepřestaneš být geniální. :ohwell:

Ten záznam je technicky docela slabý, takže při prvním poslechu jsem mohla říct jenom, že tohle je slovanský jazyk, ale netipovala bych češtinu – rozeznala jsem jen poslední dvě slova. Ale zlepšila jsem se. :)
Přízvuky jsou správně, jenon ve slově "podrobnost" dáváš přízvuk na druhou slabiku (místo na první) a zároveň prodlužuješ druhé o. Ne všechny dlouhé samohlásky vyslovuješ dlouze a krátké krátce (říkáš například spíš mály než malý, nebo žívot místo život, rózptylením místo rozptýlením). Dvoujhláska ou v tvém podání připomíná spíš ů. Taky slyším rž místo ř, ale to je úplně pochopitelné, mě to od doby, co jsem začala mluvit, trvalo asi deset let, než jsem to začala vyslovovat správně. V celé nahrávce je zřetelný docela silný (a dokonce bych řekla ruský) přízvuk; i když kdybych tě slyšela říct jenom "mám strašně rád západy slunce", myslela bych, že jseš Češka. :waytogo:
(Mimochodem, v tom textu je chyba: kousek po kousku. A ve druhé větě chybí sloveso – západy slunce pro tebe byly rozptýlením.


Actually, I have already listened to it once and I wondered if I should comment on it but I thought someone else could do it.
I hope I won’t force you now to stop being genious. :ohwell:

The recording is quite poor technically, so while I listened to it for the first time I could only tell that this was a Slavic language, but I wouldn’t have guessed it’s Czech – I could distinguish only the last two words. But I improved. :)
The stresses are correct except in the word "podrobnost" you placed it on second syllable (instead of putting it on first), which you accompanied by prolonging the second o.You seem not to pronounciate all the long vowels long and short vowels short (you say, for example, rather mály then malý, or žívot instead of život, rózptylením for rozptýlením) The ou diphtong resembles rather ů in your version. And I hear rž instead of ř, but that’s only understandable, it has taken me about ten years to pronounciate it correctly since I started to talk. ;) Quite a strong unnative (and I’d even say Russian) accent is present in the whole recording; even though if I heard you say only "mám strašně rád západy slunce" I’d think you’re a Czech. :waytogo:
(By the way, there’s a mistake in the text: kousek po kousku. And there is a missing verb in the second sentence – západy slunce pro tebe byly rozptýlením).

User avatar
Lada
Posts: 4299
Joined: 2003-08-10, 15:23
Real Name: Anna
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: How do you sound in Czech?

Postby Lada » 2007-04-12, 17:26

Ahoj ;)

za prvé, moc dekuji za všechny opravení :)

a mám nemnoho otázek :)

mnohých - jsem našla slovo "mnozí", proč nemogu ho upotřebit?

jedno - proč je střední rod zde? tema je ženského rodu, že ano?

"zapsat" may mean "to record", but only in writing
- a jestli budu ho upotřebovat, co lidé pomyslí? ;)

I hope I won’t force you now to stop being genious. Oh well

me is genious? I didn't know, but ok, I agree
:lol:

The recording is quite poor technically, so while I listened to it for the first time I could only tell that this was a Slavic language, but I wouldn’t have guessed it’s Czech – I could distinguish only the last two words

yeah, quality sucks, but I'll try to rerecord myself, and I'll read something another, not "little prince", something funny :D
Quite a strong unnative (and I’d even say Russian) accent is present in the whole recording;

yeah, it's all me, but when I was in Prague, all people really liked me speaking czech (they smiled like they saw something awesome) and I naively thaught that my pronouciation was kinda OK :lol:

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby hreru » 2007-04-12, 19:48

Lada wrote:Ahoj ;)

za prvé, moc děkuji za všechny opravy :)

a mám nemnoho (it's more usual to say "několik", "pár") otázek :)

mnohých - [s]jsem[/s] našla jsem slovo "mnozí", proč ho nemohu [s]ho[/s] použít?


Je to to samé slovo, jenom se v něm h mění na z, ale neptej se mě proč. :oops: První pád jednotného čísla je "mnohý", první pád množného čísla "mnozí". Všechny skloňované tvary v jednotném i množném čísle, kromě prvního a pátého pádu množného čísla, obsahují h. (A nedovedu si představit, že by někdo tohle slovo použil v pátém pádu.)

It' the same word, only there is a change from h to z, but don't ask me why. :oops: Nominative singular is "mnohý", nominative plural "mnozí". All the inflected forms of both singular and plural contain h except for nominative and vocative plural. (And I can't imagine anyone using this word in vocative.)

Lada wrote:jedno - proč je zde střední rod [s]zde[/s]? tema je ženského rodu, že ano?

[color=green]Pokud vím, tak středního. 8)

It's neutral, as far as I know. 8)

Lada wrote:"zapsat" may mean "to record", but only in writing[/color] - a jestli ho budu [s]ho[/s] používat, co si lidé pomyslí? ;)

No, já nemůžu mluvit za jiné lidi, nevím, co si tak můžou myslet ... :ohwell: "Zapsat" se prostě v tomhle významu nepoužívá. Znamená to "to write down", anebo se zvratným zájmenem "se" to znamená "to enrol". Když chceš říct "to record", řekni "nahrát".

Well I can't speak for other people, I don't know what they may think ... :ohwell: "Zapsat" is simply not used in this meaning. It means "to write down", and with reflexive pronoun "se" it means "to enrol". If you want to say "to record", use "nahrát".

me is genious? I didn't know, but ok, I agree
:lol:

Malá chybička v oddělení paměti. Myslela jsem si, že jsi řekla, že chceš, aby nějací Češi potvrdili tvou genialitu, ale ve skutečnosti, jak jsem si teď zkontrolovala, to byl tvůj talent, co měl být potvrzen. Jestli jsem tě nedopatřením přecenila, omlouvám se. :P

Just a little flaw in memory department. I believed you told you wanted some Czechs to confirm your geniality, while in fact, as I checked now, it was your talent to be confirmed. Sorry if I overvalued you by mistake. :P

Lada wrote:I naively thaught that my pronouciation was kinda OK :lol:

"Docela silný přízvuk" je relativní pojem. :wink:

"Quite a strong accent" is a relative concept. :wink:

User avatar
Lada
Posts: 4299
Joined: 2003-08-10, 15:23
Real Name: Anna
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: How do you sound in Czech?

Postby Lada » 2007-04-13, 19:24

hreru wrote:It' the same word, only there is a change from h to z, but don't ask me why. :oops:

proč?:lol:

It's neutral, as far as I know. 8)

wau! i would never think that it is neutral, i mean there are musculin nous with "a" at the end in slavic languages, but this is something new for me, really. And what about "forum" is it musculin or? in my dictionary genders aren't pointed as actyally it is "obvious" what gender a word has...


[color=green]No, já nemůžu mluvit za jiné lidi, nevím, co si tak můžou myslet ... :ohwell:

hmmm... a je odchylnost mezi nemohu a nemůžu? poprvé vidím to slovo...

Just a little flaw in memory department. I believed you told you wanted some Czechs to confirm your geniality, while in fact, as I checked now, it was your talent to be confirmed. Sorry if I overvalued you by mistake. :P

oh, don't say sorry, there's nothing wrong in your post...
o, neomlouvej se, není nič špatného v tvém postě (??), já prostě jsem velmi skromná ;)

"Quite a strong accent" is a relative concept. :wink:

no, tedy poslouchaj! :lol:
I heard this joke in Russian and was nicely surprised to see it in czech :D

Na turistu, procházejícího se po malebných uličkách Belfastu, vyskočilo na rohu podezřelé individuum s otázkou:
"Hele, frajere, jseš katolík nebo protestant?"
Turistovi je v tu chvíli jasné, že když řekne katolík, mohlo by to individuum být protestant a odprásknout ho. To stejně ale hrozí, když řekne, že je protestant a individuum bude katolického založení. Nakonec ho osvítí spásná idea a tak odpoví:
"Ani jedno ani druhé. Já jsem totiž Žid."
Na ta slova individuum odjistí bouchačku a radostně prohlásí:
"Tak to jsem ten nejšťastnější Arab v celém Irsku!"


http://media.putfile.com/anekdot
I was trying to read with intonation, co je směšně - moje čeština anebo anekdot? :lol:

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby hreru » 2007-04-14, 9:24

Lada wrote:
hreru wrote:It' the same word, only there is a change from h to z, but don't ask me why. :oops:

proč?:lol:

No ale tomuhle říkám neposlušnost. Nedělej, že nerozumíš česky. :ohwell:
Má to něco společného (společně s jinými souhláskovými změnami) s koncovkami e/i, ale nevím přesně co. Když kořen slova končí v základním tvaru na "h", může se "h" při skloňování změnit před koncovkami e/i v "z", nebo tak nějak.


Now this I call disobedience. Don’t pretend that you don’t understand Czech. :ohwell:
It (and some other consonant changes, either) has something to do with e/i endings, but I don’t know what exactly. If a word stem ends in "h" in the basic form, the "h" followed by e/i can be changed to "z" while inflected, or something like that.

Lada wrote:wau! i would never think that it is neutral, i mean there are musculin nous with "a" at the end in slavic languages, but this is something new for me, really. And what about "forum" is it musculin or? in my dictionary genders aren't pointed as actyally it is "obvious" what gender a word has...

V čem je to zřejmé? :shock:
Záhada slova "téma" není tak složitá: je to cizí slovo, takže se u něj neuplatňují obvyklá pravidla; víš přece, co jsou cizinci zač. 8) Fórum je taky středního rodu. (Řecko-latinská přejatá slova jsou obzvášť zákeřná. Abych tě spletla ještě trochu, když o tom teď přemýšlím, tahle slova se skloňují jako kdyby byly mužského rodu; přidá se –t k téma a skloňuje se jako hrad, a odebere se –um od fórum a skloňuje se jako pán. Myslím.)


In what way is it obvious? :shock:
The mystery of the word "téma" is not that difficult: it’s a loanword, thus usual rules aren’t to be applied; you know what foreigners are like. 8) Fórum is neuter, either. (Greek-latin loanwords are especially tricky. To make you confused some more, as I think of it now, these words are inflected as if they were masculine; you add –t to téma and follow hrad paradigm, and you take away –um from fórum and follow pán paradigm. I think.)

Lada wrote:hmmm... a je [s]odchylnost[/s] rozdíl mezi nemohu a nemůžu? [s]poprvé[/s] vidím to slovo poprvé ...

Mohu je spisovnější, můžu hovorovější. Já sama bych použila mohu jen v psaném formálním textu, ale někdo by ho možná použil v každodenním hovoru.

Mohu is more literary, můžu more colloquial. I would personally not use mohu otherwise than in a written formal text, yet someone may use it in their everyday speech.

Lada wrote:o, neomlouvej se, není nic špatného v tvém postě (??) (hmm, I think the correct word would be "(ten) příspěvek" -> v tvém příspěvku), já prostě jsem velmi skromná ;)

Jsem ráda, že vím, že jsem tě neurazila, když jsem tě nazvala géniem. (Mimochodem, génius v sedmém pádu, prostě jenom odendáš koncovku –us ... :ohwell:)

Good to know I haven’t offended you by calling you genius. :P (By the way, génius in instrumental, you simply take away the –us ending ... :ohwell:)

Lada wrote:I was trying to read with intonation, co je směšné - moje čeština anebo anekdota? :lol:

Hezký vtip. A zjevně sis užila, když jsi ho vyprávěla. :D Líbilo se mi tvoje frrrajere, jseš prrrotestant? Pokud jde o tvou výslovnost, bude ti stačit, když řeknu, že to bylo dobré? Jsem ještě pořád unavená z mého prvního pokusu o zhodnocení výslovnosti.

Good joke. And you have obviously enjoyed your narration. :D I liked your frrrajere, jseš prrrotestant? As for your pronounciation, would you settle for me telling that it was good? I’m still all tired from my first attempt of pronounciation evaluation.

User avatar
Lada
Posts: 4299
Joined: 2003-08-10, 15:23
Real Name: Anna
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: How do you sound in Czech?

Postby Lada » 2007-04-16, 18:37

hreru wrote:
Lada wrote:
hreru wrote:It' the same word, only there is a change from h to z, but don't ask me why. :oops:

proč?:lol:

[color=green]No ale tomuhle říkám neposlušnost. Nedělej, že nerozumíš česky. :ohwell:

ano, to je já, neposlušná děvče :lol:


Now this I call disobedience. Don’t pretend that you don’t understand Czech. :ohwell:
It (and some other consonant changes, either) has something to do with e/i endings, but I don’t know what exactly. If a word stem ends in "h" in the basic form, the "h" followed by e/i can be changed to "z" while inflected, or something like that.

znám to, dékuji nicméně :) jsem vtipkovala ;)

In what way is it obvious? :shock:

znáš také slovo jak "pravidlo"? ;) a ruština je velmi podobná češtině proto nemám problémů, toliko jestli chvílemi, gramatika není trudná anebo upotřeblení slov děla těžkosti a výslovnost taky...

(Greek-latin loanwords are especially tricky. To make you confused some more, as I think of it now, these words are inflected as if they were masculine; you add –t to téma and follow hrad paradigm, and you take away –um from fórum and follow pán paradigm. I think.)

ok, it's all very strange, but ok, there must be some differences at least ;)

Mohu is more literary, můžu more colloquial. I would personally not use mohu otherwise than in a written formal text, yet someone may use it in their everyday speech.

well, all books teach me to speak in "written form":roll:

Good to know I haven’t offended you by calling you genius. :P (By the way, génius in instrumental, you simply take away the –us ending ... :ohwell:)

awful! make czech language easier, right now!:lol:


Good joke. And you have obviously enjoyed your narration. :D I liked your frrrajere, jseš prrrotestant?

what does "frajer" mean? in Russian, it's a word from prisonners' slang meaning a guy from criminal environment.

As for your pronounciation, would you settle for me telling that it was good?

well, i ve found mistakes, like turIstu, long/short vowels, well, it's all comes with practice actually and I don't really have practice...

User avatar
Mulder-21
Language Forum Moderator
Posts: 3140
Joined: 2003-04-22, 7:15
Real Name: Johan Petur Dam
Gender: male
Location: Funningur
Country: FO Faroe Islands (Faroe Islands)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby Mulder-21 » 2007-04-16, 22:30

Lada wrote:
Good joke. And you have obviously enjoyed your narration. :D I liked your frrrajere, jseš prrrotestant?

what does "frajer" mean? in Russian, it's a word from prisonners' slang meaning a guy from criminal environment.


Keď znamená to isté ako po slovensky, to je tvoj mužský priateľ. Ženská verzia je po slovensky 'frajerka'

If it means the same as in English, it means your boyfriend. In Slovak, the feminine version is 'frajerka'.
Last edited by Mulder-21 on 2007-05-08, 20:31, edited 1 time in total.
Gløgt er gestsins eyga. (Føroyskt orðafelli)
Wise is the stranger's eye. (Faroese saying)
L'occhio dell'ospite è acuto. (Proverbio faroico)
Hosťovo oko je múdre. (Faerské uslovie)

Fluent: Faroese, Danish, English, German
Almost fluent: Norwegian, Swedish
Basic: Slovak (studying), Spanish
Have studied: Hebrew, Russian
Interests: Ukrainian, Romanian, Italian, Albanian, Armenian, Ossetic, Hungarian, Estonian, Baltic languages

User avatar
JackFrost
Forum Administrator
Posts: 16240
Joined: 2004-11-08, 21:00
Real Name: Jack Frost
Gender: male
Location: Montréal, Québec
Country: CA Canada (Canada)

Re: How do you sound in Czech?

Postby JackFrost » 2007-04-16, 22:49

hreru wrote:No ale tomuhle říkám neposlušnost. Nedělej, že nerozumíš česky. :ohwell:
Má to něco společného (společně s jinými souhláskovými změnami) s koncovkami e/i, ale nevím přesně co. Když kořen slova končí v základním tvaru na "h", může se "h" při skloňování změnit před koncovkami e/i v "z", nebo tak nějak.


Now this I call disobedience. Don’t pretend that you don’t understand Czech. :ohwell:
It (and some other consonant changes, either) has something to do with e/i endings, but I don’t know what exactly. If a word stem ends in "h" in the basic form, the "h" followed by e/i can be changed to "z" while inflected, or something like that.

I believe hreru was trying to explain this...

http://www.bohemica.com/czechonline/ref ... tening.htm

There you go, hreru, the link explained it all for you. 8)
Neferuj paħujkij!

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby hreru » 2007-04-17, 19:43

Lada wrote:ano, to jsem já, neposlušné děvče :lol:

"Děvče" je ve středním rodě, děvče. Rody jsou očividné, že. :wink:

"Děvče" is in neutral, girl. Genders are obvious, aren't they. :wink:

Lada wrote:znám to, děkuji nicméně (better: i tak děkuji/přesto děkuji) [s]jsem[/s] vtipkovala jsem ;)

Dobře, budu si pamatovat, že když se na něco ptáš, odpověď už znáš, takže vůbec není třeba odpovídat. :yep:

Okay, I'll remember that you already know the answer when you ask about something, so there's no need to reply at all. :yep:

Lada wrote:znáš také slovo jak "pravidlo"? ;)

Co to? Nerozumím, co jsi chtěla říct.

What the? I don't understand what you meant.

Lada wrote:a ruština je velmi podobná češtině, proto nemám problémy, nanejvýš/snad jenom chvílemi, gramatika není těžká anebo (I don't know - didn't you mean rather "ale" than "anebo"?) používání slov dělá těžkosti a výslovnost taky...


Lada wrote:awful! make czech language easier, right now!:lol:

Pro mě je dost jednoduchá ... 8)

I find it easy enough ... 8)

what does "frajer" mean?

Není to jako ve slovenštině (i když mě napadá, že v nějakých lidovkách je frajár/frajárka s přesně tím samým významem, možná to jsou moravské písničky?). "Frajer" může být pěkný a/nebo šikovný chlápek; ale spíš tohle slovo označuje někoho, kdo si jen myslí, jak je úžasný a taky podle toho jedná. Když někomu řekneš "frajere", nebude to asi tvůj kamarád.

It's not as in Slovak (though frajár/frajárka used in some traditional songs in the very same meaning come to mind, I wonder if those songs are Moravian?). Frajer can be a good-looking and/or skilful man; but this word refers rather to a type who only thinks how great he is and acts in accordance with it. Adressing someone as frajer definitaly indicates your unfriendly emotions towards him.

JackFrost wrote:I believe hreru was trying to explain this...

http://www.bohemica.com/czechonline/ref ... tening.htm

There you go, hreru, the link explained it all for you.

A já jsem se zrovna chystala přinutit tu neposlušnou dívku, aby mi to vysvětlila, když to zná. :ohwell:

And I was about to force the disobedient girl to explain it to me, when she knows it. :ohwell:

User avatar
Lada
Posts: 4299
Joined: 2003-08-10, 15:23
Real Name: Anna
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: How do you sound in Czech?

Postby Lada » 2007-04-18, 18:49

JackFrost thank you for the link! This site is VERY good :waytogo:

hreru wrote:"Děvče" is in neutral, girl. Genders are obvious, aren't they. :wink:

yes, they are obvious - I'm feminin, not neutral :twisted: :yep:

Okay, I'll remember that you already know the answer when you ask about something, so there's no need to reply at all. :yep:

:(

Lada wrote:znáš také slovo jak "pravidlo"? ;)

Co to? Nerozumím, co jsi chtěla říct.
:huh: :oops:
Do you know such word as "a rule"?


Lada wrote:a ruština je velmi podobná češtině, proto nemám problémy, nanejvýš/snad jenom chvílemi, gramatika není těžká anebo (I don't know - didn't you mean rather "ale" than "anebo"?) používání slov dělá těžkosti a výslovnost taky...


míla jsem na mysli "ale"...

what does "frajer" mean?

Není to jako ve slovenštině (i když mě napadá, že v nějakých lidovkách je frajár/frajárka s přesně tím samým významem, možná to jsou moravské písničky?). "Frajer" může být pěkný a/nebo šikovný chlápek; ale spíš tohle slovo označuje někoho, kdo si jen myslí, jak je úžasný a taky podle toho jedná. Když někomu řekneš "frajere", nebude to asi tvůj kamarád.
Frajárko, proč nechceš dělat češtinu lehce? :lol:


And I was about to force the disobedient girl to explain it to me, when she knows it. :ohwell:

oh, don't try, i'm very bad at explanations, I'm not a teacher you know :wink:

Now seriously. I need to make some exercises, I promise I'll do as soon as I'm not so tired....

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby hreru » 2007-04-19, 14:49

Lada wrote:yes, they are obvious - I'm feminin, not neutral :twisted: :yep:

Přestaň se hádat. Jestli jseš děvče, tak jseš ve středním rodě. :D

Stop quarrelling. If you are a girl, you are a neuter. Sounds comical. :D Better use "dívka" instead of "děvče" if you want to stay feminine.

Lada wrote:
Okay, I'll remember that you already know the answer when you ask about something, so there's no need to reply at all. :yep:

:(

Teď brečíš, ale měla jsi myslet na následky předem. :ohwell:

Now you're crying, but you should have thought of consequences before. :ohwell:

Lada wrote:Do you know such word as "a rule"?

Aha. "Říká ti něco slovo pravidlo?/Znáš taky takové slovo jako pravidlo?" Myslím, že neznám žádné pravidlo, které by se týkalo rozpoznávání rodů v češtině. Podle koncovek?, ale to by nebylo úplně spolehlivé, hmm ...

I see. "Říká ti něco slovo pravidlo?/Znáš taky takové slovo jako pravidlo?" I'm afraid I don't know any rule concerning identifying genders in Czech. According to the endings?, but that wouldn't be quite reliable, hmm ...

Lada wrote:Frajárko, proč nechceš zjednodušit (=make easier?) češtinu? :lol:

Hele, frajere, zjednodušuj si ruštinu. :twisted:

You may simplify your Russian, dude. :twisted:

Lada wrote:Now seriously. I need to make some exercises, I promise I'll do as soon as I'm not so tired....

Hodně štěstí.

Good luck.

User avatar
Lada
Posts: 4299
Joined: 2003-08-10, 15:23
Real Name: Anna
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: How do you sound in Czech?

Postby Lada » 2007-04-20, 18:46

hreru wrote:Better use "dívka" instead of "děvče" if you want to stay feminine.[/size]

as far as I understand "děvče" is more colloquial way for saying "girl", but probably I'm wrong...what' the difference between two words besides their gender?:wink:

Teď brečíš, ale měla jsi myslet na následky předem. :ohwell:

Now you're crying, but you should have thought of consequences before. :ohwell:

I'm not crying, I'm just sad, but it was also part of joke, so actually I'm not sad at all.:lol:

Myslím, že neznám žádné pravidlo, které by se týkalo rozpoznávání rodů v češtině. Podle koncovek?, ale to by nebylo úplně spolehlivé, hmm ...[/color]

if the last letter is A, it's feminin, but there are exceptions, though they are few, well, the only problem i have is with E ending words, which can be musculin, feminin and neuter, other words looks like Russian, so actually I know the gender from my native language, like "KOST" is feminin, just because it is also feminin in Russian, actually I don't like grammar and try to learn languages just from trying to say something looking in dictionnaries, though of course it's not so right as it may seem to someone.

You may simplify your Russian, dude. :twisted:

ok, I'll do it, I have already started. No cases, no verb conjugations, use English words including articles, but bare in mind that you speak Russian, like I do now :lol:

Hodně štěstí.

ono bude mi třeba, děkuji :)

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Re: How do you sound in Czech?

Postby hreru » 2007-04-21, 18:01

Lada wrote:as far as I understand "děvče" is more colloquial way for saying "girl", but probably I'm wrong...what' the difference between two words besides their gender?:wink:

Mě se "děvče vůbec nezdá být hovorovým výrazem, to spíš "holka". "Děvče" mi vždycky znělo podivně a trochu komicky, nejspíš právě kvůli tomu střednímu rodu.

I wouldn't consider "děvče" colloquial at all, I'd rather say "holka" is used that way. "Děvče" has always sounded peculiar and somewhat funny to me, perhaps precisely because of the neuter gender.

Lada wrote:I'm not crying, I'm just sad, but it was also part of joke, so actually I'm not sad at all.:lol:

Je mi to úplně jasné. Jsi smutná, ale nejsi smutná. :yep:

It's all clear to me. You're sad, but you're not sad. :yep:

Lada wrote:ok, I'll do it, I have already started. No cases, no verb conjugations, use English words including articles, but bare in mind that you speak Russian, like I do now :lol:

Jseš skvělá učitelka, nevěděla jsem, že se může naučit něco málo ruštiny tak rychle. :mrgreen:

You're a perfect teacher, I didn't know I was able to learn some Russian so fast. :mrgreen:

Lada wrote:[s]ono[/s] bude mi třeba, děkuji :) (It's understandable, but better say "Budu ho potřebovat".)

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Postby Æren » 2007-05-05, 7:34

Ahoj :)
Já jsem učil češtinu před dvou roci ale mé učebnice není mělo kazet i nejsem poslouchal českou řeč. To které jsem zapsal je část od jedné lekce mého učebnice.
Upload at Putfile
P.S. I haven't used czech for a long time, so please forgive my mistakes :oops:
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Postby hreru » 2007-05-06, 19:22

Æren wrote:Ahoj :)
Já jsem učil češtinu před dvou roci ale mé učebnice není mělo kazet i nejsem poslouchal českou řeč. To které jsem zapsal je část od jedné lekce mého učebnice.
Upload at Putfile
P.S. I haven't used czech for a long time, so please forgive my mistakes :oops:

(Já jsem se učil češtinu před dvěma roky (do you mean you haven't touched it for two years?), ale měl jsem učebnici bez kazety/u mojí učebnice nebyla kazeta, a tak jsem neposlouchal českou řeč. To, co jsem nahrál, je část [s]od[/s] jedné lekce z mé[s]ho[/s] učebnice.)

Ahoj. :) Nevím jistě, jestli někdo, kdo na ten tvůj odkaz klikne, najde tvou nahrávku. Kdeže to je přesně? :P

Hi. :) I'm not sure if anyone following your link may find your record. Where exactly is it there? :P

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Postby Æren » 2007-05-06, 20:19

:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
hreru
Posts: 751
Joined: 2005-10-27, 13:14
Gender: female
Country: CZ Czech Republic (Česká republika)
Contact:

Postby hreru » 2007-05-07, 18:48

It's very good. :congrats: I could understand it without any difficulties, the only part I'm not able to get is where the chandelior is hanging (u ... visí kovaný lustr).
Ř is a very nasty sound for foreigners I guess, you are saying ž/š instead all the time. Sometimes you are pronouncing ě as if it was e (pěkná, světlý, dvě) and the diphtong ou changes into ů or ó, too (vedou, jsou, v koutě). I've also noticed you said u štěny (u stěny) and růžné (různé). And you are supposed to pronounce spíž as spíš.
Are you making any special effort to pronounce it in the Czech way or are you speaking basically as you would in Bulgarian?, I really liked it.

Ah, I can hear now, as I'm listening to it for the third time, the chandelier is in the middle of the ceiling. :D

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Postby Æren » 2007-05-08, 16:05

yeeeey!
Mmm...about the pronunciation faults... I think it is because of the speed ^_^probably, if I had read the text slower, i wouldn't have made these mistakes :roll:
oh, and for Ř: no, I am saying always rš/rž... probably I am rolling the "r" to slightly...
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

zeisig

Postby zeisig » 2007-05-10, 15:34

:y: I understand it including "uprostřed visí kovaný lustr".


Return to “Czech (Čeština)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest