[Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Any language which does not have a specific forum can have a thread made for it here.
User avatar
Multiturquoise
Posts: 3624
Joined: 2011-10-10, 17:12
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

[Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Postby Multiturquoise » 2014-05-31, 16:41

Հաջորդ մարդը կարող է հայերեն խոսել:

Կներեք: Իմ հայերեն շատ վատ է:
Sorry. My Armenian is very bad.
Current focus: (en-GB) (en-US)

User avatar
Multiturquoise
Posts: 3624
Joined: 2011-10-10, 17:12
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: [Armenian] Հաջորդ մարդը - The next person

Postby Multiturquoise » 2016-10-05, 19:38

Այո, կարող եմ խոսել հայերեն: (չեմ կարող ասել, որ դա շատ լավ է)

Հաջորդ մարդը շատ է սիրում Հայաստանը:
Current focus: (en-GB) (en-US)


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest