Help with Translation

Moderator: Aurinĭa

User avatar
bender
Posts: 996
Joined: 2003-10-27, 5:40
Real Name: Ricardo Caputo
Gender: male
Location: São Paulo
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Help with Translation

Postby bender » 2016-12-07, 21:41

Hey guys!

I want to memorize and speak a full text in Dutch to a Dutch friend of mine who's coming here next month. Since I don't speak Dutch, I'll have to memorize it. That's the easy part (my memory usually stinks, but it's good for useless things like this). The difficult part is having a correct text.

I have put this in google translator, and I'd like to check with you guys if the text in Dutch is correct.

English
Hi, Edwan!
This is a kind of “gift” to you. I have memorized this text in Dutch because I love languages and I want to know a little of my best friends’ mother languages.
But it doesn’t mean I can speak Dutch. That would require much more time!
I have learned how to say the numbers from zero to twenty.
Zero - one - two - three - four - five - six - seven - eight - nine - ten
Eleven - twelve - thirteen - fourteen - fifteen - sixteen - seventeen - eighteen - nineteen - twenty
I will also tell you about two films I’ve seen in Dutch.
One of them is from The Netherlands. It’s called Antonia. The film tells the story of an independent woman who returns to her birth village and establishes a matriarchal community. The film covers many topics like death, religion, sex, lesbianism, friendship and love.
The other movie is called “Iedereen beroemd!”. It’s a Belgium film from the year 2000.
It’s about a seventeen-year-old girl who is a regular at singing contests but never wins. When her father gets laid off, he decides to kidnap the number one singer in the country, Debbie, to try to make her a star somehow.
So, what do you think about my pronunciation?


Dutch
Hallo, Edwan!
Dit is een soort van "gift" aan u. Ik heb deze tekst opgeslagen in het Nederlands omdat ik hou van talen en ik wil een beetje van mijn beste vrienden 'moeder taal te leren kennen.
Maar dat betekent niet dat ik kan Nederlands spreken. Dat zou veel meer tijd in beslag nemen!
Ik heb geleerd hoe je de getallen zeggen van nul tot twintig.
Nul - een - twee - drie - vier - vijf - zes - zefen - acht - negen - tien
Elf - twaalf - dertien - veertien - vijftien - zestien - zeventien - achttien - negentien - twintig
Ik zal u ook vertellen over de twee films die ik heb in het Nederlands gezien.
Een daarvan is uit Nederland. Het heet Antonia. De film vertelt het verhaal van een onafhankelijke vrouw die terugkeert naar haar geboortedorp en stelt een matriarchale samenleving. De film behandelt vele onderwerpen als de dood, religie, geslacht, lesbische liefde, vriendschap en liefde.
De andere film heet "Iedereen beroemd". Het is een film België vanaf het jaar 2000.
Het gaat over een zeventien-jarige meisje die een normale bij zangwedstrijden maar nooit wint. Toen haar vader wordt ontslagen, besluit hij de nummer een zanger in het land, Debbie ontvoeren, om te proberen om haar een ster of andere manier te maken.
Dus, wat denk je over mijn uitspraak?


Thank you guys!

Veel dank!
Please correct me whenever I make a mistake. / Corrigez-moi toujours quand je ne parle pas bien. / Me corrijan siempre cuando hable mal.

User avatar
Aurinĭa
Forum Administrator
Posts: 3830
Joined: 2008-05-14, 21:18
Country: BE Belgium (België / Belgique)

Re: Help with Translation

Postby Aurinĭa » 2016-12-08, 19:03

I have put this in google translator, and I'd like to check with you guys if the text in Dutch is correct.

Google Translate can be useful to get the gist of a text, but it's not a good translation tool. It's easier to translate a text from scratch than to correct a "translation" made by GT, so that's what I did. If you want more information about Dutch pronunciation (and can read IPA), this page might be interesting. Good luck!

Hoi, Edwan!

Dit is een soort "cadeautje" voor jou. Ik heb deze tekst uit het hoofd geleerd, omdat ik van talen hou en wat van de moedertalen van mijn beste vrienden wil kennen.
Maar dat betekent niet dat ik Nederlands kan spreken. Dat zou te veel tijd vergen!
Ik heb geleerd om van nul tot twintig te tellen.
Nul - één - twee - drie - vier - vijf - zes - zeven - acht - negen - tien.
Elf - twaalf - dertien - veertien - vijftien - zestien - zeventien - achttien - negentien - twintig.
Ik wil je ook iets vertellen over twee Nederlandstalige films die ik gezien heb.
Eén ervan is uit Nederland. De film heet Antonia en vertelt het verhaal van een onafhankelijke vrouw, die naar haar geboortedorp terugkeert en er een matriachale gemeenschap sticht. De film behandelt vele thema's, zoals dood, religie, seks, lesbianisme, vriendschap en liefde.
De andere film heet Iedereen beroemd! Dat is een Belgische film uit het jaar 2000, die gaat over een zeventienjarig meisje, dat vaak deelneemt aan zangwedstrijden, maar nooit wint. Wanneer haar vader ontslagen wordt, beslist hij om de beste zangeres van het land, Debbie, te ontvoeren, om te proberen van haar een ster te maken.
En, wat denk je van mijn uitspraak?

User avatar
bender
Posts: 996
Joined: 2003-10-27, 5:40
Real Name: Ricardo Caputo
Gender: male
Location: São Paulo
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Re: Help with Translation

Postby bender » 2016-12-08, 19:29

Thank you very much Aurinĭa!

Sometimes google translator does a good job... I don't know how to say when but sometimes I'm surprised by it! So I tried not to give you too much work to do.

I have a notion about the Dutch pronunciation (my ex-boyfriend studied Dutch and lived in Belgium and The Netherlands) and sure I can read IPA. Besides, google translator has a funcionality that reads text out loud -- it's ok for Portuguese, I don't think I would complain about it.

Thank you again and sorry if that was too much work!
Please correct me whenever I make a mistake. / Corrigez-moi toujours quand je ne parle pas bien. / Me corrijan siempre cuando hable mal.


Return to “Dutch (Nederlands)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest