Translations - თარგმანები

Moderator: Multiturquoise

HoneyBuzzard
Posts: 476
Joined: 2009-04-18, 11:08

Re: Translations - თარგმანები

Postby HoneyBuzzard » 2017-11-08, 18:05

vertovfan wrote:Image


Yeah, that's a tough one. My best (and only partial) guess would be:

გრიგოლ კოკაიას
სახელობის ხეივანი
ეწოდა იმ ღვაწლის აღ-
სანიშნავად რომელიც [...]
[...] ფოთის
საქალაქო კომიტეტის
მდივანს გნ კოკაიას
1946-1948 [...] ფოთი-
ჭალადიდის ხეივნის
გაშენების საქმეში

The avenue in honor of Grigol Kokaia was named to mark those achievements which Poti's civil committee's secretary GN Kokaia [has accomplished?] [during?] 1946-1948 in the matter of the construction of Poti-Chaladidi's avenue[s?].

One of my dictionaries, Dunwoody, defines ხეივ[ა]ნი as "trellis covered in vines," but another, Apridonidze, says it means "avenue lined with trees," and a Google Images search suggests this is the more accurate meaning. On the actual inscription it looks more like სეივანი, but that isn't a word. Perhaps those vine-covered trees in the background are the avenue in question.

EDIT: I just realized the word at the beginning of the Russian part is аллея, so I think that confirms the ხეივანი thing.

Chaladidi is apparently a village in Samgrelo. The Russian at the very bottom must say Поти-Чаладиди, but I can't make much more of it out.

vertovfan wrote:Image

It looks to me like:
დიდება გმირებს!
Glory to the heroes!


I agree, that's what it looks like.

Image

I also want to correct this one. It literally says "... is [the] sun's darkening," and it occurs to me "darkening" in the context of the sun means "eclipse," so the better translation would be "a hero's death is an eclipse of the sun." I think I was being a little too creative. :lol:

vertovfan
Posts: 10
Joined: 2017-10-29, 0:23
Real Name: Jesse Nagel
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Translations - თარგმანები

Postby vertovfan » 2017-11-09, 12:21

Thanks for the additional detail on the Marabda monument inscription - sun's extinction or sun's eclipse, both sound poetic to me. ;)

For the Kokaia monument, your Georgian translation helped me to make out the Russian version:

Аллея им. Г.Н. Кокая была названа в честь секретаря потийского горкома партии Г.Н. Кокая по инициативе которого в 1946-1948 гг. была развита аллея между Поти - Чаладиди.
The Avenue G.N. Kokaia was named in honor of the secretary of the Poti city committee G.N. Kokaia, on whose initiative in 1946-1948 the avenue between Poti and Chaladidi was developed.

Does that help at all to fill in the missing blanks in the Georgian? I suspect the letters after 1946-1948 are წწ. to indicate years, like гг. in Russian.

HoneyBuzzard
Posts: 476
Joined: 2009-04-18, 11:08

Re: Translations - თარგმანები

Postby HoneyBuzzard » 2017-11-10, 21:18

Ah, good, that confirms it then, and I take it the Poti-Chaladidi avenue must a particular one.

It would be interesting to see a higher resolution picture of the Georgian section. I'm sure you're right about the წწ thing, but I still can't make out the missing part. I can think of a few candidates, but they'd make for a pretty strained sentence. I'll post a follow-up if I think of a good candidate.

vertovfan
Posts: 10
Joined: 2017-10-29, 0:23
Real Name: Jesse Nagel
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Translations - თარგმანები

Postby vertovfan » 2017-11-11, 6:17

Yeah, I found one map where Chaladidi appears to be just outside Poti, on the main road heading inland - and the monument is on that same road, near the edge of town. I don't know if it will help much, but here's a larger version of the Georgian section:

Image

Unfortunately that's the best detail I have. I really should have zoomed in for a close-up of the text!

And finally, one more example where I'd like to check my work, from a monument in Kutaisi:

Image

დიდება შრომას – სოციალისტური შრომის გმირები ჩვენი ქალაქიდან
გაბრიაძე ლ.ნ. იამანიძე მ.ს. მაღლაფერიძე ლ.რ. გამყრელიძე ა.ი. ხაზარაძე ი.გ. ვაშაკიძე ბ.ი. ოშხერელი ე.ი. ლორთქიფანიძე კ.ა.
Glory to Labor – Heroes of socialist labor from our city
Gabriadze L.N. Iamanidze M.S. Maglaperidze L.R. Gamkrelidze A.I. Khazaradze I.G. Vashakidze B.I. Oshkhereli E.I. Lordkipanidze K.A.

HoneyBuzzard
Posts: 476
Joined: 2009-04-18, 11:08

Re: Translations - თარგმანები

Postby HoneyBuzzard » 2017-11-12, 14:48

vertovfan wrote:I don't know if it will help much, but here's a larger version of the Georgian section:


I don't know if this is what did it, or that I haven't looked at the picture in a few days, but I'm now certain the word after რომელიც is მი[line break]უძღვის, "[...] which is credited to (the secretary Kokaia)." Oddly enough I recall trying that word in my initial decipherment but rejecting it.

And there's still a word or two missing between that one and ფოთის. There's an ა in there, and I think a ტ, but I can't think of a word that makes sense. At least we have the verb now.

vertovfan wrote:დიდება შრომას – სოციალისტური შრომის გმირები ჩვენი ქალაქიდან
გაბრიაძე ლ.ნ. იამანიძე მ.ს. მაღლაფერიძე ლ.რ. გამყრელიძე ა.ი. ხაზარაძე ი.გ. ვაშაკიძე ბ.ი. ოშხერელი ე.ი. ლორთქიფანიძე კ.ა.
Glory to Labor – Heroes of socialist labor from our city
Gabriadze L.N. Iamanidze M.S. Maglaperidze L.R. Gamkrelidze A.I. Khazaradze I.G. Vashakidze B.I. Oshkhereli E.I. Lordkipanidze K.A.


This all looks totally correct. The only thing I can add is that while Georgian transliteration is a bit messy because there are so many competing standards, most of them would have "t" for the თ in ლორთქიფანიძე. (The only exception I know would be the Soviet/Armenian-style one that would have tʿ as well as kʿ, pʿ.)

vertovfan
Posts: 10
Joined: 2017-10-29, 0:23
Real Name: Jesse Nagel
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Translations - თარგმანები

Postby vertovfan » 2017-11-14, 15:34

Yeah, that one word is really hard to make out! Still, one word missing is much better than I expected. Is this correct for the rest of it, then?

გრიგოლ კოკაიას სახელობის ხეივანი ეწოდა იმ ღვაწლის აღსანიშნავად რომელიც მიუძღვის [...] ფოთის საქალაქო კომიტეტის მდივანს გნ კოკაიას 1946-1948 წწ. ფოთი-ჭალადიდის ხეივნის გაშენების საქმეში

I actually went back and forth on Lordkipanidze/Lortkipanidze. I did some research and decided he's probably this person, but I haven't found a consistent transliteration of the last name. For the sake of consistency, I think you're right - "t" is the way to go.

HoneyBuzzard
Posts: 476
Joined: 2009-04-18, 11:08

Re: Translations - თარგმანები

Postby HoneyBuzzard » 2017-11-16, 21:29

vertovfan wrote:Is this correct for the rest of it, then?

გრიგოლ კოკაიას სახელობის ხეივანი ეწოდა იმ ღვაწლის აღსანიშნავად რომელიც მიუძღვის [...] ფოთის საქალაქო კომიტეტის მდივანს გნ კოკაიას 1946-1948 წწ. ფოთი-ჭალადიდის ხეივნის გაშენების საქმეში


Yes, that looks right.

vertovfan wrote:I actually went back and forth on Lordkipanidze/Lortkipanidze. I did some research and decided he's probably this person, but I haven't found a consistent transliteration of the last name. For the sake of consistency, I think you're right - "t" is the way to go.


I see the other languages have their equivalents of d though. I wonder why. At least in modern transcriptions თ always shows up as t in some form, and in my opinion it also makes the most sense, particularly if you're targeting English.

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 4048
Joined: 2011-10-10, 17:12
Location: Istanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: Translations - თარგმანები

Postby Multiturquoise » 2018-02-23, 19:30

HoneyBuzzard wrote:Looks like it says იოსებ სუყონი "ioseb suqoni." იოსებ is Joseph, but I don't know about the second word. I guess it could be a surname, but I may not be reading it correctly.


I think it's ტ rather than ყ.

იოსებ სუტონი like Joseph Sutton.

Davey
Posts: 2
Joined: 2019-06-24, 21:16
Real Name: David Taylor
Gender: male

Re: Translations - თარგმანები

Postby Davey » 2019-06-24, 21:26

Hello everyone, hope i'm posting this in the right thread...I was hoping someone here could please translate what this bracelet says, here are some pics...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

HoneyBuzzard
Posts: 476
Joined: 2009-04-18, 11:08

Re: Translations - თარგმანები

Postby HoneyBuzzard » 2019-06-25, 17:01

Davey wrote:Hello everyone, hope i'm posting this in the right thread...I was hoping someone here could please translate what this bracelet says, here are some pics...


The outside says ghmertma daglotsot "God bless you." The inside is the signature of Ilia II of the Georgian orthodox church.

Davey
Posts: 2
Joined: 2019-06-24, 21:16
Real Name: David Taylor
Gender: male

Re: Translations - თარგმანები

Postby Davey » 2019-06-27, 6:47

Thank you very much for the quick response and translation HoneyBuzzard! :waytogo:

User avatar
D39
Posts: 192
Joined: 2005-09-18, 15:28
Real Name: Sandu ''Alex'' Florin - Doru
Gender: male
Location: Ialomita, Slobozia
Country: RO Romania (România)
Contact:

Re: Translations - თარგმანები

Postby D39 » 2019-07-02, 10:23

Hi, all!

Can somebody please help with a translation of this text from Zina Gabichvadze's "Georgian language grammar for lazy people"? I can't seem to make any logic out of it...

შეიძლება იფიქროთ, დაგვავიწყდა, განვმარტოთ, რა შემთხვევაშია ობიექტური პირი პირდაპირი ან ირიბი.
არ დაგვვიწყებია, უბრალოდ, ამის ასახსწელად შესაფერის დროს ველოდით.
პირდაპირი ობიექტი, რომელიც უშუალოდ არის მოქმედების საგანი, ხოლო ირიბია - რომელიც უშუალო მოქმედების საგანი არ არის.
გაიგეთ? ვერა, აბა, ასე ვცადოთ: გადავუგდე მე (კაცმა) მას (კაცს) ის (გასაღები), ამ შემთხვევაში „მე“ რომ სუბიექტია, ცხადია, მოქმედება მან ჩაიდინა, „მას“ (კაცს) ირიბი ობიექტია, რადგან „ის“ (კაცი) კი არ გადავაგდე, არამედ „მას“ (კაცს) გადავუგდე „ის“ (გასაღები), რომელიც პირდაპირი ობიექტია, „გასაღები“ (ის) იყო უშუალოდ მოქმედების საგანი.
კიდევ ერთი ხერხი ობიექტებისა გარჩევისა, პირდაპირი ობიექტის ბრუნვებია სახელობითი და მიცემითი, ირიბისა კი - მხოლოდ მიცემითი.
თუ ობიექტი კითხვაზე „რა ქნა?“ ზმნას შეეწყობა სახელობითი ბრუნვის ფორმით ე.ი. პირდაპირია, ხოლო თუ ამ კითხვის (რა ქნა?) დასმისას მიცემით ბრუნვაში დარჩება - ირიბია.
ვუგდებ მე (კაცი) მას (კაცს) მას (გასაღებს) - ორივე ობიექტი მიცემით ბრუნვაშია: კაცს და გასაღებს, როგორ მოვიქცეთ? დავსვათ კითხვა - რა ვქენი?
გადავუგდე მე (კაცმა) მას (კაცს) ის (გასაღები) - ერთი ობიექტი დარჩა მიცემით ბრუნვაში, ე. ი. ირიბია, მეორე ობიექტმა შეიცვალა ბრუნვა, მიცემითიდან გადავიდა სახელობით ბრუნვაში, ე. ი. პირდაპირია.

I apologize for the long text. Thank you! :D

HoneyBuzzard
Posts: 476
Joined: 2009-04-18, 11:08

Re: Translations - თარგმანები

Postby HoneyBuzzard » 2019-07-04, 18:19

D39 wrote:Can somebody please help with a translation of this text from Zina Gabichvadze's "Georgian language grammar for lazy people"? I can't seem to make any logic out of it...You may think we forgot to define in what cases an object is direct or indirect.
We didn't forget, we were simply waiting for an appropriate time to explain it.
An object is direct when it's directly the action's object, and an object is indirect when it's not directly the action's object.

Did you understand? No? Well, let us try it this way:
I (the man) threw it (the key) to him (to the man). It's clear that in this case "I" is the subject, it carried out the action. "To him" (to the man) is the indirect object because I didn't throw "him" (the man), but rather I threw "it" (the key), which is the direct object, "to him" (to the man). "The key" (it) was directly the action's object.

Yet another method of distinguishing the objects: The direct object's cases are nominative and dative, and the indirect object's is only dative.
If to the question "what did he do?" the object will take the nominative case with the verb, it is direct, and if while asking "what did he do?" the object will remain in the dative case, it is indirect.

I (the man) am throwing it (the key) to him (to the man). Both objects are in the dative case, man and key, so what do we do? Let us ask, what did I do?
I (the man) threw it (the key) to him (to the man). One object remained in the dative case, i.e., the indirect, the second object changed its case from the dative to the nominative case, i.e., it is a direct object.


(So basically she's just saying you can put a present sentence into the aorist to see how the cases change. If a dative case changes to the nominative in the aorist, it must be a direct object, and if it stays dative, it must be an indirect object.)

User avatar
D39
Posts: 192
Joined: 2005-09-18, 15:28
Real Name: Sandu ''Alex'' Florin - Doru
Gender: male
Location: Ialomita, Slobozia
Country: RO Romania (România)
Contact:

Re: Translations - თარგმანები

Postby D39 » 2019-07-05, 11:51

Thank you very much, @HoneyBuzzard! :)


Return to “Georgian (ქართული)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest