Page 1 of 1

Ordet 'måske'

Posted: 2013-11-02, 12:05
by Dingbats
Det svenska ordet kanske kan placeras både före och efter verbet (även i huvudsatser):

Hon är kanske hemma.
Hon kanske är hemma.

Jämför med exempelvis inte, som bara kan sättas efter:

Hon är inte hemma.
* Hon inte är hemma.

Gäller samma sak danskans måske? Är båda de här meningarna korrekta?

Hun er måske hjemme.
Hun måske er hjemme.

Re: Ordet 'måske'

Posted: 2013-11-05, 17:43
by benjamino59
Hun er måske hjemme kan bruges, men det kan Hun måske er hjemme ikke.

Faktisk, så er Måske er hun hjemme det mest normale.

Re: Ordet 'måske'

Posted: 2013-11-05, 21:49
by Dingbats
benjamino59 wrote:Hun er måske hjemme kan bruges, men det kan Hun måske er hjemme ikke.

Faktisk, så er Måske er hun hjemme det mest normale.

Tak!

Hvad med Måske hun er hjemme? (Både Kanske är hon hemma och Kanske hon är hemma fungerar på svenska.)

Re: Ordet 'måske'

Posted: 2013-11-11, 19:32
by benjamino59
Dingbats wrote:
benjamino59 wrote:Hun er måske hjemme kan bruges, men det kan Hun måske er hjemme ikke.

Faktisk, så er Måske er hun hjemme det mest normale.

Tak!

Hvad med Måske hun er hjemme? (Både Kanske är hon hemma och Kanske hon är hemma fungerar på svenska.)


Det lyder forkert. På dansk skal udsagnsordet altid være det andet led i delsætningen.

Re: Ordet 'måske'

Posted: 2013-11-11, 23:46
by Dingbats
benjamino59 wrote:
Dingbats wrote:
benjamino59 wrote:Hun er måske hjemme kan bruges, men det kan Hun måske er hjemme ikke.

Faktisk, så er Måske er hun hjemme det mest normale.

Tak!

Hvad med Måske hun er hjemme? (Både Kanske är hon hemma och Kanske hon är hemma fungerar på svenska.)

Det lyder forkert. På dansk skal udsagnsordet altid være det andet led i delsætningen.

Okej! Det är samma regel på svenska, men just ordet kanske är ett undantag. Så är det alltså inte på danska.