Albanian

Any language which does not have a specific forum can have a thread made for it here.
Amadea Isabelle
Posts: 10
Joined: 2011-11-22, 20:24
Real Name: Diana
Gender: female
Country: DK Denmark (Danmark)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby Amadea Isabelle » 2011-11-24, 10:54

Cesare!

As for the italian language it is not a official language, but almost everybody speaks it in Albania. It is because of the Tv, we watch italian television. So your friends are from Albania not only arberesh from south Italy. Are italian, cause your name sound very italian :). Anyways I am going to correct the text below:
Mirëdita, faleminderit për korrigjimet tuaja. Ju lutem, vazhdoni te me korrigjoni! Fakti që po praktikoj shqipen është një gjë shumë e mirë, sepse kam shumë pyetje për kulturën shqiptare. Kam shumë miq shqiptarë, dhe secila/ secili prej tyre e flet italishten si si gjuhë të dytë. Dua të di, nëse gjuha italiane është gjuha e dytë zyrtare në Shqipëri? Shpresoj,që korrigjimet tuaja të më ndihmojnë që përfundimisht të mund të flas dhe të shkruaj shqip më mirë. Faleminderit.

ps ( Cesare you need to practice grammar, thats the most important part in Albanian language. I can see that you already have a good vocabulary:). Keep on working)

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby Unknown » 2011-11-25, 0:02

Amadea Isabelle wrote:ps ( Cesare you need to practice grammar, thats the most important part in Albanian language. I can see that you already have a good vocabulary:). Keep on working)


Mirëdita, faleminderit. Të përgjigjem pyetjes tuaj, po, unë jam Italian, dhe tërë familjen time është italiane. :) Gjithashtu, qëllimi im për këtë thread, është që të mësuar më shpejt që ta flas e shkruaj rrjedhshëm shqipen. Përsëri, fakti që po praktikoj shqipen është një gjë shumë e mirë. :) Mund të më bëni një nder? Kur ju e ta korrigjoni shqiptare time, ju lutem kopjoni çfarë shkrova, të vënë një strikethrough në fjalë apo fjalët që nuk u përkasin, dhe pastaj, të vënë në fjalët e saktë me shkronja të zeza pranë tyre në fjali.

Hi, thanks. To answer your question, yes, I am Italian, and my whole family is Italian. :) Also, my goal for this thread, is to learn to speak and write fluently in Albanian quickly. Again, this is actually a good thing that I am practicing my Albanian now :) Could you do me a favor? When you correct my Albanian, please copy what I wrote, put a strikethrough in a word or words that do not belong, and then put the correct words in bold beside them in the sentence.

Për shembull, në anglisht:

For example, in English:

Today, I go went to a seminar, and I enjoyed the seminar. I learned a lot and hope I hope to go again go.


Gjithashtu, a ka gjuha të tjera që janë të lidhura të shqipen? Faleminderit përsëri.

Also, are there other languages ​​that are related to Albanian? Thanks again.

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby Unknown » 2011-12-09, 15:01

n/a
Last edited by Unknown on 2011-12-10, 1:26, edited 1 time in total.

Amadea Isabelle
Posts: 10
Joined: 2011-11-22, 20:24
Real Name: Diana
Gender: female
Country: DK Denmark (Danmark)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby Amadea Isabelle » 2011-12-09, 23:47

Hello Cesare, Im not that often in this forum. The reason I came here is to find somebody, who wants to learn me a little greek... Anyways give me your skype adress and we can chat there,Its easier and Im not totally confident with how this forum works, at least not yet :)

Amadea Isabelle
Posts: 10
Joined: 2011-11-22, 20:24
Real Name: Diana
Gender: female
Country: DK Denmark (Danmark)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby Amadea Isabelle » 2011-12-10, 21:48

Cesare M. wrote:
księżycowy wrote:I knew you were looking for Albanian corrects, but just because I answered the question doesn't mean someone can't correct your Albanian. :wink:

Plus, if I know the answer to a question, I like to help out. :)


E di që ju pëlqen për të ndihmuar të ndihmoni, edhe mua gjithashtu. :) Unë nuk kishte kisha ndërmend të tingëllojë tingëlloja fyesefyes. Unë vetëm tha se atë që kam thënë vetëm se se nuk janë fort të ndonjë vendas të tjera aktive shqiptare online në këtu, kështu por po definitivisht falë për të ndihmuar mua jashtë, vetëm thashë, që nuk ka shume shqiptarë aktivë online këtu, por unë iu falem nderit që doni të më ndihmoni dhe faleminderit për përgjigjen tuaj, është shumë e vlerësuar ndihma juaj si gjithmonë.][/s]dhe faleminderit për përgjigjen tuaj, ende ishte shumë e vlerësuar, si gjithmonë. Në të vërtetë, Më pëlqen ambicien tuaj me gjuhë. Pra, qysh jo, mos mbaj zi. më pëlqen ambicia juaj me gjuhët. Pra pse jo, ( I dont understand what you mean with mos mbaj zi, metaphorically speaking maybe :?: ) .Gjithmonë keni jeni me faqe t'bardhë. Përsëri, në qoftë se kam bërë gabime, te lutem, saktë Shqiptare tim, korrigjoje shqipen time.. Faleminderit.

I know you like to help out, so do I. :) I didn't mean to sound offensive. I just said what I said only because there are hardly any other active Albanian natives online on here, so but yes definitely thanks for helping me out, and thanks for your reply, it was still very much appreciated like always. In fact, I really love your ambition with languages. So, of course, don't worry. You always have great intentions. Again, if I have any mistakes, please correct my Albanian. Thanks.

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby Unknown » 2012-01-11, 21:20

Mirëdita të gjithëve! Ka qenë një muaj që unë kam shkruar shkrimin tim të fundit. Nuk jam i sigurtë tash nëse shqipja ime është e më mirë apo jo. Por përsëri, në qoftë se kam bërë gabime, ju lutem ta korrigjoni shqiptare time. Faleminderit.

Hello everyone! It's been a month since I've written my last post. I'm not sure now if my Albanian is better or not. But again, if I have any ​​mistakes, please correct my Albanian. Thanks.

lothy
Posts: 15
Joined: 2008-04-15, 13:12
Real Name: lothlorien
Gender: female
Location: Paris
Country: FR France (France)

Re: hey, I want to learn Shqip

Postby lothy » 2012-03-12, 0:27

Has anyone ever try the Pimsleur method ?

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re:

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:21

CoBB wrote:1. Dua që ta bësh.

2. Dojmë që ta shikojmë.

3. Shkoj per të punuar. Kremtojmë që të dua.

Hmmm, the problem is indeed that we don't know anything about the use of nouns.


2. The first verb is completely wrong and the right sentence is "Duam që ta shikojmë".

I don't understand the second part of the third sentence (Kremtojmë që të dua).
Don't bother memorizing rules about nouns as there aren't any. Just try to practice as much as you can.

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Te lutem, saktë Shqiptare tim! (Please correct my Albanian!)

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:24

Amadea Isabelle wrote: Hello Cesare. Im going to translate the thread in the correct form below :)
Mirëdita të gjithëve! Nuk jam i sigurtë nëse shqipja ime është e saktë apo jo. Por nëse bëj gabime, ju lutem ta korrigjoni shqipen time. Deri tani unë kuptoj më shumë sec mund të komunikoj. Gjithashtu më pëlqen gjuha shqipe dhe do të doja ta flas e shkruaj rrjedhshëm. Faleminderit:)

Gjithashtu më pëlqen gjuha shqipe dhe do të doja ta flisja dhe ta shkruaja rrjedhshëm. This is the correct form of the last sentence.

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:26

księżycowy wrote:
Cesare M. wrote:
I have a lot of Albanian friends, and each of them can speak Italian as a second language. So, I just want to know, is Italian the second official language of Albania?

No, the only official language of Albania is Albanian as far as I'm aware.

Your friends are probably Arbëresh Albanians.

EDIT: Actually after looking on Wikipedia for a little bit, I guess Albanians (from Albania) are also quite fluent in Italian. But, not it's still not an official language of Albania.


They are not Arbëresh at all. Everyone in Albania speaks, even if very little, Italian and that is because of the ever present Italian channels on Albanian TV.

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:28

Cesare M. wrote:
księżycowy wrote:I knew you were looking for Albanian corrects, but just because I answered the question doesn't mean someone can't correct your Albanian. :wink:

Plus, if I know the answer to a question, I like to help out. :)


Di që ju pëlqen për të ndihmuar, edhe mua. :) Unë nuk kishte ndërmend të tingëllojë fyese. Unë vetëm tha se atë që kam thënë vetëm se se nuk janë fort të ndonjë vendas të tjera aktive shqiptare online në këtu, kështu por po definitivisht falë për të ndihmuar mua jashtë, dhe faleminderit për përgjigjen tuaj, ende ishte shumë e vlerësuar, si gjithmonë. Në të vërtetë, Më pëlqen ambicien tuaj me gjuhë. Pra, qysh jo, mos mbaj zi. Gjithmonë keni me faqe t'bardhë. Përsëri, në qoftë se kam bërë gabime, te lutem, saktë Shqiptare tim. Faleminderit.

I know you like to help out, so do I. :) I didn't mean to sound offensive. I just said what I said only because there are hardly any other active Albanian natives online on here, so but yes definitely thanks for helping me out, and thanks for your reply, it was still very much appreciated like always. In fact, I really love your ambition with languages. So, of course, don't worry. You always have great intentions. Again, if I have any mistakes, please correct my Albanian. Thanks.


Practice the tenses dude.

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Translation of small text

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:32

geonames wrote:Hi all,

I'm running a website about (mostly) geographical names in several languages ( http://www.geonames.de ) and am looking for a translation of the introduction phrase into Albanian:

"The countries of the world in their own languages and scripts; with official names, capitals, flags, coats of arms, administrative divisions, national anthems, and translations of the countries and capitals into many languages"

Thank you all in advance and enjoy your weekend, or what's left of it.
Werner


Vendet e botës me gjuhët dhe shkrimet e tyre; me emrat zyrtarë, kryeqytetet, flamujt, simbolet shtetërore, ndarjet administrative, himnet kombëtare të tyre, si dhe përkthime të emrave të shteteve dhe kryeqyteteve në gjuhë të ndryshme.

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Is This Albanian?

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:36

shqip wrote:Ok, let me translate it first to German, as I was born here as an Albanian, and it is the language I know the best:

Die Kanadische Botschaft fürchtet, dass Sie auf diese Weise das Spiel von Milosevic unbeliebt macht,..


Which would be now in English s.th. like:

The Canadian embassy fear, that hereby they make the game of Milosevic unpopular,..

E ke gabim. The right translation is "The Canadian Embassy feared that they were unintentionally playing Milosevic's game."

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Translation of one song

Postby aixotothom » 2012-06-13, 21:39

red devil wrote:
cegiela wrote:Hello everybody!

I'd like to ask you for translating the lyrics of one song into Albanian.
The text to be translated is:

I am an atomic waste

No one loves me
No one likes me
No one respects me
No one wants me

I am ugly
I am disgusting
I am hideous
I am dirty


I'd be cordially thankful also for an IPA transcription, if it is not a problem for you.
You might visit our website with yet over 50 language versions of this song:
http://kolczyki.php5.cz/atom.html
Cheers,
Lukasz Cegiela


I am an atomic waste
No one loves me
No one likes me
No one respects me
No one wants me

Jam mbeturi bërthamore
Askush nuk më don
Askujt nuk i pëlqej
Askush nuk më respekton
Askush nuk me don

I am ugly
I am disgusting
I am hideous
I am dirty

Jam e keqe
Jam e neveritshme
Jam e shëmtuar
Jam e ndyer


Tha shqip jo malokshe.

geonames
Posts: 73
Joined: 2008-01-04, 6:00
Real Name: Werner Fröhlich
Gender: male
Location: Düsseldorf
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: Translation of small text

Postby geonames » 2012-06-16, 19:47

Thank you!

User avatar
red devil
Posts: 89
Joined: 2005-11-21, 12:22
Real Name: Red Devil
Gender: male
Location: The town west of Easttown
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Translation of one song

Postby red devil » 2012-06-19, 9:49

aixotothom wrote:
red devil wrote:
cegiela wrote:Hello everybody!

I'd like to ask you for translating the lyrics of one song into Albanian.
The text to be translated is:

I am an atomic waste

No one loves me
No one likes me
No one respects me
No one wants me

I am ugly
I am disgusting
I am hideous
I am dirty


I'd be cordially thankful also for an IPA transcription, if it is not a problem for you.
You might visit our website with yet over 50 language versions of this song:
http://kolczyki.php5.cz/atom.html
Cheers,
Lukasz Cegiela


I am an atomic waste
No one loves me
No one likes me
No one respects me
No one wants me

Jam mbeturi bërthamore
Askush nuk më don
Askujt nuk i pëlqej
Askush nuk më respekton
Askush nuk me don

I am ugly
I am disgusting
I am hideous
I am dirty

Jam e keqe
Jam e neveritshme
Jam e shëmtuar
Jam e ndyer


Tha shqip jo malokshe.


Ti shipe ndaq me përkthy ne Tosknishte ather përktheje, mos ofendo. Kjo osht e përkthyme në gjuhën Gege
La comidilla de la vecindad

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Some Albanian Idioms/Metaphores

Postby aixotothom » 2012-07-09, 15:27

Shkruani shqipe standarte te pakten se ia qite robt. As une s'e marr vesh.

aixotothom
Posts: 18
Joined: 2012-06-13, 17:10
Real Name: Aixo Tothom
Gender: male
Location: Tirana
Country: AL Albania (Shqipëri)

Re: Translation of one song

Postby aixotothom » 2012-07-24, 18:47

Gjuha standarde eshte standarde. Ti kur kerkon perkthime ne Anglisht nuk kerkon ne Cockney, por ne Anglisht standarde.

User avatar
red devil
Posts: 89
Joined: 2005-11-21, 12:22
Real Name: Red Devil
Gender: male
Location: The town west of Easttown
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Translation of one song

Postby red devil » 2012-08-16, 14:10

aixotothom wrote:Gjuha standarde eshte standarde. Ti kur kerkon perkthime ne Anglisht nuk kerkon ne Cockney, por ne Anglisht standarde.


Nuk ki marre shembull t'mire, cockney e ka te njejten gramatike (ose shume te ngjajshme) me standardin, cka dallon osht theksi.

Gegnishtja e tosknishtja kan shume ma shume dallime jo veq ne theks po ne morfologji:

Du m'e shku me lujt me top
Dua te shkoj te luaj me top


Problemi yt osht qi ti e thirre gegnishten gjuhe "maloke", je mundu me poshtnu. Kishe nuk osht shqip.

Per mu edhe per ghysen e shqip-folsve, Gegnishtja osht standard. Cka kan vendose n'i grusht komunista ne vitet e 70-ta per mu nuk ka randsi hiq. Kjo gjuhe edhe ky dialekt kan me rrnu deri sa ka fols. Po ka me ardh edhe koha kur ka mu legalizu Gegnishtja si gjuhe zyrtare ne Kosove.
La comidilla de la vecindad

Keystone
Posts: 30
Joined: 2012-08-04, 17:51

Re: hey, I want to learn Shqip

Postby Keystone » 2012-08-25, 21:11

Anyone else learning Albanian at the moment?
Native: [flag=]en-US[/flag]
Planning to learn: Lithuanian (lt) Russian (ru)
At least A2 in: Macedonian (mk)Albanian (sq)Latin American Spanish (es-MX)Huehue (pt-BR)Metropolitan (fr)


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest