Turkish vs Kazakh

Moderator: eskandar

mtcn
Posts: 7
Joined: 2013-09-06, 19:57
Gender: male

Turkish vs Kazakh

Postby mtcn » 2013-12-20, 0:06

Kazakh and Turkish are related languages. They are mutual intelligible to some degree. If both sides speak slowly and use short sentences, they can communicate enough to get by on daily basis, in everyday life situations, maybe even more.

It would be good to know some common but different verbs in the two languages.
Examples:

Kazakh --- Turkish

kara ---- bak ----------------------- look
bar ---- git, var -------------------- go
ket ---- git -------------------------- go, leave
iste ---- çalış, işle------------------- work
kala ---- iste ------------------------ want
jasa ---- yap ------------------------ do, make
izde ---- ara ------------------------ seek, look for
tap ---- bul -------------------------- find
jiber ---- gönder ------------------- send
ayt ---- de, söyle ------------------- say, tell
ayırbasta ---- değiştir ------------- change, swap
ju ---- yıka -------------------------- wash
tüsin ---- anla ---------------------- understand
tüsindir ---- anlat ------------------ explain
keşir ---- affet --------------------- forgive
oyla ---- düşün --------------------- think
tüs ---- in --------------------------- get off
tüsir ---- indir ---------------------- lower, let sb get off
tokta ---- dur ----------------------- stop
jügir ---- koş ----------------------- run
kula ---- düş ------------------------ fall
küt ---- bekle ----------------------- wait
dayında ---- hazırla ---------------- prepare
kayta ---- dön ---------------------- return
kaytala ---- tekrarla --------------- repeat
kömektes ---- yardım et ---------- help
jap ---- kapat ---------------------- close
töle ---- öde ------------------------ pay
burıl ---- dön ----------------------- turn
sındır ---- kır ----------------------- cut
uyğar ---- karar ver --------------- decide
jönde ---- tamir et ---------------- repair
aralastır ---- karıştır -------------- mix
söyle ---- konuş -------------------- speak
usta ---- tut ------------------------ hold
kezdes ---- görüş, buluş ---------- meet
joğal ---- kaybol ------------------- get lost
joğalt ---- kaybet ------------------ lose
sana ---- say ----------------------- count
tanda ---- seç ---------------------- select
öt ---- geç -------------------------- pass
tazala ---- temizle ----------------- clean
tur ---- dur (ayakta), kalk (uykudan) ---- stand, get up
tur ---- yaşa (bir yerde yaşamak) ----- live


Other some most used verbs are the same or almost the same in the two languages.
Examples:

je ---- ye ------------------------- eat
iş ---- iç -------------------------- drink
bol ---- ol ------------------------- be , become
al ---- al -------------------------- take , get
ber ---- ver ---------------------- give
kel ---- gel ----------------------- come
bil ---- bil ------------------------- know
şık ---- çık ----------------------- exit, get out
kir ---- gir ------------------------ enter, get in
otır ---- otur --------------------- sit down
jaz ---- yaz ----------------------- write
okı ---- oku ----------------------- read
aş ---- aç ------------------------- open
süy ---- sev ----------------------- love
sat ---- sat ------------------------ sell
satıp al ---- satın al -------------- buy
oyna ---- oyna -------------------- play
uyıkta ---- uyu ------------------- sleep
kes ---- kes ----------------------- cut
javap ber ---- cevap ver -------- answer
sura ---- sor ---------------------- ask
kör ---- gör ----------------------- see
koy ---- koy ----------------------- put
üyren ---- öğren ------------------ learn
okıt ---- öğret, okut ------------- teach
kiy ---- giy ------------------------ wear
iter ---- ittir ---------------------- push
şakır ---- çağır ------------------- call
tası ---- taşı ---------------------- carry
kül ---- gül ------------------------ laugh
jıla ---- ağla ---------------------- cry, weep
bayla ---- bağla ------------------- bind
kork ---- kork --------------------- be afraid, fear
basta ---- başla ------------------- start, begin
bit ---- bit ------------------------- end, terminate
bitir ---- bitir --------------------- finish, end
umıt ---- unut --------------------- forget
jür ---- yürü ----------------------- walk
sakta ---- sakla ------------------- keep
oyan ---- uyan --------------------- wake up
oyat ---- uyandır ------------------ wake sb up
koldan ---- kullan ----------------- use
yesit ---- işit ---------------------- hear
uş ---- uç -------------------------- fly
körset ---- göster ---------------- show
jat ---- yat ------------------------ lie down
tında ---- dinle ------------------- listen
jak ---- yak ----------------------- burn
söndir ---- söndür ---------------- turn off, extinguish
jet ---- yetiş ---------------------- reach
min ---- bin ----------------------- ride, get in, get on
ur ---- vur ------------------------- hit, shot
jüz ---- yüz ------------------------ swim
kal ---- kal ------------------------- stay, remain
böl ---- böl ------------------------- divide, split
jazala ---- cezalandır ------------- punish
tanı ---- tanı ----------------------- recognize, get to know
tanıs ---- tanış --------------------- get to know each other
tanıstır ---- tanıştır --------------- introduce
pis ---- piş -------------------------- cook
pisir ---- pişir ---------------------- cook sth
kayna ---- kayna ------------------- boil
kaynat ---- kaynat ----------------- boil sth
tol ---- dol -------------------------- become filled
toltır ---- doldur -------------------- fill
ölşe ---- ölç, tart ------------------- weigh
as ---- as ---------------------------- hang
kabılda ---- kabul et --------------- accept
kutkar ---- kurtar ------------------ save
katıs ---- katıl ---------------------- join, attend
tut ---- tut -------------------------- hold, grab
bas ---- bas ------------------------- press
ekel, alıp kel ---- getir ------------ bring
alıp bar ---- götür ------------------ take away

As it could be noticed, there are some sound changes between the two languages.

y in Turkish becomes j in Kazakh --- yak - jak
ş in Turkish becomes s in Kazakh --- başla - basta
ç in Turkish becomes ş in Kazakh --- aç - aş
v in Turkish becomes b in Kazakh --- ver - ber
g in Turkish becomes k in Kazakh --- gör - kör
b in Turkish becomes m in Kazakh --- bin - min
d in Turkish becomes t in Kazakh --- toltır - doldur


Question words:

ne - ne ---------- what ?
kim - kim ------- who ?

kayda - nerede, nereye ---- where, to where ?
kay jerde - nerede --------- where ?

kay jerlik - nereli ----------- from where ?
kayjerliksiz - nerelisiniz --- where are you from ?

kaydan - nereden ---------- from where ?
kay jerden - nereden ------ from where ?

nege - niye, niçin, neden -- why ?
kanday - hangi -------------- which ?
kaysı - hangisi -------------- which one ?
kalay - nasıl ----------------- how ?
kaşan - ne zaman ---------- when ?

kanşa - ne kadar, kaç ----- how much, how many ?
neşe - ne kadar, kaç ------- how much, how many ?


Additionally;
'değil' in Turkish becomes 'emes' in Kazakh. Example:

Ben iyi değilim -- Men jaksı emespin. --------------- I am not good.
Sen öğrenci değilsin -- Sen okuvşı emessin. -------- You are not a student.
O evde değil -- Ol üyde emes. ------------------------- He is not at home.

Infinitive suffixes in Kazakh are -uv, üv and - mek, -mak in Turkish, example: okuv - okumak, minüv - binmek.

Senin kitap okuvın kerek -- Senin kitap okuman gerek. -- You should read a book.
Uşakka minüv üşin sizge bilet kerek -- Uçağa binmek için size bilet gerek. -- You should have ticket in order to get on the plane.

Return to “Turkic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest