Interpreter Translation Game

This forum is intended for topics dealing with translations in conlangs.

Moderators: Ashucky, Dormouse559

Kota-Ebau

Re: Interpreter Translation Game

Postby Kota-Ebau » 2018-08-10, 19:40

What do you see when you look in the mirror?
Das sjeteđ di ondoir di väknet Revläktaförkva?

The quick brown fox jumps around the lazy dog.
Škvɨpat, börkändat Höndeǯa hɨpeteđ kvöster söbat Höndeǯainenden.

Skvädjarkäita!

User avatar
Dormouse559
Language Forum Moderator
Posts: 6423
Joined: 2010-05-30, 0:06
Real Name: Matthew
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Interpreter Translation Game

Postby Dormouse559 » 2018-08-10, 21:09

Lou ran-ar marro e rrapidou sâta â tour dê hã pêyêsoù.
[lu.ʁŋ̩ˈaʁ maˈʁo ʔɛʁ.ʁəˈpi.du ˈsɑː.tə ʔɑˈtuʁ dɛˈhɑ pɛː.jɛˈsu]
The quick brown fox jumps around the lazy dog.

Mi petyo ffrar l' e pplû grant que mê.
[mi.pe.tjɔˈfʁaʁ lɛˈplyː ˈgʁɑ̃nt kəˈmɛː]
My younger brother is taller than me.
N'hésite pas à corriger mes erreurs.

Linguamusica
Posts: 9
Joined: 2018-08-13, 10:03
Real Name: Jude Kennedy
Gender: male

Re: Interpreter Translation Game

Postby Linguamusica » 2018-08-13, 14:05

Qėxpletėn
Yn broßzá ßa hóha ra mY.
My younger brother is taller than me.

Y gėneßá comr i ėßá ichqrėmkh.
I am enjoying the summer and eating ice creams.
Last edited by Linguamusica on 2018-08-29, 15:26, edited 1 time in total.
(en)Native English(de)Lerne Deutsch Y qreatdėdá Qėxpletėn

User avatar
Dormouse559
Language Forum Moderator
Posts: 6423
Joined: 2010-05-30, 0:06
Real Name: Matthew
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Interpreter Translation Game

Postby Dormouse559 » 2018-08-13, 15:20

Jou profîta d' l' ettê e djou manja de glasa.
[ʑu.pʁəˈfiː.tə dlɛˈtɛː ʔɛd.dʑuˈmɑ̃ɲ̟.ʑə dəˈgla.sə]
I am enjoying the summer and eating ice creams.

Dyint st ant, apprettrà in-' ettela ecclatanta.
[ˈdjɛ̃nt ˈstɑ̃nt | ʔap.pʁɛˈtʁa ʔẽ.ɛˈte.lə ʔɛk.kləˈtɑ̃n.tə]
In seven years, a shining star will appear.
N'hésite pas à corriger mes erreurs.

Kota-Ebau

Re: Interpreter Translation Game

Postby Kota-Ebau » 2018-08-26, 12:10

7 (sjęweć) Hjęśłaćk ośtow, ywław Tykłarś wėkawyrśtar.
In 7 years, a shining star will appear.

Pėłejr kjęćwyrawėrśkjęr dėrśky ėrśławty J.S. Bach'n Brandenburgykan Kėncertaźkyćk.
Pėłejr (Paul) likes very much listening J.S. Bach's Brandenburg Concertos.


Return to “Conlang Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest