Page 1 of 1

lengende dagen...

Posted: 2017-03-27, 19:21
by adventrue
De volgende vraag vond ik online, maar voor het antwoord moet je betalen.
Weet iemand wat het antwoord is? :)

"De dagen zijn weer aan het lengen. Eigenaardig genoeg verloopt dit 's morgens en 's avonds niet gelijklopend. Een blik op de kalender leert dat de dagen begin januari vooral 's avonds langer worden: elke dag gaat de Zon wat later onder, maar 's morgens blijft ze ongeveer op hetzelfde uur opkomen. Pas in februari lengen de dagen 's morgens en 's avonds in dezelfde mate. Eind december is het zelfs zo dat de avonden al beginnen te lengen, terwijl de ochtenden nog 'korten': de Zon gaat 's avonds al later en later onder, terwijl het toch 's morgens nog steeds langer en langer donker blijft. Wat is hiervoor de verklaring?"

Re: lengende dagen...

Posted: 2017-05-17, 18:13
by lingasms
"Dat moet je betalen, pannekoek!" :')