Page 13 of 18

Re: Albanian dictionaries online?

Posted: 2010-09-15, 7:19
by Barbapapa249
No replies yet?

In any case, these are some nice ones I've discovered:

http://www.argjiro.net/fjalor/ (Eng-Alb and vice versa)
http://fjalorshqip.com/ (Alb-Alb)

Comments, anybody?

Re: Is This Albanian?

Posted: 2010-12-15, 18:24
by shqip
A little bit to late, but YES it is Albanian ;)

Why do you want to know that ?

Re: Translation of small text

Posted: 2010-12-15, 18:28
by shqip
Moin Geonames, deiner Signatur zufolge bist du ein Deutscher ;)

So, here we go:

Vendet e botës në gjuhën e tyre dhe scripta; me
emrat zyrtare, kryeqytetet, flamujt, stemat, ndarjet administrative,
himneve kombëtare, dhe përkthime të vendeve dhe të kapitaleve në shumë Gjuhë


I put that in Google Translator, and changed a few mistakes, and it was a little bit mis ordered. But I'm surprised, how accurate it is with translating English -> Albanian. Indeed, it is not good at translating German to Albanian.

Re:

Posted: 2010-12-15, 18:40
by shqip
Rikita wrote:I wrote some more sentences, trying to also use the nouns and more of the verbs. I am pretty sure they are all wrong, but just for fun I tried to play a little with the words, maybe I am lucky and one of them is right...

Kremtoj që të punon.
Fillojmë që ta punojmë.
Shkoj për të shikuar film.
Kremtojmë që (të) shkollë fillon.


This is how it is right, but anyway your sentences are readable, everyone would know what you mean.

Premtoj që të punoj.
Fillojmë që ta punojmë.
Shkoj për ta shikuar filmin.

Not sure about the last one.

Re: Is This Albanian?

Posted: 2010-12-15, 19:05
by zeme
Thanks!
I was asking out of curiosity :)
What does it say?

Re: Is This Albanian?

Posted: 2010-12-15, 19:59
by shqip
Ok, let me translate it first to German, as I was born here as an Albanian, and it is the language I know the best:

Die Kanadische Botschaft fürchtet, dass Sie auf diese Weise das Spiel von Milosevic unbeliebt macht,..


Which would be now in English s.th. like:

The Canadian embassy fear, that hereby they make the game of Milosevic unpopular,..

Re: Is This Albanian?

Posted: 2010-12-15, 20:47
by zeme
8-)

Re: Translation of small text

Posted: 2010-12-15, 22:00
by geonames
Thank you! Danke schön :-)

Re: hey, I want to learn Shqip

Posted: 2011-01-06, 20:42
by Unknown
n/a

native Albanian speakers

Posted: 2011-07-27, 21:58
by hindupridemn
I want to learn Albanian from a native speaker.

Re: native Albanian speakers

Posted: 2011-07-29, 22:53
by zeme
Click here or search Livemocha.

Re: Translation of small text

Posted: 2011-10-14, 12:22
by Pauro
Tungjatjeta!

I'd like to read your suggestions for the following statement in Albanian:
The ticket must be validated (or punched) immediately on boarding

Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Posted: 2011-11-13, 0:26
by Unknown
Mirëdita, të gjithë. Nuk e di, nëse eshte mirë shqiptare tim apo jo. Por, vetëm në rast se, në qoftë se kam bërë gabime, te lutem, saktë Shqiptare tim. Deri tani, mund ta kuptoj gjuhën më mirë se unë mund të komunikojnë në gjuhën. Gjithashtu, dua gjuhën dhe, qysh jo, do të doja të më rrjedhshëm. Faleminderit.

Good day, everyone. I don't know if my Albanian is good or not. But, just in case, if I make​​mistakes, please, correct my Albanian. So far, I can understand the language better than I can communicate in the language. Also, I love the language and, of course, would like to become fluent. Thank you.

Re: shume gabime

Posted: 2011-11-22, 20:37
by Amadea Isabelle
Rikita wrote:1. Dua që ta bësh.

2. Dojmë që ta shikojmë.Duam qe ta shikojme , jo dojme :)


3. Dua që të kremtoj. Ti do që të punoj. Shkoj për ta filloj.( Shkoj per ta filluar dhe jo filloj :) )

(more sentences later, as I want to think of some when I am at home. But one question - is there some kind of accusative ending that I have to keep in mind if I want to combine the nouns with the verbs, or could I, for example, say "Leshoj televizion."?)

Re: Te lutem, saktë Shqiptare tim! (Please correct my Albanian!)

Posted: 2011-11-22, 22:02
by Amadea Isabelle
Cesare M. wrote:Mirëdita, të gjithë. Nuk e di, nëse eshte mirë shqiptare tim apo jo. Por, vetëm në rast se, në qoftë se kam bërë gabime, te lutem, saktë Shqiptare tim. Deri tani, mund ta kuptoj gjuhën më mirë se unë mund të komunikojnë në gjuhën. Gjithashtu, dua gjuhën dhe, qysh jo, do të doja të më rrjedhshëm. Faleminderit.

Good day, everyone. I don't know if my Albanian is good or not. But, just in case, if I make​​mistakes, please, correct my Albanian. So far, I can understand the language better than I can communicate in the language. Also, I love the language and, of course, would like to become fluent. Thank you.

Hello Cesare. Im going to translate the thread in the correct form below :)
Mirëdita të gjithëve! Nuk jam i sigurtë nëse shqipja ime është e saktë apo jo. Por nëse bëj gabime, ju lutem ta korrigjoni shqipen time. Deri tani unë kuptoj më shumë sec mund të komunikoj. Gjithashtu më pëlqen gjuha shqipe dhe do të doja ta flas e shkruaj rrjedhshëm. Faleminderit:)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Posted: 2011-11-22, 23:25
by Unknown
Amadea Isabelle wrote: Hello Cesare. Im going to translate the thread in the correct form below :)
Mirëdita të gjithëve! Nuk jam i sigurtë nëse shqipja ime është e saktë apo jo. Por nëse bëj gabime, ju lutem ta korrigjoni shqipen time. Deri tani unë kuptoj më shumë sec mund të komunikoj. Gjithashtu më pëlqen gjuha shqipe dhe do të doja ta flas e shkruaj rrjedhshëm. Faleminderit:)


Mirëdita, faleminderit për korrigjimet tuaja. Ju lutem, mbani ne vazhdim! :) Kjo është fakt një gjë e mirë që jam praktikuar shqiptarë time tani, sepse kam shumë pyetje për kulturën shqiptarë. Parikam një shumë miq shqiptarë, dhe secila prej tyre mund të flasin italisht si gjuhë të dytë. Pra, unë vetëm dua të di, është italianë gjuha e dytë zyrtare në Shqipëri? Shpresoj që korrigjimet tuaja do më ndihmojë që përfundimisht flasin dhe shkruajnë shqiptarë shumë mirë. Faleminderit.

Hi, thanks for your corrections. Please keep on going! :) This is actually a good thing that I am practicing my Albanian now, because I have a lot of questions about the Albanian culture. Firstly, I have a lot of Albanian friends, and each of them can speak Italian as a second language. So, I just want to know, is Italian the second official language of Albania? I hope that your corrections will help me to eventually speak and write Albanian well. Thank you.

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Posted: 2011-11-23, 11:30
by księżycowy
Cesare M. wrote:
I have a lot of Albanian friends, and each of them can speak Italian as a second language. So, I just want to know, is Italian the second official language of Albania?

No, the only official language of Albania is Albanian as far as I'm aware.

Your friends are probably Arbëresh Albanians.

EDIT: Actually after looking on Wikipedia for a little bit, I guess Albanians (from Albania) are also quite fluent in Italian. But, not it's still not an official language of Albania.

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Posted: 2011-11-23, 13:00
by Unknown
księżycowy wrote:
Cesare M. wrote:
I have a lot of Albanian friends, and each of them can speak Italian as a second language. So, I just want to know, is Italian the second official language of Albania?

No, the only official language of Albania is Albanian as far as I'm aware.

Your friends are probably Arbëresh Albanians.

EDIT: Actually after looking on Wikipedia for a little bit, I guess Albanians (from Albania) are also quite fluent in Italian. But, not it's still not an official language of Albania.


Faleminderit, edhe pse unë pritej të përgjigjur nga një shqiptar për të korrigjuar gabimet e mia shqiptare, faleminderit për u përgjigjur pyetjen time. :) Unë kam qenë i habitur kur ju tha. :) Faleminderit për përgjigjen tuaj. :)

Thanks, although I was expected to be answered by an Albanian to correct my Albanian mistakes, thanks for answering my question. :) I was surprised when you replied. :) Thanks for your reply. :)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Posted: 2011-11-23, 13:41
by księżycowy
Cesare M. wrote:
Thanks, although I was expected to be answered by an Albanian to correct my Albanian mistakes [...]

I knew you were looking for Albanian corrects, but just because I answered the question doesn't mean someone can't correct your Albanian. :wink:

Plus, if I know the answer to a question, I like to help out. :)

Re: Ju lutem ta korrigjoni shqipen!/Please correct my Albanian!

Posted: 2011-11-23, 15:30
by Unknown
księżycowy wrote:I knew you were looking for Albanian corrects, but just because I answered the question doesn't mean someone can't correct your Albanian. :wink:

Plus, if I know the answer to a question, I like to help out. :)


Di që ju pëlqen për të ndihmuar, edhe mua. :) Unë nuk kishte ndërmend të tingëllojë fyese. Unë vetëm tha se atë që kam thënë vetëm se se nuk janë fort të ndonjë vendas të tjera aktive shqiptare online në këtu, kështu por po definitivisht falë për të ndihmuar mua jashtë, dhe faleminderit për përgjigjen tuaj, ende ishte shumë e vlerësuar, si gjithmonë. Në të vërtetë, Më pëlqen ambicien tuaj me gjuhë. Pra, qysh jo, mos mbaj zi. Gjithmonë keni me faqe t'bardhë. Përsëri, në qoftë se kam bërë gabime, te lutem, saktë Shqiptare tim. Faleminderit.

I know you like to help out, so do I. :) I didn't mean to sound offensive. I just said what I said only because there are hardly any other active Albanian natives online on here, so but yes definitely thanks for helping me out, and thanks for your reply, it was still very much appreciated like always. In fact, I really love your ambition with languages. So, of course, don't worry. You always have great intentions. Again, if I have any mistakes, please correct my Albanian. Thanks.