Nami ngifuna ukuQeQesha isiZulu sami lapa!

User avatar
Laoshu505000
Posts: 212
Joined: 2007-10-10, 1:37
Real Name: Moses M McCormick
Gender: male
Location: none
Country: US United States (United States)

Nami ngifuna ukuQeQesha isiZulu sami lapa!

Postby Laoshu505000 » 2008-08-09, 14:11

Sanibonani abantu bonke! Mina ngiyabona ukuthi abantu kakhulu, bafuna ukufunda isiZulu lapa. Ngikhulumu isiZulu kanCane ngako, Nxa niyafuna ukuQeQesha nami, masikhuluma ngesiZulu nsukuzonke! Oh, nami nginevideo ngesiZulu lapa. nibuke! Salani kahle~

http://youtube.com/watch?v=fx7_pDMj1vU

Return to “African Indigenous Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest