Saim - Hebrew

Hadronic
Posts: 84
Joined: 2013-05-19, 13:50
Gender: male
Location: New York City
Country: US United States (United States)

Re: Saim - Hebrew

Postby Hadronic » 2015-10-23, 3:22

Saim wrote:
בשיער עברית אנחנו צריכים לכראו את החדשות ולדבר עליהן. אני להדביק את הערות שלי בנושה הזה.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4714274,00.html
21-10-2015
היום קראתי את מאמר אחד של החדשות של . החדשות האלה שנתניהו אמר שהיטלר לא רצה להשמיד היודים עד מתי המופתי חוסייני שחנעה אותו. ליפני שהיטלר פגש את חוסייני, לדעת של נתניהו, היטלר רק רצה לגרש אותם לפלשתינה, ואלו היסטוריונים אמרו שזה לא נכון. בגלל זה, המילים של נתניהו פולמוסיות מאוד.
לדעתי, זה היי ור שנתניהו שקר לאינטרס הפוליטי שלו, כי הוא איש חכם ומלומד.אני חושב שהוא מודע על מה הוא מדבר. לדעתי הוא צריך להתנצל, כי אף אחד לא צריך לשתמש בקורות טרגיות כמו השואה בשבל למטרות פוליטיות צרות.


בשיעור העברית אנחנו צריכים לקרוא...
אני להדביק את הערות שלי: I didn't understand that part.
בנושא זה.

היום קראתי את המאמר על כך שנתנינו אמר שהיטלר לא רצה להשמיד את היהודים עד שהמופתי שיכנע אותו.
לפני שהיטלר פגש את חוסייני, לדעת נתניהו, היטלר...
וכמה היסטוריונים אמרו...
בגלל זה, דבריו של נתניהו פולמוסיים מאוד.

לדעתי זה יכול להיות?
I didn't understand : היי ור
שנתניהו שיקר למען האינטרסט הפוליטי שלו.
שהוא מודע למה שהוא מדבר עליו.

כי אסור לאף אחד להשתמש במעשים טרגיים / באירועים טרגיים כמו השואה בשביל מטרות / למען מטרות..
(fr) native, (en) fluent, (he) advanced, (nv) learning

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2016-10-07, 7:10

https://www.youtube.com/watch?v=Z2h7ggRUFws

22:00

ואין ספק שבשנתיים האחרונות אנחנו ראוים גל גדול של עליה של אירופה ובראש ? ממדינות ממערב אירופה, כגון צרפת, שמגעיים לכאן לשמרון ו? כאן את ביתם. אנחנו כמוון מאוד צמחים בזה ומעודדים את זה.

אני חושב שהדבורים האלה הפוליטים, כבוש לא כבוש, זה מאוד מיושן: זה דבורים של שנות התשעים. היום הצבור מבין את הבעיה: יש מאתיים סכסוכים בערך כרגע, ברגעים אלו. הבעיה היא דאעש בסוריה ובעיראק, הבעיה לא כאן. שמרון זה הארץ התכך, רוב העולם מאמינים בתכך, ובוודאי שכל מישהו שמכיר את התכך, וגם מי שלא מאמין בו, מבין שיש שייכות לכאן, לאזור הזה של השמרון. בוודאי בוודאי אלה שעולים לארץ. ככה ש? אליי לאפך.

אני אומר בחיוך שהאבסורד הוא שצרפת הרבה יותר מסוכנת, בגלל אותם, מסלמים רדיקלים, דווקא בישראל ובשמרון הרבה יותר בתוח.

User avatar
Golv
Posts: 399
Joined: 2011-07-27, 12:49
Gender: male
Country: IL Israel (ישראל / إسرائيل)

Re: Saim - Hebrew

Postby Golv » 2016-10-14, 22:15

Saim wrote:
ואין ספק שבשנתיים האחרונות אנחנו רואים גל גדול של עלייה מאירופה ובראש ובראשונה ממדינות במערב אירופה, כגון צרפת, שמגיעים לכאן, לשומרון, וקובעים כאן את ביתם. אנחנו כמובן מאוד שמחים בזה ומעודדים את זה.

אני חושב שהדיבורים הפוליטיים האלה, על כבוש לא כבוש, זה מאוד מיושן: זה דיבורים של שנות התשעים. אני חושב שהיום הציבור בעולם מבין את הבעיה: יש מאתיים סכסוכים עולמיים בערך כרגע, ברגעים אלו. הבעיה היא דאע"ש בסוריה ובעיראק, הבעיה לא כאן. שומרון זה ארץ התנ"ך, רוב העולם מאמין בתנ"ך, ובוודאי שכל מי שמכיר את התנ"ך, וגם מי שלא מאמין בו, מבין שיש לנו שייכות לכאן, לאזור הזה של השומרון. בוודאי ובוודאי אלה שעולים לארץ. ככה שזה לא מהווה מכשול, אולי להפך.

אני אומר בחיוך שהאבסורד הוא שהיום צרפת היא הרבה יותר מסוכנת, בגלל אותם מוסלמים רדיקלים, דווקא כאן בישראל ובשומרון הרבה יותר בטוח.

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2016-12-22, 4:26

Golv wrote:
Saim wrote:
ואין ספק שבשנתיים האחרונות אנחנו רואים גל גדול של עלייה מאירופה ובראש ובראשונה ממדינות במערב אירופה, כגון צרפת, שמגיעים לכאן, לשומרון, וקובעים כאן את ביתם. אנחנו כמובן מאוד שמחים בזה ומעודדים את זה.

אני חושב שהדיבורים הפוליטיים האלה, על כבוש לא כבוש, זה מאוד מיושן: זה דיבורים של שנות התשעים. אני חושב שהיום הציבור בעולם מבין את הבעיה: יש מאתיים סכסוכים עולמיים בערך כרגע, ברגעים אלו. הבעיה היא דאע"ש בסוריה ובעיראק, הבעיה לא כאן. שומרון זה ארץ התנ"ך, רוב העולם מאמין בתנ"ך, ובוודאי שכל מי שמכיר את התנ"ך, וגם מי שלא מאמין בו, מבין שיש לנו שייכות לכאן, לאזור הזה של השומרון. בוודאי ובוודאי אלה שעולים לארץ. ככה שזה לא מהווה מכשול, אולי להפך.

אני אומר בחיוך שהאבסורד הוא שהיום צרפת היא הרבה יותר מסוכנת, בגלל אותם מוסלמים רדיקלים, דווקא כאן בישראל ובשומרון הרבה יותר בטוח.


שכחתי להודות לך. תודה רבה, גולב. :)

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2017-09-14, 13:03

עוד יהיה טוב - הדג נחש

https://www.youtube.com/watch?v=7H8sdmR2GMw
התרגום לאנגלית מהכתוביות

All will yet be well in the Land of Israel Yes all will yet be well in the Land of Israel
From what do I draw cheer What is it that stops me from getting lost
Not Labor and certainly not Likud Well maybe labor a little
Actually my work is pretty cool
Throatwork heartwork
Throw out rhymes from the soul straight to the heart of the Israeli mainstream
Will it or no that’s what happens
From every hole in my body spills out a “woah tell me”
If someone’s looking for a reason to jump me
Hiding a knife in a kitbag dynamite in a belt
Hiding venom in a talkback benzene in a bonfire
The wind blows cool and it’s a bad wind
A ghostly wind with no good news
And yes sometimes it’s a hell of a nightmare
But out of the strong comes forth sweetness and out of the mire will yet come forth poetry
All will yet be well in the Land of Israel Yes all will yet be well in the Land of Israel

עוד יהיה טוב בארץ ישראל
כן עוד יהיה טוב בארץ ישראל...

ממה אני שואב עידוד
מה זה שעוזר לי לא ללכת לאיבוד
לא העבודה ובטח לא ליכוד
טוב אולי העבודה קצת
תכלס יש לי אחלא משלח יד
משלח גרון משלח לב
משלח חרוזים מהנשמה ישר ללב המיינסטרים הישראלי
רוצה או לא רוצה ככה זה יוצא לי
מכל חור בגוף נוזל לי יא וולי גלה לי
אם מישהו מחפש סיבה להתנכל לי
מחביא סכין בקיטבג נפץ בחגורה
מחביא ארס בטוקבק בנזין במדורה
הרוח נושבת קרירה וזו רוח רעה
רוח רפאים אין בה בשורה
וכן לפעמים זה חתיכת סיוט
אבל מעז ייצא מתוק מרפש עוד ייצא פיוט

עידוד encouragement, cheering up
שאוב draw, vacuum
איבוד loss
משלח יד occupation, profession
תכלס actually
נוזל leak, drip
להתנכל harass
נפץ explosion, blast
חגורה belt
ארס venom
נושב - blow (wind)
קריר chilly
בשורה news, tidings, gospel
רוח רפאים ghost
סיוט nightmare
רפש mire, mud

I remember days with a ball there wasn’t no internet
At best a double tape cassette and Reshet Bet radio
In the period before they built the wall
I remember the son of the laborer would come to visit
And we would pass on clothes to them
Because kids are kids and people are people
Everything open safe still in the days of innocence
And even today the challenges still look exactly the same challenges
Since then we’ve blossomed blockades like gangsters
Built a lottery in the settlements
and discriminated against minorities
Demanding loyalty and debt equality
From hopeless people with sewage in the streets
All that’s beautiful here is hidden
They destroy and forget that justice is blind
I’m one of those who insists on the dream Of quiet days without the madness
All will yet be well in the Land of Israel Yes all will yet be well in the Land of Israel

זוכר ימים עם כדור לא היה אינטרנט
מקסימום טייפ דאבל קאסט רשת ב'
בתקופה עוד לפני שבנו ת'גדר
אני זוכר הבן של הפועל בא לבקר
והיינו מעבירים להם בגדים
כי ילדים זה ילדים ואנשים זה אנשים
הכל פתוח בטוח זה עדיין ימי התום
והקשיים נראים בדיוק אותם קשיים גם היום
מאז צימחנו מחסומים כמו גנגסטרים
בנינו פיס בהתנחלויות והפלינו מיעוטים
דורשים נאמנות ושוויון חובות
מאנשים חסרי תקווה עם ביוב ברחובות
כל מה שיפה פה מסתתר
הורסים שוכחים שהצדק הוא עיוור
אני מאלה שמתעקשים על החלום
של ימים שקטים נטולי שיגעון
עוד יהיה טוב בארץ ישראל
כן עוד יהיה טוב בארץ ישראל...

קשי difficulty, challenge
צמחנו we've sprouted, developed, grown (present singular: צומח)
מחסום barrier, barricade
פיס Miphal haPayis (Israel's state lottery)
התנחלות settlement
הפלינו we've discriminated against (present singular: מפלה)
נאמנות loyalty
מסתתר hide oneself, be hidden
מתעקש insist, be stubborn
נטול devoid, lacking

I dream of not always being connected to the Situation
In my home
Dream that the horizon will split and sparkle like a star
In my home
Dream that we might talk without fighting
In my home
Dream of the day I’ll feel truly whole
At home
I dreamed a dream so with God’s help
We may yet live well in the Land of Israel
All will yet be well in the Land of Israel Yes all will yet be well in the Land of Israel

חולם לא להיות תמיד מחובר למצב - בבית שלי
חולם שהאופק יקרא ינצנץ ככוכב - בבית שלי
חולם שנוכל לדבר בלי להילחם - בבית שלי
חולם על יום שבו ארגיש באמת שלם - בבית
חלום אני חלמתי כי בעזרת האל
אנחנו עוד נחיה בטוב בארץ ישראל
עוד יהיה טוב בארץ ישראל
כן עוד יהיה טוב בארץ ישראל...

אופק horizon
יקרא will split (I think it's meant to be יקרע, singular present קרוע)
ינצנץ will flash, glimmer
כוכב star

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2017-09-14, 14:34

הפגנה לציון 46 שנים לכיבוש
https://www.youtube.com/watch?v=zz-xGTZv80Y

ישראל - פלסטין, שתי מדינות לשני עמים!

46 שנה לכיבוש 67, אנחנו ממשיכות לדבר למרות שבאמת יש תחושה שאין מה לחדש התחושה שלי ושלנו, פעילות בקואליציה היה שהשיח של הכיבוש והכיבוש בכלל נעלם מהרחוב הישראלי. אין צדק חברתי, לא יהיה בלי סיום הכיבוש הכל הוא חלק מאותה שיטה. הדיכוי הכלכלי הוא חלק מאותה שיטה פינויים מדיור ציבורי ופינוי וגירוש של פליטים פלסטינים ב-48 זה אותו ממסד ציוני ומה שסובל ממנו צריך לנסות ללמוד על עוד אנשים ועוד קבוצות שסובלות ממנו.

הארץ הזאת שייכת לנו, כאן נחייה, נגדל את ילדינו, נכדינו, שלנו הארץ ולעולם תהיה!

הכיבוש הוא הפרויקט הבזבזני, היקר, המיותר, המזיק והמסוכן ביותר בתולדות ישראל. הכיבוש הורס את הכלכלה והחברה בישראל. עם שמשעבד עם אחר לא יכול להיות חופשי. האלטרנטיבה להתקדמות לשלום היא הדרדרות למלחמה. ההפגנה הזאת היום היא לא הפגנה רק נגד כיבוש, אלא הפגנה נגד סכנות המלחמה הבאה שכבר מדרים עליה.

השורש של 48 ו76 הוא אותו שורש, כלומר שגם היום אנחנו מציינו את יום נשנה לכיבוש של 67, צריך לזכור שהנישול ונדיכוי התחילו הרבה הרבה קודם, עוד לפני 48 והם חלק מאותו תהליך. רוב הציבור יודע את זה, וזו חלק מהבעיה, אני חושבת שכבר עשור שהציבור בישראל מנסה להתמודד עם המחשבה הזו שבאמת מדובר ב-48 ולא 67, ושלכן הפתרון הוא לא שתי מדינות, שלוש מדינות, ארבע מדינות, אלא מה אנו עושים כאן בבית ואיך אנחנו בונים פה מקום אחר, ולכן זה כל כך קשה, הימין אומר את זה, השמאל אומר את זה, המרכז שותק ומנסה לא להגיד את זה, כי הוא לא יודע מה להגיד.

ישראל - פלסטין, שתי מדינות לשני עמים. לא יורות, לא בוכות, באפרטנהייד נלחמות!

אנחנו רואים חיבור ישיר בין השלום, לבין הכלכלה, לבין השוויון ולבין הצדק החברתי. אין שלום בלי צדק חברתי, ואין צדק חברתי בלי שלום, ולכן אנחנו עכשיו מזמינים את כולם להעלות להפגנה שהיא הפגנה נגד העלאת המע"מ שמתקיימת עכשייו.

תל אביב, איסטנבול, אותה מהפכה!

כל זה קורה בזמן ששר האוצר שלנו אומר לנו שאנחנו ביחד באותה סירה. אבל ההבדל הוא שהסירה שלו שטה בנהר הסיין בפריז, ואנחנו נמצאים כאן, לאכול את הגזרות והתקציב הזה שהממשלה הזאת נותנת לנו.

ביבי, ביבי, תתעורר, האזרח שווה יותר!

הון, שלטון, עולם תחתון!

תחושה feeling
לחדש to recommence, reestablish, renew
נעלם disappears
שיטה method, way, system
פינוי evacuation, clearing
דיור accommodation, housing
גירוש deportation, expulsion
ממסד establishment
נכד grandson
בזבזני wasteful
מזיק damaging, destructive
משעבד enslaves
הדרדרות deterioration, going downhill
נישול banishment, expulsion, disinheritence
המע"מ GST
אוצר treasury (minister of finance שר האוצר)
סירה boat
שטה she sailed
גזרה decree, command, illogical command
תקציב budget
הון capital (קפיטל), fortune (עושר)
תחתון lower, lowest

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2017-09-19, 8:42

https://www.youtube.com/watch?v=xFC5d1z7jOQ

Not nobility and far from the elite
Got no control over changing the system in my favor
The establishment hides deep inside the bureaucracy
No empathy, exploits the situation
What goes down with him today tomorrow can hit me too
That's the reality bro, no fantasy film Sadly the Star of David and the Crescent
Perpetuate the distance living together on the razor's edge
That's the irony, the false symphony The inability to reach harmony
Despite all the difficulties I remember the good I don't get mixed up straight off I say
I know it will all work out There've been tough times in the end it all passes
Whatever comes we'll get over it We'll land on our feet like a panther

לא אצולה ורחוק מהאליטה
אין לי שום שליטה איך לשנות לטובתי ת'שיטה
הממסד מסתתר עמוק בתוך הבירוקרטיה
בלי אמפתיה, מנצל את הסיטואציה
מה שקורה להוא היום, מחר יכול לקרות גם לי
זאת המציאות אחי, לא סרט בדיוני
מגן דוד וחצי סהר, למרבה הצער
מגבירים רק את הפער, חיים ביחד על התער

זוהי האירוניה, הסימפט של הסימפוניה
חוסר היכולת להגיע להרמוניה
למרות כל הקשיים, את הטוב אני זוכר
אם אני ב'בלבלה מיד אני אומר

אצולה nobility
בדיוני fictional
מגן דוד star (lit. shield) of David
סהר crescent
למרבה הצער very regretfully, to one's great regret
פער gap, rift
מגביר strengthen
תער razor
הסימפט given the translation and what I hear in the song I'm pretty sure this word is wrong and it's supposed to be something like זיוף (forgery, fake)

I know everything will improve There were good times and there'll be better
Any second now everything will connect up Yes, that's how it goes in the end it all passes
Drink black coffee after a white night Wake up to my life, what's with my life?
From Nehamia to Netanya, between manic to depressive WIth a hole in my pocket, and a mom without a pension
From the one who dumped me to the one I'm with Sometimes I can't work out why I'd get out of bed
It's all falling apart and it's not because of Yoko Maybe it's because I'm loco!
Because I don't accept that you have to fill out the lottery To fill the car with gas live in the moment that's the motto
Any minute you'll get that ain't no shortcuts in life What what, time continues to break it down
Happiness can't be bought for any sum World's tough we'll fight it
Don't buy into the slogans of him at the podium Plug in earpods HaDag Nachash full volume
And f#&k; it the perfect moment Give it time the problems work themselves out
I know it will all work out There've been tough times in the end it all passes
Whatever comes we'll get over it We'll land on our feet like a panther
I know everything will improve There were good times and there'll be better
Any second now everything will connect up Yes, that's how it goes in the end it all passes
When walls are collapsing changes are real slow I've finished off hundreds of pens burned hundreds of cells
Everyone's bitching and they're from the same team Even if you're not crazy about them don't you get it, it ain't right
Facing the Iron that's facing the Dome (kippah) Facing the tendency to be the scapegoat
Facing the fact that time runs out in the end I stand as one whose luck has lucked out
Facing the voices of viewers and millions of floating votes Amidst the slashing and the flowing and all the longings
Among the debts of hundreds of commitments to thousands I stand as one whose hand was dealt fine
Facing the attempt to negate my rights To embezzle my savings and my freedom to steal
Facing it all including it all I shall not sink Rather I shall roar that I won the greatest prize

User avatar
voron
Language Forum Moderator
Posts: 4696
Joined: 2007-07-15, 3:29
Real Name: Igor
Gender: male
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: Saim - Hebrew

Postby voron » 2017-09-27, 17:20

Saim wrote:עוד יהיה טוב - הדג נחש

https://www.youtube.com/watch?v=7H8sdmR2GMw

:shock: Какие бодрые старички...

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2017-09-30, 13:29

https://www.youtube.com/watch?v=BAsV4OUnFYA

ממד - dimension
ישים - practical, implementable, viable
רווח - prevailing
פיוס - reconciliation
נמנע - avoid
מחסום - barrier, obstacle (translated as "checkpoint" in the subtitles)
יזמה - initiative
מתנחל - settler
מלצר - waiter
יקום מקביל - parallel universe

voron wrote:
Saim wrote:עוד יהיה טוב - הדג נחש

https://www.youtube.com/watch?v=7H8sdmR2GMw

:shock: Какие бодрые старички...


:lol:

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2017-10-05, 14:09

ההגדה של קורה עונה 2 פרק 1
00:00 - 5:30

להביס - to defeat
להתפזר - to break up, disperse
לפרוש - to retire
שיחת העיר - talk of the town
משמרת - shift
יצור - creature
מעמקים - depths
לנפול - to fall
יריב - rival, opponent
קרנף - rhinocerous
מזעזע - outrageous
עוקבים - לעקוב
שיא - record (in sport)
תקלה - fault, problem
משלוח - shipping
יבלת - wart
פסגה - summit, top, zenith
טיל - rocket, missile
מסוגל - able
להעריך - to appreciate
פרישה - retirement
עבודת הניירת - paperwork
ביקור - visit
להתעמק - to delve, go deep
קעקוע - tattoo
ברק - lightning

User avatar
Saim
Posts: 5269
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Hebrew

Postby Saim » 2017-10-08, 10:22

ההגדה של קורה עונה 2 פרק 1
05:30 - 15:00

להירגע to calm down, relax
חיק lap
קרחון glacier
מטוגן fried
מקל stick, popsicle
אני ניגש I approach
מאורגן organised
מבולגן disorderly, untidy, confused
כנופיה gang
לנהל to manage, conduct
לסבך to entangle, embroil
לברך to congratulate, bless
חגיגי festive
יפיפה very beautiful
לזנוח to abandon
לתקוע to thrust, shove in
נרגז angry, furious
לשעמם bore
לידה birth
לרחף to float
כרית cushion
כריש shark
נמר tiger
משתה feast
נוסד was established
מרהיב spectacular
ייעוד mission, purpose
להבהיר to make clear
להציק to poke
יריד fair
שטחי superficial
חמדני greedy
ניוון degeneration
אוניה ship
מועד appointed time, specific time, term
להשתולל to go wild
לוטרה otter

15:00-
לאחל to wish
צמרמורת shivers
חלוק robe
מוצא origin
מחוספס rough
המוני vulgar, common
זוכה winner
מאוזן balanced
להעליב to insult
להקדיש to dedicate
חסר אונים helpless
גיל age


Return to “Hebrew (עברית)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest