Патрислав - бачваньска руска бешеда [Pannonian Rusyn]

Any language which does not have a specific forum can have a thread made for it here.
Патрислав Андреевич

Патрислав - бачваньска руска бешеда [Pannonian Rusyn]

Postby Патрислав Андреевич » 2015-03-07, 23:32

Добри дзень! Будзем пробовац учицше бачваньски руски язик и понаписовац ефекти ту, у моєй новей теми за то. Маєм надїю же ше вельо научим и можебуц помажем дахтому, або дахто мени. Тиж так, єст ту хто, котри знає бушедовац по руски?

Dobri dzenj! Budzem probovac učicše bačvanjski ruski jazik i ponapisovac efekti tu, u mojej novej temi za to. Majem nadjiju že še veljo naučim i možebuc pomažem dachtomu, abo dachto meni. Tiž tak, jest tu chto, kotri znaje bušedovac po ruski?

Good day! I will try to study Pannonian Rusyn language and write down the effects here, in my new thread for that. I hope that I will learn a lot, and maybe I will help someone, or someone will help me. Also, is there anybody who can speak Rusyn?

I hope there aren't too many errors.

User avatar
Saim
Posts: 5459
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Novi Sad
Country: RS Serbia (Србија)

Re: Патрислав - бачваньска руска бешеда [Pannonian Rusyn]

Postby Saim » 2015-03-23, 17:08

Ej, super što učiš rusinski! Ja ne znam ni jednu reč ali me jako zanima, pa ću svakako da pratim ovu tvoju temu. :D

Kako učiš rusinski? Je l' imaš neki udžbenik?

Da li već nešto znaš o razlici između karpatskog i panonskog varijeteta?

User avatar
pittmirg
Posts: 737
Joined: 2008-06-11, 7:37
Gender: male
Country: PL Poland (Polska)

Re: Патрислав - бачваньска руска бешеда [Pannonian Rusyn]

Postby pittmirg » 2015-03-25, 10:05

Kako učiš rusinski? Je l' imaš neki udžbenik?


Ano, fajnie byłoby się dowiedzieć, z jakich materiałów korzystasz (może nawet mógłbyś coś przesłać?). Jest to z mojego punktu widzenia chyba najbardziej tajemniczy słowiański język literacki.

Yeah, it would be nice to know what learning materials you use (perhaps you could even share something with us?). For me this is probably the most obscure Slavic literary language.

W ogóle, czy rusnacki zachował wiele cech wschodniosłowiańskich? Bo na pierwszy rzut oka fonetyka mocno zajeżdża wschodnimi dialektami słowackiego (to zmiękczanie zębowych do c, dz, š, ž). Na ile konsekwentny jest tam pełnogłos i ikawizm?

Has Pannonian Rusyn preserved many East Slavic characteristics? On the first glance its phonetics strongly reek of eastern Slovak dialects (especially the palatalization of dentals to c, dz, š, ž). How consistent are the polnoglasie and ikavism in it?

EDIT:

Udało mi się znaleźć ciekawy artykuł.. Autor dowodzi, że rusnacki ma głównie fonetyczne i morfologiczne cechy dialektów wschodniosłowackich (a więc jest językiem zachodniosłowiańskim), ale ze wschodniosłowiańskimi naleciałościami (częściowo cerkiewnymi). Na tym tle, zastanawia samoidentyfikacja użytkowników jako Rusinów (wyznanie?).

I managed to find an interesting article (in Polish). The autor concludes that Pannonian Russyn shares its dominant phonetic and morphological characteristics with eastern Slovak dialects (therefore, it is a West Slavic language), however with considerable East Slavic influences (partly due to the church). Having this in mind, it's curious how the speakers self-identify as Ruthenians (effect of religion?).
Śnieg, zawierucha w nas

Патрислав Андреевич

Re: Патрислав - бачваньска руска бешеда [Pannonian Rusyn]

Postby Патрислав Андреевич » 2015-03-25, 13:02

Saim wrote:Ej, super što učiš rusinski! Ja ne znam ni jednu reč ali me jako zanima, pa ću svakako da pratim ovu tvoju temu. :D

Drago mi je. :)

Saim wrote:Kako učiš rusinski? Je l' imaš neki udžbenik?

E, nemam ništa. :( Kako učim…? evo, za sada samo čitam neke članke na rusinskim stranicama: Ruski Kerestur, Ruske Slovo, Rusini.rs i Rusnaci u Panoniji. Prijateljica studira na filološkom fakeltetu u Beogradu, zamoliću je da potraži neke knjige u njihovoj biblioteci.. ako to uradi, možda će naći nešto zanimljivo.

Uh, I don’t have anything. :( How am I studying…? well, for now I just read some articles on Rusyn websites: Ruski Kerestur, Ruske Slovo, Rusini.rs i Rusnaci u Panoniji. A friend of mine studies at the Philological Faculty in Belgrade, I’ll ask her to look for some books in their library... if she does, then maybe she’ll find something interesting.

Saim wrote:Da li već nešto znaš o razlici između karpatskog i panonskog varijeteta?

Znam da ima puno razlika… na prvi pogled bih rekao da su to dva različiti jezici. Imam PDF „Let’s speak Rusyn“ (za učenje karpatskog rusinskog) tako da mogu staviti ovde nekoliko onih razlika.

I know there are many differences… at first sight I’d say they are two languages. I have a PDF “Let’s speak Rusyn” (for learning the Carpathian variety) so I can put some of them here.

EnglishCarpathianPannonian
Good dayДобрый диньДобри дзень
What's your name?Як ся кличете?Як ше волаце?
Yes; NoАйно; НьитГей; Нє
Thank youДякувуДзекуєм
Who; whatТко; ШтоХто; Цо / што
To be; to haveбыти; матибуц; мац
I am; you (sg.) areЯ єм; ты єсиЯ сом; ти ши
We are; you (pl.) areМы єсме; вы єстеМи зме; ви сце
I will be; you (sg.) will beЯ буду; ты будешЯ будзем; ти будзеш
I have; you (sg.) haveЯ маву; ты маєшЯ мам; ти маш
I wasЯ быв / былаЯ бул / була


Pretpostavljam da vidiš uzorke. :)

pittmirg wrote:W ogóle, czy rusnacki zachował wiele cech wschodniosłowiańskich? Bo na pierwszy rzut oka fonetyka mocno zajeżdża wschodnimi dialektami słowackiego (to zmiękczanie zębowych do c, dz, š, ž). Na ile konsekwentny jest tam pełnogłos i ikawizm?


Rusnacki wygląda na język pośrodku trzech słowiańskich grup językowych i dość trudno go zakwalifikować do jednej z nich. :lol: Nie wiem ile cech zachował, natomiast pełnogłos i ikawizm są bardzo niekonsekwentne i rzadkie. Nie wiem czy znalazłem choć jeden przykład ikawizmu Ikawizm dość powszechny ( :roll: ), natomiast co do pełnogłosu...

Grupy TarT, TerT, TalT, TelT głównie ewoluowały tak jak w językach południowosłowiańskich: krava, strana, drevo, hlava, mladi, zlato, mljeko, človek. Jedynym wyjątkiem, który udało mi się jak dotąd znaleźć jest horod zamiast spodziewanego hrad. Nie wiem dlaczego. :roll:

Pannonian Rusyn looks like a language in the middle of the Slavonic language groups and it’s hard to classify it as one of them. :lol: I’m not sure how many characteristics has it preserved, polnoglasie and ikavism seem to be inconsistent and rare. I don’t know if I found at least one example of ikavism Ikavism is quite common ( :roll: ), but as for polnoglasie…

Groups TarT, TerT, TalT, TelT evolved mainly like in South Slavonic languages: krava, strana, drevo, hlava, mladi, zlato, mljeko, človek. The only exception I’ve found so far is horod instead of hrad. I don’t know why. :roll:

---

Meanwhile I noticed I made some mistakes in my first post:

Мам, нє *маєм.
Зна, нє *знає.

Патрислав Андреевич

Re: Патрислав - бачваньска руска бешеда [Pannonian Rusyn]

Postby Патрислав Андреевич » 2015-08-21, 12:56

Here we have a song in Pannonian Rusyn by Saša Paljenkaš with lyrics being the "Pater Noster" prayer. And below are versions of the prayer in Carpathian Rusyn, Ukrainian, and Slovak, just for fun. :D

https://www.youtube.com/watch?v=WCii7wgTCP0

[flag=]rue-RS[/flag] Pannonian Rusyn

Oče naš, chtori ši na njebe!
Naj še šveci meno Tvojo,
naj pridze carstvo Tvojo,
naj budze volja Tvoja
jak na njebe, tak i na žemi.
Chljeb naš nasušni daj nam nješka
i otpušč nam vini našo,
jak co i mi otpuščujeme vinovnjikom našim,
i nje uvedz nas do spokusi,
alje vibav nas od zloho.

Оче наш, хтори ши на нєбе!
Най ше швеци мено Твойо,
най придзе царство Твойо,
най будзе воля Твоя
як на нєбе, так и на жеми.
Хлєб наш насушни дай нам нєшка
и отпущ нам вини нашо,
як цо и ми отпущуєме виновнїком нашим,
и нє уведз нас до спокуси,
алє вибав нас од злого.

► Show Spoiler


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest