[Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Moderators: Salajane, atalarikt

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 3898
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

[Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Multiturquoise » 2014-08-07, 17:04

I'm continuing the game on another thread.
viewtopic.php?f=75&t=35339&start=920

Riptide wrote:Gusto ng sumusunod sa akin humikab habang binabasa niya ito.


Hindi.

Ang sumusunod sa akin ay kumakain ng pizza.
Native: (tr) | Advanced: (en) | Intermediate: (el) (fr) | Beginner: (de) (it) (es) (pt) | Learning: (ar) (fa)

User avatar
Riptide
Posts: 836
Joined: 2008-12-08, 23:00
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Riptide » 2014-08-10, 13:59

Sana kumakain ako ng pizza, pero hindi.

May blog ang sumusunod sa akin.
Image
Unilang Language Codes
Skype chats (ask to be added):
Austronesian Languages, Romance Languages, and Main UL
Main Languages of focus: Costa Rican Spanish (es-cr) Spanish, Tagalog (tl) Tagalog, Malagasy (mg) Malagasy
Other Languages: Cebuano (ceb) Cebuano, Romanian (ro) Romanian

User avatar
dkatbena
Posts: 683
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby dkatbena » 2014-08-16, 0:39

Riptide wrote:Sana kumakain ako ng pizza, pero hindi.

May blog ang sumusunod sa akin.

Bulabog lang ito at walang blog.
Kasunod ko'y maraming alam na mga salita.
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2014-08-24, 8:09

Hindi, hindi alam ko maraming mga salita. :?:

Ang sumusunod sa akin ay estudyante ng pamantasan.

User avatar
Riptide
Posts: 836
Joined: 2008-12-08, 23:00
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Riptide » 2014-09-05, 1:53

Sana pa ako'y ang estudyante ng pamantasan, pero hindi.

Ang sumusunod sa akin ay gustong likhain ang musika.
Image
Unilang Language Codes
Skype chats (ask to be added):
Austronesian Languages, Romance Languages, and Main UL
Main Languages of focus: Costa Rican Spanish (es-cr) Spanish, Tagalog (tl) Tagalog, Malagasy (mg) Malagasy
Other Languages: Cebuano (ceb) Cebuano, Romanian (ro) Romanian

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 3898
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Multiturquoise » 2014-09-27, 7:54

Oo, ako ay gustong likhain ang musika.
Yes, I want to create music.

Pumunta ang sumusunod sa akin sa unibersidad.
The person after me goes to university.
Native: (tr) | Advanced: (en) | Intermediate: (el) (fr) | Beginner: (de) (it) (es) (pt) | Learning: (ar) (fa)

User avatar
dkatbena
Posts: 683
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby dkatbena » 2014-10-13, 21:51

Nanggaling nga ako sa pamantasan/unibersidad.
Manlalakbay/traveller ang susunod dito.
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2014-11-27, 3:16

Hindi, dito lang ako lagi sa bahay.
No, I'm always here at home.

Ayaw ang sumusunod sa akin ng isda.
The person after me doesn't like fish.

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 3898
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Multiturquoise » 2015-05-19, 9:15

Hindi ko ayaw ng isda.
I don't dislike fish.

Ang susunod na tao ay natututo ng Ingles.
The next person is learning English.
Native: (tr) | Advanced: (en) | Intermediate: (el) (fr) | Beginner: (de) (it) (es) (pt) | Learning: (ar) (fa)

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2015-08-23, 22:53

Hindi, hindi natututo ako ng Ingles pero nagsasalita ako ng Ingles.
No, I'm not learning English, but I speak English.

Gutom na ang sumusunod sa akin ngayon!
The person after me is hungry now!

User avatar
Riptide
Posts: 836
Joined: 2008-12-08, 23:00
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Riptide » 2015-12-25, 18:31

Oo, nagugutom na ako!
Yes, I'm starving!

Ang sumusunod sa akin ay pwedeng mag-beatbox.
The person after me can beatbox.
Image
Unilang Language Codes
Skype chats (ask to be added):
Austronesian Languages, Romance Languages, and Main UL
Main Languages of focus: Costa Rican Spanish (es-cr) Spanish, Tagalog (tl) Tagalog, Malagasy (mg) Malagasy
Other Languages: Cebuano (ceb) Cebuano, Romanian (ro) Romanian

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2016-06-20, 16:11

Hindi, hindi ko pwedeng mag-beatbox.
No, I can't beatbox.

Naalis sa trabaho ang sumusunod sa akin ngayon.
The person below me left for work today.

User avatar
Salajane
Language Forum Moderator
Posts: 1129
Joined: 2015-05-10, 12:24
Real Name: Ira
Gender: female
Country: UA Ukraine (Україна)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Salajane » 2017-02-02, 19:23

Hindi, ako ay estudyante.
No, I am a student.

Nabuhay ang sumusunod sa akin sa Pilipinas.
The person below me lives in the Philippines.
Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. (Приповідки 16, 3)
TAC 2018
Sign up for the Broken Translation Game 2018 and Oral Broken Translation Game 2 and Conlang Broken Translation Game 3 and FUBAR Game 2018

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2017-03-23, 5:20

Irusia wrote:Nabuhay Nanirahan ang sumusunod sa akin sa Pilipinas.
The person below me lives in the Philippines.

Hindi, nanirahan ako sa Estados Unidos.
No, I live in the United States.

Nakakatawa sa palagay ng sumusunod sa akin ang salita hindi. :?:
The word hindi is funny in the opinion of the person after me.

User avatar
Salajane
Language Forum Moderator
Posts: 1129
Joined: 2015-05-10, 12:24
Real Name: Ira
Gender: female
Country: UA Ukraine (Україна)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Salajane » 2017-03-23, 7:52

Hindi nakakatawa ang salitang ito para sa akin, pero kapag naririnig akong ito, mag-iisip ako kung minsan sa wikang Hindi. :?:
This word is not funny for me, but when I hear it, I sometimes think about the Hindi language.

Gusto ng sumusunod sa akin ang tag-araw mas sa tagsibol. :?:
The person below me likes summer more than spring.
Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. (Приповідки 16, 3)
TAC 2018
Sign up for the Broken Translation Game 2018 and Oral Broken Translation Game 2 and Conlang Broken Translation Game 3 and FUBAR Game 2018

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2017-03-24, 6:45

Oo. May maraming allergen dito sa tagsibol.
Yes. There are a lot of allergens here in spring.
mnag-iisip

Nag-iisip ang sumusunod sa akin nang kailangan natin dito ang mga native speaker. :?:
The person below me thinks that we need native speakers here.

User avatar
Salajane
Language Forum Moderator
Posts: 1129
Joined: 2015-05-10, 12:24
Real Name: Ira
Gender: female
Country: UA Ukraine (Україна)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Salajane » 2017-11-18, 6:04

Oo, siyempre!

Nais/gusto ng sumusunod sa akin pumunta sa Pilipinas.
The person below me would like to go to the Philippines.
Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. (Приповідки 16, 3)
TAC 2018
Sign up for the Broken Translation Game 2018 and Oral Broken Translation Game 2 and Conlang Broken Translation Game 3 and FUBAR Game 2018

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2018-02-16, 5:52

Oo, gusto kong pumunta sa lahat ng dako!
Yes, I want to go everywhere!

Malamig ngayon sa bahay ng sumusunod sa akin. :?:
It's cold now in the person below me's house.

User avatar
Salajane
Language Forum Moderator
Posts: 1129
Joined: 2015-05-10, 12:24
Real Name: Ira
Gender: female
Country: UA Ukraine (Україна)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby Salajane » 2018-02-16, 6:53

Kaunti. :?:
A little bit.

Ang wikang Tagalog ay paboritong wika para sa sumusunod sa akin.
Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. (Приповідки 16, 3)
TAC 2018
Sign up for the Broken Translation Game 2018 and Oral Broken Translation Game 2 and Conlang Broken Translation Game 3 and FUBAR Game 2018

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 22880
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: [Tagalog] Ang sumusunod sa akin (laro)

Postby vijayjohn » 2018-02-22, 6:24

Hindi, wala akong paboritong wika.
No, I don't have a favorite language.

Gusto ng sumusunod sa akin ang mga dalit. :?:
The person below me likes hymns.


Return to “Australian, Austronesian and Papuan Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests