Page 132 of 132

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-02-16, 19:31
by Car
Bedankt, Hoogstwaarschijnlijk. :)

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-02-19, 10:50
by Car
Wat is een jij-bak?

"Dat is niet bedoeld als flauwe jij-bak, maar eenvoudigweg een weergave van de werkelijkheid. "

Bron

Bedankt!

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-07-08, 21:45
by Axystos
Voor het geval je het nog wilt weten: Wikipedia heeft een mooie uitleg:

Persoon A doet uitspraak X.
Persoon B stelt vast dat de handelingen of uitspraken van A niet stroken met uitspraak X.
Daarom is X niet waar.

In de tekst gaat het erom dat men zegt dat er te veel en om de verkeerde redenen Engels als voertaal in Nederlandse universiteiten wordt gebruikt. De schrijver wijst erop dat een van de ondertekenaars bij het University Medical Center Utrecht werkt. Een jij-bak zou dan zijn te zeggen dat de werkgever van die ondertekenaar zelf ook een bedrijf is met een Engelstalige naam.

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-07-09, 10:02
by Car
Ah, bedankt. Ik snap het nu. :)

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-08-09, 8:53
by Car
Wat betekenen "hoveschhede" en "hoofschheid" hier: "Dat ideaal is vooral de ‘hoveschhede’; de ‘hoofschheid’ is boven alles hèt ideaal." Bedankt.

Ja, ik weet dat de spelling niet de huidige is.

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-08-11, 15:29
by Aurinĭa
In de huidige spelling is het hoofsheid. Mijn woordenboek geeft als vertaling höfische(s) Wesen, Höflichkeit (adj. hoofs: höflich, höfisch).

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-08-11, 19:16
by Car
Bedankt. En wat betekenen "ende" en "veêler/ veêl" in dezelfde text?

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-08-11, 19:55
by Aurinĭa
ende: oude vorm van en (und)
veêl: vedel (^ wijst erop dat er een klank (d) weggevallen is)
veêler: vedelspeler

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-08-30, 18:49
by TeneReef
Why are ij, ee and oo in the Antwerp dialect pronounced like in Polder Dutch ( ij [äi], ee [ei], oo [ou]) and so unlike in Standard Belgian Dutch and in the Brabantian tussentaal? :hmm: The Antwerp dialect exported so many elements to the Brabantian tussentaal but not these ones? :hmm: These were not fashionable enough because they sound too Hollandic? https://www.youtube.com/watch?v=MmXUfMZXd-Q

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-08-31, 20:38
by Car
Aurinĭa wrote:ende: oude vorm van en (und)
veêl: vedel (^ wijst erop dat er een klank (d) weggevallen is)
veêler: vedelspeler

Bedankt. Ik heb je antwoord niet eerder gezien.

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2019-09-08, 9:34
by Car
Wat betekent "weening" hier: "Zij voelde eene heftige weening opstijgen naar hare oogen , en het was haar bijna ondoenlijk zich te beheerschen . " Bedankt.

Edit: Wat is een "toot"?

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2020-01-15, 13:32
by Antea
Ik heb de serie "De bende van Jan de Lichte" bekeken. Het was goed. En nu wil ik meer Nederlands leren.

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2020-03-18, 10:09
by Saim
Hallo! Ik heb een vraag over grammatica.

Vandaag heb ik geleerd dat bij het vornaamwoord "u" derde persoonsvormen ("u heeft", "u wast zich") en tweede persoonsvormen ("u hebt", "u wast u") allebei bruikbaar zijn. Toch wilde ik vragen of ze compleet uitwisselbaar zijn, of eigenlijk samenhang moet zijn met de hele zin (dat wil zeggen, altijd tweede of derde persoonsvormen, niet allebei in één zin).

Bijvoorbeeld, ik neem aan dat de volgende zinnen grammaticaal zijn:

U heeft foto's bij zich.
U hebt foto's bij u.

Zijn deze zinnen ook correct?:

U heeft foto's bij u.
U hebt foto's bij zich.

Re: Dutch Discussion Group

Posted: 2020-05-18, 13:48
by linguoboy
Quick translation question: How would you render the title of Rutger Bregman's first book into English?

Met de kennis van toen : actuele problemen in het licht van de geschiedenis.

I went with "With the knowledge of back then : current problems in a historical light", but I feel like I could do better.