[Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Any language which does not have a specific forum can have a thread made for it here.
Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 3959
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

[Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Postby Multiturquoise » 2014-05-31, 16:41

Հաջորդ մարդը կարող է հայերեն խոսել:

Կներեք: Իմ հայերեն շատ վատ է:
Sorry. My Armenian is very bad.
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

فردوسی

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 3959
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: [Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Postby Multiturquoise » 2016-10-05, 19:38

Այո, կարող եմ խոսել հայերեն: (չեմ կարող ասել, որ դա շատ լավ է)

Հաջորդ մարդը շատ է սիրում Հայաստանը:
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

فردوسی


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest