Page 1 of 1

[Albanian] Njeriu pas meje

Posted: 2014-03-16, 17:25
by Multiturquoise
Please correct the title if it's wrong!

Personi tjetër do të bëj diçka.

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2015-07-17, 0:06
by Koko
Aisling wrote:Personi tjetër do të bëjë diçka.

Person = [flag=]sq[/flag] njeri ;)

I think it would just be better to say "Njeriu pas meje" ^^

Unë do të bëj diçka.

Njeriu pas meje ka mace e zezë.

Edit: I found out "person" does exist in Albanian :whistle: but I'll use njeri anyways.

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2015-07-17, 1:12
by snowman888
Jo. Jam mace e bardha dhe mace e bojëkafe.
Njeriu pas meje ka qen i bardhë.

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2015-07-19, 6:02
by Koko
[Ti je macja :shock: ?]
Jo. Qeni im është kryeshist i hirtë.

Njeriu pas meje s'don ndonjë gjë.

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2015-07-20, 13:26
by snowman888
:para: Unë nuk jam macja... (Jam është i ngjashëm me kam. Të paktën mbi tastierë.)

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2015-07-20, 19:54
by Koko
snowman888 wrote::para: Unë nuk jam macja... (Jam është i ngjashëm me kam. Të paktën mbi tastierë.)

:lol: Tani kuptoj.

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2017-02-14, 23:01
by Multiturquoise
Ke të drejtë.

Njeriu pas meje do të shkruajë emrin e këngës të cilën ai dëgjon.

Re: [Albanian] Personi tjetër

Posted: 2017-03-05, 18:30
by gothwolf
Elaine wrote:Ke të drejtë.

Njeriu pas meje do të shkruajë emrin e këngës të cilën ai dëgjon.


Po dëgjoj "Chambao - En la Raíz"

Njeriu pas meje merret me sport.

Re: [Albanian] Njeriu pas meje

Posted: 2017-04-07, 9:55
by Michael
Merrem rrallëherë me futboll kur ndodhet FIFA Kupa e Botës. Përveç asaj jo, mërzitem fort me sporte.

Çfarë është libri që njeriut pas meje i ka gëzuar më shumë nga të gjithë, dhe për çfarë arsyeje?

Re: [Albanian] Njeriu pas meje

Posted: 2017-04-13, 3:49
by Michael
Që nga tashti jam mësuar me të shumëllojshme rregullat e gramatikës së shqipes, atëherë kam mundësinë për të dalluar disa gabime gramatikore në të lartpërmendura fjalitë që të tjerët cilët morën pjesë edhe ata në këtë lojë kushedi i kanë humbur.

Since I've finally started to develop a keen eye for the minutiae of Albanian grammar, I'm now able to point out some grammatical errors among the preceding sentences that others who have also taken part in the game must have glossed over and not notice.

Koko wrote:Njeriu pas meje ka (një) mace zezë.

snowman888 wrote:Jo. Kam (një) mace bardhë dhe (një) mace (më e mirë: një tjetër) e bojëkafe†.

Njeriu pas meje ka (një) qen bardhë.

Bojëkafe is a Class 1 adjective, which doesn't take the linking article and only has to agree in gender and number with the noun it modifies.

Një mace e zezë (←FEM.NOM.SING.INDEF) çlodhet mbi prag dritareje.
A black cat is resting atop a windowsill.

Gruaja e moshuar ishte e njohur nga të gjithë fshatarët për disa mace zeza (←FEM.ACC.PL.INDEF) të pazakonta që zotëronte.
The elderly woman was known by all of the villagers for a certain few peculiar black cats that she owned.

Një qen i bardhë (←MASC.NOM.SING.INDEF) vraponte nëpër fushë.
A white dog was running through the field.

Pashë një qen bardhë (←MASC.ACC.SING.INDEF) kur përshkonte rrugëkalimin shumë të gjallë.
I saw a white dog cross the very busy thoroughfare.

Re: [Albanian] Njeriu pas meje

Posted: 2018-05-15, 19:11
by Multiturquoise
Unë s’lexoj libra, unë i studioj ata.

Njeriu pas meje s’do të shkojë në shkollë tani.

Re: [Albanian] Njeriu pas meje

Posted: 2018-05-17, 6:39
by Michael
Pikërisht, s’po ndjek shkollën tani.

Njeriu pas meje do të tregojë nëse ka bërë plane për verën e ardhshme apo jo.