Page 1 of 1

Translation help needed for short Hawaiian text

Posted: 2012-06-04, 2:42
by olevski
aloha

i'm currently in hawaii an have tried to get a small text translated. i want to send postcards in hawaiian. can anybody help me with this?

thanks a lot in advance, mahalo

text:
a longtime dream has finaly come true. i'm enjoying every minute on those beautiful hawaiian islands. i hope you enjoy the summer back home! greetings from paradise!

see you soon. hugs and kisses

Re: translation help needed for short text

Posted: 2012-06-27, 9:28
by kahihi'o
Sorry, this is probably very late. I check in every once in a while, but work has me tied up most of the time. Here's one approximate way to translate your message.

Ma hope o kekahi manawa lōʻihi, ua kō ihola koʻu moemoeā. Ke walea iho nei au ma ka pae ʻāina nani maoli o Hawaiʻi nei. Lana nō ka manaʻo he maikaʻi kō ʻoukou kau wela. Ke aloha nō, mai kēia palekaiko nei. He hoʻi mai koe.