Latvian - Alcadras

Moderator: Sol Invictus

User avatar
kripata
Posts: 104
Joined: 2006-03-02, 14:22
Real Name: Monta
Gender: female
Location: Limbaži
Country: LV Latvia (Latvija)

Postby kripata » 2006-10-04, 19:49

Jums šodien ir jaukas tēmas- pilnīgi prieks lasīt- par nogalināšanu.. brrr..
You have a nice topics today- such a pleasure to read- about killing.. brrr..

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-04, 20:19

kripata wrote:Jums šodien ir jaukas tēmas- pilnīgi prieks lasīt- par nogalināšanu.. brrr..
You have a nice topics today- such a pleasure to read- about killing.. brrr..

Mwahahahah!! :twisted: :laser:

Vai tu nerunā ar mums? :P
Last edited by Alcadras on 2006-10-05, 7:34, edited 3 times in total.

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-04, 20:21

mak wrote:
Does it make sense now?

Es izpratu. :yep:

so the conjugation of durt is:

dūru
dūri
dūra
dūram
dūrat

:roll:

User avatar
Mantaz
Posts: 1527
Joined: 2004-12-29, 19:22
Real Name: Mantas Indrašius
Gender: male
Location: Tallinn, EE
Country: LT Lithuania (Lietuva)
Contact:

Postby Mantaz » 2006-10-05, 5:30

Alcadras wrote:
kripata wrote:Jums šodien ir jaukas tēmas- pilnīgi prieks lasīt- par nogalināšanu.. brrr..
You have a nice topics today- such a pleasure to read- about killing.. brrr..

Mwahahahah!! :twisted: :laser:

Vai tu nerunā ar mēs? :P


„Ar mums“ ;) I think all the prepositions have dative if the object is plural.

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-05, 7:22

Paldies, es zinu, kā tas ir nepareizs. :roll:

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-06, 8:50

mak, tu esi ļoti laisks. :twisted:

(es ceru, kā tas nav slikts vēsts.) :roll:

User avatar
kripata
Posts: 104
Joined: 2006-03-02, 14:22
Real Name: Monta
Gender: female
Location: Limbaži
Country: LV Latvia (Latvija)

Postby kripata » 2006-10-06, 16:16

Alcadras wrote:Paldies, es zinu, ka tas ir nepareizi.

Alcadras wrote:mak, tu esi ļoti laisks. :twisted:

(es ceru, ka tā nav slikta vēsts.) :roll:

Laisks means lazy.

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-06, 16:20

okay, i meant "lazy". :P
btw, why is it slikta but not slikts? :roll:

User avatar
kripata
Posts: 104
Joined: 2006-03-02, 14:22
Real Name: Monta
Gender: female
Location: Limbaži
Country: LV Latvia (Latvija)

Postby kripata » 2006-10-06, 16:36

because you make adjective from noun and vēsts is feminine.

User avatar
mak
Posts: 405
Joined: 2006-05-04, 19:30
Real Name: Pēteris
Gender: male
Location: Rīga
Country: LV Latvia (Latvija)
Contact:

Postby mak » 2006-10-06, 16:48

Es atzīstu, ka esmu slinks.

One excersise for you. Write the words in the accusative case.

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ceturtdien oficiāli atsauca savu (kandidatūra) ANO ģenerālsekretāra amatam. Oficiālajā paziņojumā prezidente pateicas visiem, kas atbalstīja (viņa) un (princips; plural), uz kuriem tika balstīta viņas kandidatūra ANO ģenerālsekretāra amatam.

Vīķe-Freiberga uzsvēra, ka šis lēmums pieņemts, konsultējoties ar Igaunijas un Lietuvas valstu vadītājiem un valdībām, kuras kopīgi ar Latviju bija izvirzījušas viņas (kandidatūra).

Latvijas Valsts prezidente izsaka (pateicība) visām ANO Drošības padomē pārstāvētajām valstīm, kas atbalstīja viņas kandidatūru divos indikatīvajos balsojumos. Vīķe-Freiberga saka sirsnīgu paldies Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu vadītājiem, kuri aizvadītajā mēnesī atbalstīja viņas (kandidatūra) ANO Ģenerālās asamblejas debatēs. Visbeidzot prezidente vēlas pateikties visiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, īpaši organizācijām, kas aizstāv dzimumu līdztiesību, par to sniegto patieso (iedrošinājums).

Ar savu (kandidatūra) Latvijas prezidente izvirzīja priekšplānā (jautājums; plural), kuriem nav tikusi veltīta plaša uzmanība iepriekšējās ANO ģenerālsekretāra vēlēšanās, tā veicinot plašāku (diskusija) par kandidātu (izvēle), kas balstītos galvenokārt uz viņu (kvalifikācija), nevis ierobežojošiem reģionāliem vai dzimuma kritērijiem.

Vīķes-Freibergas kandidatūra akcentēja arī to, ka ģenerālsekretāra (amats) nekad nav ieņēmusi sieviete, kā arī to, ka ANO augstākajā līmenī nekad nav tikusi pārstāvēta Austrumeiropas valstu grupa. Viņa uzskatīja par savu morālu (pienākums) piedāvāt reālu (alternatīva), izvirzot (kandidatūra), kas ANO ienestu gan Austrumeiropas, gan sievietes skatījumu. Prezidente uzsvēra vajadzību pēc lielākas demokrātijas, atklātības un pārskatāmības ģenerālsekretāra izvēles procesā. Viņa ir cieši pārliecināta, ka šajā augstajā amatā reiz galu galā izdosies ievēlēt šim amatam piemērotas kandidatūras, kas pārstāvētu pusi cilvēces vai arī vienu no visdinamiskākajiem reģioniem pasaulē.

Latvijas prezidente ir dziļi gandarīta, ka viņas kandidatūra izraisījusi plašu (atsaucība) akadēmiskajās un nevalstiskajās aprindās, kā arī masu saziņas līdzekļos, kas var tikai veicināt debates par Apvienoto Nāciju Organizācijas (reforma).

Vīķe-Freiberga pieņem, ka ANO Drošības padomes ceturtais indikatīvais balsojums par kandidātiem uz ģenerālsekretāra (amats), kas notika 2. oktobrī, norāda uz gaidāmo oficiālā balsojuma (iznākums). Latvijas prezidente sniegs visu iespējamo (atbalsts) un sadarbosies ar nākamo (ģenerālsekretārs), uzsverot, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt visu ANO dalībvalstu (atbalsts) tālākām ANO reformām, kuras ir nenovēršami vajadzīgas, lai šo pasaules organizāciju pielāgotu 21. gadsimta izaicinājumiem, teikts prezidentes izplatītajā oficiālajā paziņojumā.

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-06, 17:28

Vai nav tā grūti? :hmm:


I just focused on Dative and Locative. :lol:
Hmm, let's see..
savu,valstu,kandidatūru,sirsnīgu,dzimumu,morālu,reālu
ienestu,skatījumu ... :roll:

User avatar
mak
Posts: 405
Joined: 2006-05-04, 19:30
Real Name: Pēteris
Gender: male
Location: Rīga
Country: LV Latvia (Latvija)
Contact:

Postby mak » 2006-10-06, 17:43

Write the words that are in the brackets in the accusative.

Alcadras wrote:Vai nav tā grūti? :hmm:


I just focused on Dative and Locative. :lol:
Hmm, let's see..
savu,valstu,kandidatūru,sirsnīgu,dzimumu,morālu,reālu
ienestu,skatījumu ... :roll:

Only savu, kandidatūru, morālu, reālu, skatījumu are correct.

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-06, 17:55

Don't we add -u when we make accusative?
atsaucību,pienākumu,iedrošinājumu ...

User avatar
mak
Posts: 405
Joined: 2006-05-04, 19:30
Real Name: Pēteris
Gender: male
Location: Rīga
Country: LV Latvia (Latvija)
Contact:

Postby mak » 2006-10-06, 18:12

And -us in the plural.
Now you know everything :D

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-06, 18:14

mak wrote:And -us in the plural.
Now you know everything :D

Yes :D
But, you'd better tell about 8 exceptiens.
ūdens, akmens ...

and, please ask me more quesitons about cases (dative,locative,acc.)

User avatar
mak
Posts: 405
Joined: 2006-05-04, 19:30
Real Name: Pēteris
Gender: male
Location: Rīga
Country: LV Latvia (Latvija)
Contact:

Postby mak » 2006-10-08, 18:13

The 8 exceptions: mēness, akmens, asmens, rudens, ūdens, zibens, suns, sāls.

They end in -s (I declension noun ending) but they are conjugated as II declension nouns (-is nouns).

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-09, 13:21

Question 1

Feminine i-stem nouns have i as their stem vowel and use it as the other feminine nouns use theirs.
māsa - māsai
māte - mātei

But, acs is different than others and it's an exception, I think.

Nom.Singular - acs
Nom.Plural - acis
Dat.Singular - acij
Dat.Plural - acīm

Are there any exceptions apart from acs?

Question 2

How do i understand that which noun is fem. or masc.?

User avatar
mak
Posts: 405
Joined: 2006-05-04, 19:30
Real Name: Pēteris
Gender: male
Location: Rīga
Country: LV Latvia (Latvija)
Contact:

Postby mak » 2006-10-09, 14:35

Sorry, it's not an exception :roll:

Code: Select all

             --------------------------------------
             |     Singular          |   Plural   |
             --------------------------------------
             |   I    |  II  |  III  | I, II, III |
|--------------------------------------------------
| Nominative | -s, -š |  -is |  -us  | -i         |
| Dative     | -am    |  -im |  -um  | -iem       |
| Accusative | -u     |  -i  |  -u   | -us        |
|--------------------------------------------------

             ----------------------------------------------
             |      IV      |      V       |      VI      |
             ----------------------------------------------
             |  Sg. |  Pl.  |  Sg. |  Pl.  |  Sg. |  Pl.  |
-----------------------------------------------------------
| Nominative |  -a  |  -as  |  -e  |  -es  |  -s  |  -is  |
| Dative     |  -ai |  -ām  |  -ei |  -ēm  |  -ij |  -īm  |
| Accusative |  -u  |  -as  |  -i  |  -es  |  -i  |  -is  |
-----------------------------------------------------------


Use a dictionary
valsts - country, s. stands for femenine
vārds - word, v. stands for masculine

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-10-09, 14:43

I know that table, it just confused my mind. :hmm:

User avatar
mak
Posts: 405
Joined: 2006-05-04, 19:30
Real Name: Pēteris
Gender: male
Location: Rīga
Country: LV Latvia (Latvija)
Contact:

Postby mak » 2006-10-10, 15:04

In my opinion it is such a nice table :)


Return to “Latvian (Latviešu valoda)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest