[Crimean Tatar] Proverbs (With Turkish translations)

Moderator: eskandar

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 4048
Joined: 2011-10-10, 17:12
Location: Istanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

[Crimean Tatar] Proverbs (With Turkish translations)

Postby Multiturquoise » 2019-08-01, 16:08

This is a thread with Crimean Tatar proverbs including their Turkish translations. (I don't know the English equivalents, sorry!)

"Repl2" had once done this using a non-standard Latin orthography, without providing translations to the proverbs. Unlike him, I'll use the standard Latin orthography.

This thread will consist of 34 parts and it is only intended for the reference of others, and I can't guarantee the accuracy of my Turkish translations. If you find a mistake in any of the translations, I'll post a separate thread for that.

Enjoy the thread!

Edit: https://forum.unilang.org/viewtopic.php?f=131&t=57530
Last edited by Multiturquoise on 2019-08-01, 16:28, edited 1 time in total.

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 4048
Joined: 2011-10-10, 17:12
Location: Istanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: [Crimean Tatar] Proverbs (With Turkish translations)

Postby Multiturquoise » 2019-08-01, 16:21

1. TİL VE SÖZ AQQINDA / 1. DİL VE SÖZ HAKKINDA

Adamnı küldürgen de til, küydürgen de.
İnsanı güldüren de dildir, dağlayan da.

Tatlı söz baldan tatlı.
Tatlı söz baldan tatlıdır.

El ağzına elli arşın bez yetmez.
Elin ağzına elli arşın bez yetişmez.

Til, aqıl terazesidir.
Dil, aklın terazisidir.

Sözüñnen işiñ bir olsun.
Sözünle işin bir olsun. / Dediğinle yaptığın birbirini tutsun.

Sözü aqnıñ işi aq.
Sözü doğru olanın işi de doğrudur.

Özüne baqma, sözüne baq.
Özüne bakma, sözüne bak.

Aşnıñ dadı - tuznen.
Adamnıñ dadı - söznen.

Yemeğin tadı tuzladır.
İnsanın tadı sözledir.

Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan - söz.
Atılan ok da geri dönmez, söylenen söz de.

Yürümege bilmegen yolnı bozar,
Söylemege bilmegen lafnı bozar.

Yürümeyi bilmeyen yolu bozar,
Konuşmayı bilmeyen lafı bozar.

Yahşı sözge can qurban.
İyi söze can kurban.

Cemaatnıñ sözü dağ avdarır.
Cemaatin sözü dağ yıkar.

Tükürsen tükürçigiñni yalama.
Tükürürsen tükürüğünü yalama.

Til yarası pıçaq yarasından müşküldir.
Dil yarası bıçak yarasından beterdir.

Kötek etten öter, söz - süyekten.
Kavga etten geçer, söz ise kemikten.

Aqlı qısqanıñ tili uzun.
Aklı kısa olanın dili uzundur.

Doğru söz ölmez.
Doğru söz ölmez.

Yel esmey yapraq teprenmez.
Literal: Rüzgâr esmeyen yaprak sallanmaz.
Original: Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.

Ayvan boynuzından tutulır, insan - sözünen.
Hayvan boynuzundan tutulur, insan ise sözünden.

Ayvan boynuzınen küçlü, insan - sözünen.
Hayvan boynuzuyla güçlüdür, insan ise sözüyle.

Göñlü boşnıñ, tili le boş.
Gönlü boş olanın dili de boştur.

İnsan ölür, aytqan sözü qalır.
İnsan ölür, söylediği söz kalır.

İndemezden iş çıqar,
Şatalaqtan söz çıqar.

Suskundan iş çıkar,
Deliden söz çıkar.

Çoq ağız bir olsa, bir ağız yoq olur.
Çok ağız bir olursa, bir ağız yok olur.

Arslan izinden qaytmaz,
Yigit - sözünden.

Aslan izinden dönmez,
Yiğit, sözünden.

Aytqanğa baqma, aytqanına baq.
Diyene bakma, dediğine bak.

Lafnıñ soñu başından belli.
Lafın sonu başından belli.

Diñlegen özüni eşitir.
Dinleyen kendini duyar.


Return to “Turkic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest