Page 1 of 1

[Albanian] Loja e përkthimeve - Translation Game

Posted: 2017-10-12, 19:19
by Multiturquoise
This is an English->Albanian translation game. Since Albanian has lost its own forum a long time ago, I'm opening the thread here.

I never want to be revived again!

Re: [Albanian] Loja përkthimi - Translation Game

Posted: 2017-12-23, 10:23
by Michael
S’paskam parë këtë temë deri tani! Veçse duke menduar mirë, gjatë katër pesë muajve të fundit s’kam vizituar Unilang-un po aq rregullisht sa më përpara.

Para se të vazhdoj, sugjeroj të ndryshosh emrin e temës për “Loja e përkthimeve”—rrjedhorja e pashquar (=the indefinite ablative) nuk përdoret pas një emri të shquar, prandaj duhet të përdorim gjinoren [e shquar] (=the [definite] genitive) në këtë rast. Atëherë…

Nuk dua që të ringjallem kurrë më!

Those who fail to learn from the mistakes of their predecessors are destined to repeat them.

Re: [Albanian] Loja përkthimi - Translation Game

Posted: 2018-05-15, 19:25
by Multiturquoise
Ata që dështojnë të mësojë nga gabimet të paraardhësve të tyre përcaktohen t’i përsërisin.

What doesn't kill you makes you stronger.