Page 19 of 21

Posted: 2004-11-10, 18:43
by Guillem
Ja que les vocals solen ser el principal problema dels estudiants de català a l'hora de pronunciar les paraules, he copiat un petit resum. No podia introduir tots els signes fonètics IPA, així que he fet servir el sistema SAMPA. Per aquells de vosaltres que no estigueu familiaritzats amb aquest sistema de transcripció fonètica, podeu consultar aquesta pàgina del wiki d'UniLang:
http://home.unilang.org/wiki2/wiki.phtml?title=SAMPA&PHPSESSID=cd2d682b9bc1b94fcbee4a79e99501b1

Fonètica catalana
Les vocals
a = es pronuncia /a/ quan es troba en posició tònica, i /@/ en posició àtona.
e = es pronuncia /e/ o /E/ en posició tònica, i /@/ en posició àtona.
i = es pronuncia sempre /i/
o = es prouncia /o/ o /O/ en posició tònica, i /u/ en posició àtona.
u = es prouncia sempre /u/

Exemples de paraules.
/a/ – menjar - casa (house) - islam (islam) - gat (cat) càrreg - llauna
/e/ – sempre - pell llet - accés - meu temple
/E/ – veure - cel - bèl•lic - merda - nen
/i/ – disponible - cridar - pilar - ciri políglota - simpatia
/o/ – horitzó - bossa - mosca - fosc - gos - sóc
/O/ – rosa - cor - ploure - somni - mort alcohol
/u/ – fulla - puça - calúmnia - horitzó - porció somiar
/@/ – casa - rosa - menjar - Barcelona - veure - disponible

Posted: 2004-11-10, 19:31
by Car
Gràcies! :D

Però ho sé en teoria, pero tinc alguns problems amb la pràctica. És sempre el cas si la paraula és àtona?

Posted: 2004-11-10, 21:10
by Guillem
Car wrote:Però ho sé en teoria, pero tinc alguns problems amb la pràctica. És sempre el cas si la paraula és àtona?


Doncs sí, als dialectes orientals (el català estàndard en forma part) aquesta norma s'aplica sempre. D'això se'n diu neutralització.
Però em refereixo a la posició de la lletra dins la paraula.

Ho explicaré una mica millor: la paraula casa, que ja he utilitzat abans, n'és un bon exemple. Com ja saps, l'accent de la paraula cau en la primera síl·laba (ca). Per tant, ja que la pronunciació de les vocals "a", "e" i "o" depén de la seva posició, es pronunciarà així:

casa
/kaz@/

Passa el mateix amb aquesta altra:
arbre
/a4b4@/

I en el cas de les "o", un exemple molt clar és aquest:

dolor
/dulo/

Recorda que en les paraules amb "r" final:
* la r normalment no es pronuncia (hi han algunes excepcions, i encara que no són moltes, una d'elles és molt coneguda: "amor" :))
* són agudes
* la vocal que ve abans de la "r", si és "e" o "o" serà tancada.

En canvi, als dialectes occidentals (com el de València, el de Lleida o el del Pallars), això no passa i fem servir una pronúncia lleugerament diferent, potser més fàcil, però és clar, no és l'estàndard :-\

Per exemple, al dialecte lleidatà hi fem servir només 7 sons vocàlics: /a/ - /e/ - /E/ - /o/ - /O/ - /u/. No en tenim, de vocal neutra. La lletra "o" no representa mai el fonema /u/ i la lletra "a", quan es troba a final de paraula es pronuncia /E/.

Posted: 2004-11-11, 12:23
by Car
Tenma665 wrote:* són agudes


No ho comprenc. Que significa "agudes"?

Posted: 2004-11-11, 14:59
by Guillem
Car wrote:
Tenma665 wrote:* són agudes


No ho comprenc. Que significa "agudes"?


Que l'última síl·laba és la tònica, oxytone en anglès :)

I ja que hi sóm :P
paroxytone - plana
proparoxytone - esdrúixola

Posted: 2004-11-27, 10:09
by Car
Tinc una altre qüestió sobre "El Catalán sin esfuerzo": Pots dir-me més sobre el nivell del castellà?

Gràcies!

Posted: 2004-11-27, 10:32
by Guillem
Car wrote:Tinc una altre qüestió sobre "El Catalán sin esfuerzo": Pots dir-me més sobre el nivell del castellà?

Gràcies!

Bé, Car, doncs "El catalán sin esfuerzo" està fet per parlants de castellà que volen aprendre català, aquest és el problema... Però pel que tinc entès, també estàs aprenent castellà, oi? Ara mateix no et sabria dir si et seria molt difícil, però intentaré comprovar-ho. :)

Posted: 2004-11-27, 12:20
by Car
Tenma665 wrote:
Car wrote:Tinc una altre qüestió sobre "El Catalán sin esfuerzo": Pots dir-me més sobre el nivell del castellà?

Gràcies!

Bé, Car, doncs "El catalán sin esfuerzo" està fet per parlants de castellà que volen aprendre català, aquest és el problema... Però pel que tinc entès, tanbé estàs aprenent castellà, oi? Ara mateix no et sabria dir si et seria molt difícil, però intentaré comprovar-ho. :)


Sí, estic aprenent castellà també.

Posted: 2004-11-28, 14:41
by Car
Bé, ara he comprat "El Catalán sin esfuerzo" perquè només puc comprar-ho amb mi pare i el només té temps ara.

Però gràcies per tu ajuda!

Posted: 2004-12-01, 16:31
by Guillem
Car wrote:Bé, ara he comprat "El Catalán sin esfuerzo" perquè només puc comprar-ho amb mi pare i el només té temps ara.


Et faig unes petites correccions, si no et fa res:

Bé, ara he comprat "El Catalán sin esfuerzo" perquè només el puc comprar / puc comprar-lo amb el meu pare i ell només té temps ara.

Per la resta, molt bé. Espero que el llibre et sigui d'utilitat, ja em diràs alguna cosa :)

Car wrote:Però gràcies per la teva ajuda!

No es mereixen, Car ;)

Posted: 2004-12-01, 17:31
by Car
Gràcies!

Quin Catanyol! :oops:

Posted: 2004-12-01, 19:14
by Guillem
No et preocupis! Hauries de sentir com parlo jo de vegades... :oops: :roll:

Posted: 2004-12-05, 22:52
by Njord
Moltes gràcies Tenma!

Gràcies per responder el meu mensaje. Com pots ver, no parlo bé el catalá, tampoc lo escric bé :oops:, peró em plauria preguntar moltes coses, solamente que no les recuerdo totes ara mateix :lol:.

Qual és la diferencia del sonido "ll" i el sonido "l.l"?

Espero que parlis gens espanyol :), les paraules en itálicas no les coneixo en catalá.

Em plauria que corrijieras el meu mensaje, si et plau.

Fins ara!
Njord

Posted: 2004-12-06, 21:40
by Guillem
Njord wrote:Moltes gràcies Tenma!

Gràcies per responder el meu mensaje[/color]. Com pots ver, no parlo bé el catalá, tampoc lo escric bé :oops:, peró em plauria preguntar moltes coses, solamente que no les recuerdo totes ara mateix :lol:.

Qual és la diferencia del sonido "ll" i el sonido "l.l"?

Espero que parlis gens espanyol :), les paraules en itálicas no les coneixo en catalá.

Em plauria que corrijieras el meu mensaje, si et plau.

Fins ara!
Njord


Molt bones, Njord! Em fa feliç veure gent interessada en el català! :) Mira, primer et respondré la pregunta, i després et corregiré. Et va bé així? ;)


El so "ll" es pronuncia més o menys com en castellà, mentre que "l·l" és simplement una "l", potser una mica més marcada.

responder - respondre (gairebé ho has dit correcte: aquest és un d'aquests verbs que acaben en "re")
mensaje - missatge
ver - veure
catalá - català (sobre una a només hi pot anar l'accent obert "`" ;))
lo escric = l'escric (això és una contracció: "el escric" seria incorrecte)
peró - però (és obert en aquest cas)
solamente - només, tan sols
recuerdo - recordo (nota: en català la seqüència "ue" no existeix)
qual - Quina
sonido - so
gens - aquesta paraula existeix, però en aquest cas no cal que hi sigui
itálicas - cursiva
coneixo - conec
corrijieras - corregissis

Espero haver-te aclarit el dubte. Per la resta molt bé, espero nous missatges amb impaciència! :)

l'adverbi GENS

Posted: 2005-01-15, 12:03
by Mine
Morfologia i ús de l'adverbi GENS.

gens - aquesta paraula existeix, però en aquest cas no cal que hi sigui


GENS és un adverbi que, com molt bé diu en Tenma, existeix. En el context en què l'has utilitzat no és que no sigui necessari sinó que és INCORRECTE segons el sentit que tu li volies donar. La frase que tu has dit
Espero que parlis gens espanyol
significa just el contrari del que tu volies dir, significa: "espero que no parlis espanyol" (I hope you speak no Spanish at all). "Gens" significa que d'una cosa no n'hi ha. Es fa servir doncs en frases negatives, sempre acompanyat del NO per reforçar que no hi ha una cosa, per a donar-li ènfasi.

Però GENS també té altres usos. Pot tenir l'ús que tu li has volgut donar, però només en oracions interrogatives (a) o condicionals (b) i sense anar acompanyat de NO. Llavors GENS vol dir "una mica", que és el que tu hauries d'haver utilitzat en el teu missatge. ("Espero que parlis una mica de castellà".)

a) Que et queda gens de fruita?
b) Si fa gens de fred, em posaré malalta.

Pel que fa a la forma d'ús de l'adverbi m'agradaria puntualitzar que si acompanya un substantiu (c) ha de dur "DE" obligatòriament, en canvi si acompanya un adjectiu (d) NO el put dur:

c) No tinc gens de GANA.
d) Aquest noi no és gens SIMPÀTIC.

També hi ha locucions que signifiquen "absolutament no" amb l'adverbi gens:
- Ni gota ni gens
- Ni gens ni gota
- No gens
- Gens ni gota
- Gens ni mica

Així doncs, un resum del que hem dit:

1. GENS és un adverbi que serveix per a reforçar la idea de la manca d'una cosa. En aquest cas ha d'anar acompanyat de l'adverbi NO.

2. En oracions interrogatives i condicionals, sense anar acompanyat de NO, significa UNA MICA.

3. Si GENS acompanya un substantiu ha de portar la preposició DE, GENS DE. Si GENS acompanya un adjectiu NO l'ha de porat.

4. Locucions amb GENS: ni gota ni gens, ni gens ni gota, no gens, gens ni gota, gens ni mica.

Si teniu alguna altra pregunta, no dubteu de fer-la.

altres puntualitzacions

Posted: 2005-01-15, 12:25
by Mine
També volia fer unes altres puntualitzacions:

1)
El so "ll" es pronuncia més o menys com en castellà, mentre que "l·l" és simplement una "l", potser una mica més marcada.


Bé, no estic del tot d'acord amb això de "més o menys com en castellà". LL ben pronuciat és com "GLI" en italià o "LH" en portuguès. Segons l'AFI és /λ/.

Pel que fa al dígraf "l·l" (ela geminada) podríem dir que en molts casos no es nota la diferència entre "l·l" i "l" però en altres contextos fonètics potser sí. Clar que això potser ja és una percepció més personal. Podríem dir que és una mica com una "LL" italiana, tot i que no tant marcada.

2)
solamente - només, tan sols


"Solament" també és un adverbi perfectament correcte en català.

3)
qual - Quina


Sí, en aquest context sí. S'ha de dir que té flexió de gènere i de número: quin, quina, quins, quines.

4)
Em fa feliç veure gent interessada en el català!


I ara una correcció per a en Guillem:

"Em fa feliç DE veure gent interessada en el català"

Normativament parlant, quan un infinitiu fa de subjecte i va a la dreta del verb, s'ha d'introduir per mitjà de la preposició "DE":

a) Em fa por DE trobar-lo.
b)No m'agrada gens D'haver-te d'estampar contra la paret.

5)
Hola, sóc la Jasmine (Jas, Mine, sklodowska, sklo). Tinc problemes, com sempre, amb les contrasenyes per entrar amb el meu nick al fòrum, així que escriuré amb el nick MINE i com a visitant.

Fins la propera!

Re: altres puntualitzacions

Posted: 2005-01-15, 15:04
by Guillem
Mine wrote:
El so "ll" es pronuncia més o menys com en castellà, mentre que "l·l" és simplement una "l", potser una mica més marcada.


Bé, no estic del tot d'acord amb això de "més o menys com en castellà". LL ben pronuciat és com "GLI" en italià o "LH" en portuguès. Segons l'AFI és /λ/.


Uhm... la veritat és que tens raó. Ho podria haver explicat molt millor :oops:

Mine wrote:4)
Em fa feliç veure gent interessada en el català!


I ara una correcció per a en Guillem:

"Em fa feliç DE veure gent interessada en el català"

Normativament parlant, quan un infinitiu fa de subjecte i va a la dreta del verb, s'ha d'introduir per mitjà de la preposició "DE":

a) Em fa por DE trobar-lo.
b)No m'agrada gens D'haver-te d'estampar contra la
paret.

Pecat mortal. Sempre em deixo el "de". :oops:

Mine wrote:b)No m'agrada gens D'haver-te d'estampar contra la
paret.

Ben triat, l'exemple! Espero que no sigui una indirecta ;)

Mine wrote:5)
Hola, sóc la Jasmine (Jas, Mine, sklodowska, sklo). Tinc problemes, com sempre, amb les contrasenyes per entrar amb el meu nick al fòrum, així que escriuré amb el nick MINE i com a visitant.

Fins la propera!

Jo també tinc problemes. Cada cop que vull entrar em diu que el meu nom d'usuari no existeix, però vaig insistint fins que puc entrar. Vaja, a mi em funciona...

#gralla

Posted: 2005-01-31, 17:24
by Jas
Hola!
Ahir vaig crear un canal al xat d'unilang on podeu venir a preguntar-me coses sobre la llengua catalana o a practicar-la. El canal és #gralla. Si voleu una mica de deures, mireu de buscar què és una gralla i expliqueu-m'ho a #gralla, però ep! en català eh?

Ànims!


Jas ;)

Posted: 2005-02-22, 5:34
by elxiquet
Hola a tots,

Em presente, soc Carlos (o Carles) del País Valencià. Al PV parlem valencià que es el nom que li donem a la llengua comuna dels territoris de l'antiga corona d'Aragó. No soc valencià-parlant, i mai he tingut l'oportunitat d'aprendre a l'escola, per aixó el meu nivel d'escriptura es limitat, pero espere millorar... i com es diu popularment: "tota pedra fa paret" i espere collir moltes pedres en este forum.

Ja vos donare unes lliçons al voltant de les particularitats de la nostra varietat dialectal :)

Adeu i fins altra!

Posted: 2006-03-09, 10:51
by Mornaran
elxiquet wrote:Hola a tots,

Em presente, soc Carlos (o Carles) del País Valencià. Al PV parlem valencià que es el nom que li donem a la llengua comuna dels territoris de l'antiga corona d'Aragó. No soc valencià-parlant, i mai he tingut l'oportunitat d'aprendre a l'escola, per aixó el meu nivel d'escriptura es limitat, pero espere millorar... i com es diu popularment: "tota pedra fa paret" i espere collir moltes pedres en este forum.

Ja vos donare unes lliçons al voltant de les particularitats de la nostra varietat dialectal :)

Adeu i fins altra!


Aleshores ja som dos del País Valencià! Ja els donarem canya amb la nostra variant de la llengua, a aquestos orientals!!! :wink: :wink: :wink: