CATALÀ (2nd. Edition)

Moderator: Iván

User avatar
Patty43
Posts: 84
Joined: 2003-09-11, 16:32
Real Name: Patricia Llaneza
Gender: female
Location: Barcelona, España
Country: ES Spain (España)
Contact:

Postby Patty43 » 2004-03-17, 21:28

pa-integral wrote:EXERCICI 40: Tradueix aquest text a l'anglès / Translate this text into English:

"Hem dormit tres-centes quaranta-sis hores. Encara estem cansats. La vida és difícil. Mengem moltes coses i dormim molt. Les nostres vides són llargues. I nosaltres som curts. Ahir vam dormir molt. Avui hem menjat poc. Quantes coses fem cada dia?"


VOCABULARY

cansat - tired
hora - hour
vida - life
difícil - difficult
llarg - long
curt - short
cosa - thing


We've slept 346 hours. We're still tired. Life is hard. We eat many things and sleep much. Our lives are long and we are short. Yesterday we slept much. Today we haven't eaten much. How many things do we make every day?

User avatar
Patty43
Posts: 84
Joined: 2003-09-11, 16:32
Real Name: Patricia Llaneza
Gender: female
Location: Barcelona, España
Country: ES Spain (España)
Contact:

Postby Patty43 » 2004-03-17, 21:42

pa-integral wrote:EXERCICI 41: Tradueix aquestes frases al català / Translate these sentences into Catalan:


1. I've got a cat but it's old.
2. I bought a lot of seeds and now I have a lot of trees.
3. I want to play with you.
4. I can't sleep and I want to watch TV.
5. I've got little hair and I can't go to the hairdresser.
6. Yesterday I couldn't sleep.
7. We went out and then we translated the poem.
8. She's sleeping and she can't wake up.
9. She fills the glass.
10. We suffer. They suffer too.


1.Tinc un gat però és vell.
2.He comprat moltes sementes i ara tinc molts arbres.
3.Vull jugar amb tu.
4.No puc dormir i vull mirar la TV.
5.No tinc gens cabells i no puc anar al perruquer.
6.Ahir no vaig poder dormir.
7.Vam sortir i doncs vam traduïr el poema.
8.Ella està dormint i no pot despertar.
9.Ella omple el got.
10.Nosaltres patim. Ells també paten.

User avatar
Patty43
Posts: 84
Joined: 2003-09-11, 16:32
Real Name: Patricia Llaneza
Gender: female
Location: Barcelona, España
Country: ES Spain (España)
Contact:

Postby Patty43 » 2004-03-17, 21:50

pa-integral wrote:EXERCICI 42: Read this text and answer the questions.

"...vaig parlar amb un xicot de vint-i-set anys, nascut a Nador, que feia vuit anys que havia arribat a Sant Cugat i que es guanyava la vida fent feines de jardiner. Encara que no parlava bé el català, el comprenia bé i en aquesta llengua li vaig fer l'entrevista. Em va dir que tots els seus clients li parlaven sempre en castellà, llevat d'un que ho feia en català, i gràcies a això havia anat comprenent la llengua, però, sobretot, havia comprès la lluita que havien portat a terme els catalans per no perdre-la. I això li va fer prendre consciència que la seva llengua nadiua, el tamazigt, també estava marginada al seu país, i que els berbers haurien de fer com havien fet els catalans. I encara hi va afegir:

"És a Catalunya on he descobert que sóc bereber, perquè quan vivia al Marroc, no tenia consciència del que era i que la meva llengua estava oprimida. Ara sé que no sóc àrab, jo sóc bereber i ara vull aprendre bé la meva llengua. (...) Quan dic que no sóc àrab sinó bereber, els catalans em comprenen, però els castellans no entenen això.""


SOME VOCABULARY

(Catalan English Catalan English...)

xicot guy nascut born feia past form of 'fa' havia past form of 'ha' guanyava la vida he worked on feina work, job Encara que although llevat except gràcies a thanks to havia anat comprenent had started understanding sobretot especially comprès understood (participle) havien portat a terme had been working on haurien de should descobert discovered (participle) sinó but1. Quants anys té el xicot bereber?
2. De què treballa?
3. Quina llengua parla?
4. De quin país és?

5. Escriu, en dues o tres línies, alguna cosa relacionada amb el text. / Write, in two or three lines, something related to any aspect of this text.


1.Té vint-i-set anys.
2.Fa feines de jardiner.
3.Parla tamazigt.
4.És bereber.
5.El text compara la situació de opressió que viu la llengua catalana amb la que viu la llengua bereber a Maroc i la necessitat que tenen els berebers d'aprendre i conservar la seva llengua, que és la mateixa necessitat que tenen els catalans.

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 10:43

E}{pugnator wrote:6. L'any passat anem conèixer l'Anna.

pa, at the book Teach Yourself Catalan, the present tense for 'anar' and the verbal forms used in the "vaig+infinitive" constructions are slightly different, i guess the difference is in the 1st and 2nd plural persons, they're not "anem" and "aneu", i think, they start with v, too. Do you know about this issue? I forgot how it was actually.


1. One thing is the verb anar (to go): vaig, vas, va, anem, aneu, van.
2. Another one is the past form of any verb, which is formed with verb anar, but it changes some forms: vaig, vas, va, vam, vau, van (+ verb in infinitive).

I don't know what the book says, but 'anem conèixer' is not correct... not even from any different dialect, it doesn't exist. The correct form would be 'vam conèixer'

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 10:47

E}{pugnator wrote:Pa, the link http://www.unilang.org/dict.php no longer works (at least for me).

This is the direct link:
[url]
http://www.unilang.org//main/dict.php?dict=paintegral[/url]

i guess if you insert "main" at your former link it also works:

http://www.unilang.org/main/dict.php

Ah, thanx ;) I thought it didn't work :)
Your exercice 21 was correct, even that one for 'afeblir' ;)

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 10:51

Patty43 wrote:7. Mai dormeu aquí.

7. Mai dormiu aquí.

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 10:57

Patty43 wrote:2.He comprat moltes sementes i ara tinc molts arbres.
5.No tinc gens cabells i no puc anar al perruquer.
7.Vam sortir i doncs vam traduïr el poema.
10.Nosaltres patim. Ells també paten.

2. Llavors would be better.
5. Gens de cabells
7. Després
10. Pateixen

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 11:01

Patty43 wrote:1.Té vint-i-set anys.
2.Fa feines de jardiner.
3.Parla tamazigt.
4.És bereber.
5.El text compara la situació de opressió que viu la llengua catalana amb la que viu la llengua bereber a Maroc i la necessitat que tenen els berebers d'aprendre i conservar la seva llengua, que és la mateixa necessitat que tenen els catalans.

Correcte ;)

User avatar
E}{pugnator
Posts: 2082
Joined: 2002-06-24, 17:27
Real Name: Expug
Gender: male
Location: Vitoria da Conquista (living in Belo Horizonte)
Country: BR Brazil (Brasil)

Postby E}{pugnator » 2004-03-18, 11:14

pa-integral wrote:THE SECOND ONE is used to express the past:

(SUBJECT +) VERB 'ANAR' + INFINITIVE

Verb 'Anar' (Go) - Present: Vaig / Vas / Va / Anem / Aneu / Van

Pa, at this lesson (page 8, i think), where you explain this past construction, you use the verb "anar" in its present form (read above), and not those forms that change (and that's what confused me).

So, when making the past I should use "vam" and "vau", and not "anem" and "aneu", right?
Learning Georgian, Mandarin Chinese, Russian and Papiamentu from scratch. Trying to brush up my Norwegian up to an advanced level.

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 11:28

E}{pugnator wrote:
pa-integral wrote:THE SECOND ONE is used to express the past:

(SUBJECT +) VERB 'ANAR' + INFINITIVE

Verb 'Anar' (Go) - Present: Vaig / Vas / Va / Anem / Aneu / Van

Pa, at this lesson (page 8, i think), where you explain this past construction, you use the verb "anar" in its present form (read above), and not those forms that change (and that's what confused me).

So, when making the past I should use "vam" and "vau", and not "anem" and "aneu", right?

Mmm... I see now. I should change that ;)
Yes, you should use 'vam' and 'vau' for the past :P

User avatar
E}{pugnator
Posts: 2082
Joined: 2002-06-24, 17:27
Real Name: Expug
Gender: male
Location: Vitoria da Conquista (living in Belo Horizonte)
Country: BR Brazil (Brasil)

Postby E}{pugnator » 2004-03-18, 12:32

El cargol i la finestra

Un cargol mol lleig caminava sobre la finestra. El senyor Macià estava participant de una reuniò de negocis quand va mirar el ceu blau través la finestra. El senyor Macià va veure el cargol i va cridar molt. Ell va agafar el cargol i va jugar-lo través la finestra.

El cargol, molt content de veure el llum del dia, va caure sobre el teulat del predi veí, i va baixar a la calle :!: . Ara el cargol comença la seva llarga :!: caminada sobre la pont per arribar al port de la ciutat. Ell vol legar al port i saltar en un vaixell per anar a Portugal!
Learning Georgian, Mandarin Chinese, Russian and Papiamentu from scratch. Trying to brush up my Norwegian up to an advanced level.

User avatar
E}{pugnator
Posts: 2082
Joined: 2002-06-24, 17:27
Real Name: Expug
Gender: male
Location: Vitoria da Conquista (living in Belo Horizonte)
Country: BR Brazil (Brasil)

Postby E}{pugnator » 2004-03-18, 12:43

pa-integral wrote:EXERCISE 23: Translate these sentences:

garage - garatge / open - obert / sister - germana / cousin - cosina / go - anar / school - escola / today - avui / husband - marit / sleep - dormir / bed - llit / friend - amic / sing - cantar / find - trobar / watch - rellotge / drive - conduir / car - cotxe / discover - descobrir / future - futur / house - casa / leave - deixar / blue - blau / book - llibre / tree - arbre

1. La seva garatge és oberta.
2. La seva germana és la nostra cosina.
3. Avui he anat a la vostra escola.
4. El teu marit està dormin en el teu llit.
5. El seu amic canta.
6. Vaig trobar el meu rellotge.
7. Ell està counduint el seu cotxe. :?:
8. Estem descobrint el nostre futur.
9. La teva germana va anar a la seva casa. :?:
10. Han deixat el seu llibre blau en el vostre arbre.


:?: pa, at those sentences, I see no way to tell whom the car and the house belong to. How do Catalan avoid those ambiguities? Ain't there a way, like in (Brazilian?) Portuguese we use "dele, dela, deles, delas" to avoid it and say exactly whose is some stuff?
Learning Georgian, Mandarin Chinese, Russian and Papiamentu from scratch. Trying to brush up my Norwegian up to an advanced level.

User avatar
E}{pugnator
Posts: 2082
Joined: 2002-06-24, 17:27
Real Name: Expug
Gender: male
Location: Vitoria da Conquista (living in Belo Horizonte)
Country: BR Brazil (Brasil)

Postby E}{pugnator » 2004-03-18, 12:58

EXERCICI 25: Translate these sentences:

1. We always play. = Sempre juguem.
2. Netejo la meva casa moltes vegades.
3. She often shouts. Ella crida sovint.
4. Last week we didn't wash our clothes. La setmana passada no vam rentar les nostres robes.
5. Cada dia ella està allà.
6. A vegades ella està cansada.
7. Quand cantes, escolto.
8. No has mai cuinat?
9. Normalmente a les 9 estem menjant.
10. No colgan mai l'abric.
Learning Georgian, Mandarin Chinese, Russian and Papiamentu from scratch. Trying to brush up my Norwegian up to an advanced level.

User avatar
E}{pugnator
Posts: 2082
Joined: 2002-06-24, 17:27
Real Name: Expug
Gender: male
Location: Vitoria da Conquista (living in Belo Horizonte)
Country: BR Brazil (Brasil)

Postby E}{pugnator » 2004-03-18, 13:18

pa, your Virtual Trip course is not unicoded. I can't see the Serbian characters well, unless I swtich to Western European (Windows).
Learning Georgian, Mandarin Chinese, Russian and Papiamentu from scratch. Trying to brush up my Norwegian up to an advanced level.

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 14:07

E}{pugnator wrote:pa, your Virtual Trip course is not unicoded. I can't see the Serbian characters well, unless I swtich to Western European (Windows).

Isn't it???
I thought it was okay.
I'll check that later :P

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 21:55

E}{pugnator wrote:El cargol i la finestra

Un cargol mol lleig caminava sobre la finestra. El senyor Macià estava participant de una reuniò de negocis quand va mirar el ceu blau través la finestra. El senyor Macià va veure el cargol i va cridar molt. Ell va agafar el cargol i va jugar-lo través la finestra.

El cargol, molt content de veure el llum del dia, va caure sobre el teulat del predi veí, i va baixar a la calle :!: . Ara el cargol comença la seva llarga :!: caminada sobre la pont per arribar al port de la ciutat. Ell vol legar al port i saltar en un vaixell per anar a Portugal!


1. Molt
2. Participant en (+ something)
3. reunió (I would dare to say that no words end in ò in Catalan, all of them end in ó)
4. Quan
5. A través de
6. I don't know what you mean here... jugar-lo? Jugar amb (to play with), llençar (to throw),...
7. La llum
8. Prédio would be 'edifici' here, I think.
9. Al carrer (to the street).
10. El pont
11. Arribar (to get to somewhere)
12. Saltar a un vaixell, saltar cap a un vaixell (saltar en un vaixell means it's jumping on the ship, not to the ship).

Nice text ;)

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 22:02

E}{pugnator wrote:1. La seva garatge és oberta.
4. El teu marit està dormin en el teu llit.

1. El seu garatge és obert (garatge és masculí ;))
4. Dormint (all gerunds end in -nt but T is not pronounced, /dur"min/)

:?: pa, at those sentences, I see no way to tell whom the car and the house belong to. How do Catalan avoid those ambiguities? Ain't there a way, like in (Brazilian?) Portuguese we use "dele, dela, deles, delas" to avoid it and say exactly whose is some stuff?

Mmm... no, I'm afraid nothing exists for that.
Although it would sound a bit artificial, you could also say 'el cotxe d'ell', in case the meaning could be tricky.

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-18, 22:07

E}{pugnator wrote:7. Quand cantes, escolto.
8. No has mai cuinat?
9. Normalmente a les 9 estem menjant.
10. No colgan mai l'abric.

7. Quan cantes, escolto.
8. No has cuinat mai? (when it's interrogative, in this case it goes after the verb)
9. Normalment...
10. No pengen... (penjar = to hang)

pa-integral

Postby pa-integral » 2004-03-19, 10:24

Expug:

You're working hard these days ;) Nice :)

User avatar
Car
Forum Administrator
Posts: 10765
Joined: 2002-06-21, 19:24
Real Name: Silvia
Gender: female
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Postby Car » 2004-04-03, 19:37

EXERCICI 9

El cel és blau i clar. Les cases són blancs i marrons. La palmera és alta, però la casa és baixa. Hi ha un arbust, però és lluny.

EXERCICI 12

1. Camino al edifici.
2. Ara miro una papallona.
3. Sempre estudio amb un llibre.
4. No miro res aules.
5. Una dona neteja una cadira.
6. El meu vei plora mai.
7. Un gat somnia en un tren.
8. El preidente truca un estudiant.
9. El teu oncle vola.
10. La secretària trenca un mirall.

EXERCICI 15

1. La noia està cridant. - The girl is shouting.
2. Els veïns estan plorant. - The neighbours are crying.
3. Nosaltres no estem rentant la roba. - We aren't washing the clothes.
4. Avui estàs jugant. - Today, you are playing.
5. Esteu dormint? - Are you sleeping?
6. Estic fent els deures. - I'm doing my homework.
7. Estan menjant a la cuina. - They are eating in the kitchen.
8. Estem pagant el dinar. - We're paying for the lunch.
9. Ella està caminant. - She is walking.
10. Estàs veient això? - Are you seeing this?

EXERCICE 19

1. The coat is blue. - L'abric és blau.
2. I'm tired but I dance. Estic cansat, però danso.
3. She changes the house. - Ella canvia la casa.
4. The tree is expensive. - L'arbre és car.
5. We sing, they are dancing, she hangs the coat. - Cantem, estan dansant, ella penja l'abric.

EXERCISE 23

1. Your garage is open. - El teu garatge és obert.
2. Their sister is our cousin. - La seva germana és la nostra cosina.
3. I have gone to your (pl.) school today. - He anat a la vostra escola avui.
4. My husband is sleeping in your bed. - El meu marit està dormint sobre el teu llit.
5. His friend sings. - El seu amic canta.
6. I found my watch. - He trobat el meu rellotge.
7. He's driving her car. - Està conduint el seu cotxe.
8. We are discovering our future. - Estem descobrint el nostre futur.
9. Your sister went to their house. - La teva germana ha anat a la seva casa.
10. They have left their blue book on your (pl.) tree. - Han deixat el seu llibre blau sobre el vostre arbre.

EXERCICI 25

1. We always play. - Sempre juguem.
2. I clean my house many times. - Netejo la meva casa moltes vegades.
3. She often shouts. - Ella crida sovint.
4. Last week we didn't wash our clothes. - La semana passada no vam netejar la nostra roba.
5. Everyday she is there (allà). - Ella és allà cada dia.
6. Sometimes she's tired. - A vegades ella està cansada.
7. When you sing, I listen. - Quan cantes, escolto.
8. Have you ever cooked? - Has cuinat mai?
9. Normally, at 9h, we are eating. - Normalment, a les 9, estem menjant.
10. They never hang the coat. - Mai pengen l'abric.

EXERCICI 27

1. Ella és _massa_ alta.
2. Tinc _masses_ amics.
3. El conductor corre _massa_.
4. Al cel hi ha _una mica d'_ ocells.
5. Ets _una mica_ simpàtic.
6. Porta _una mica d'_ aigua.
7. Va comprar _una mica de_ pa.
8. He dormit _massa_.

EXERCICI 28

1. Tinc _bastants_ caramels.
2. Les meves amigues són _bastant_ intel·ligents.
3. Sé _molt_ francès.
4. Coneixo _molt_ la ciutat.
5. Vam dormir _moltes_ hores.
6. Vam dormir _prou_.
7. La casa té _moltes_ portes.
8. Els trens corren _bastant_.
9. Si ets _prou_ ràpida, guanyaràs _molts_ diners.
10. Tinc _bastants_ consells per a tu.
11. Europa té _molts_ països.
12. El meu veí és _bastant_ educat.
13. Trobaràs _molts_ diners a la cuina.

EXERCISE 29

1. La Cristina té _pocs_ anys.
2. No tinc _gens de_ pastissos.
3. Ahir tenia _uns quants_ gats.
4. Hem dormit _poc_.
5. No hem dormit _gems_.
6. No tinc _gens de_ por (fear).
7. Ets _poc_ lent.
8. Vull _gens de_ problemes.
9. No sóc _gens_ bo.
10. Tenim _poques_ oportunitats.
Please correct my mistakes!


Return to “Catalan/Valencian (Català/Valencià)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest