Page 47 of 48

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-29, 16:29
by Riptide
sa tingin ko ay "to be lazy" ang kahulugan ng "tamarin", pero "I could be wrong" (I don't know how to say that in Tagalog haha).

Haha, mangahulugan ka ba "mayroon siya ng maraming pera"? Kung mayroon ako ng maraming pera, magbibiyahe ako ng mundo.

Ang sumusunod sa akin ay wala siyang oras para sa mag-aral ng tagalog.

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-30, 13:47
by Æren
Wala. Kamakailan lamang mayroon aking oras, .Nagtatangka akong bumasa at sumulat kapag maaari ako.

Ang sumusunod sa akin ay mapagkaibigan.

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-30, 15:36
by Riptide
Ano ang kahulugan ng "mapagkaibigan"?

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-30, 18:31
by Æren
Ang http://tagalog.pinoydictionary.com/ ay sinasabi: "easily making friends; friendly".

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-30, 18:46
by Riptide
Ah, ito ang aking akala.

Mapagkaibigan ako sa tingin ko.

Gusto niyang mag-aral ng sebwano/bisaya ang sumusunod sa akin.

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-30, 21:03
by Æren
Mayroon akong isang kaibigang nagsasalita ng Sebwano, pero ayaw kong mag-aral nitong wika.

Binabasa ng sumusunod sa akin ang isang pahayagang Tagalog araw-araw.

Re: Tagalog

Posted: 2013-06-30, 22:03
by Riptide
Hindi. Wala akong pahayagang Tagalog.

Magbibisikleta ang sumusunod sa akin araw-araw.

Re: Tagalog

Posted: 2013-07-01, 7:32
by Æren
Hindi, wala akong bisikleta, pero gusto kong bilhin.

May diaryong sinusulatan araw-araw ang sumusunod sa akin.

Re: Tagalog

Posted: 2013-07-01, 12:44
by Riptide
Hindi ako ang manunulat, pero sana sumulat ako para sa dyaryo.

Alam ng sumusunod sa akin kung ano ang OPM. Kung oo, meron ka ba ang paboritong awit?

Re: Tagalog

Posted: 2013-07-02, 9:51
by Æren
Wala. Nakilala ko sila ngayon sa iyong post.

Ang sumusunod sa akin ay may maraming dagdag na gamit.


Re: Tagalog

Posted: 2013-07-04, 21:02
by Riptide
Æren wrote:Wala. Nakilala ko sila ngayon sa iyong post.

Ang sumusunod sa akin ay may maraming dagdag na gamit.


Uhh, hindi ko alam? Wala akong "maraming" dagdag na gamit sa tingin ko.

Gumawa ang sumusunod sa akin ng sulat sa dalawang wika.

Re: Tagalog

Posted: 2013-07-05, 10:08
by Æren
Ginagawa ko 'to kung minsan.

Ang sumusunod sa akin ay kumakain tres beses sa araw.

Re: Tagalog

Posted: 2013-07-09, 0:02
by Riptide
Oo nga...o sinusubukan kong gawin iyan.

Binili ng sumusunod sa akin ang kotse itong taon lamang.

Re: Tagalog

Posted: 2013-08-20, 9:29
by Æren
Hindi. Ayaw kong binili ang kotse pa rin.

Ang kapatid na lalaki ng sumusunog sa akin ay maliit.

Re: Tagalog

Posted: 2013-08-23, 8:52
by Riptide
Hindi. Matangkad ang aking kapatid na lalaki.

May trabaho ang sumusunod sa akin.

Re: Tagalog

Posted: 2014-06-15, 0:24
by dkatbena
Bakit dito napapaskil ang sinasabi ko?

Re: Tagalog

Posted: 2014-07-15, 21:22
by vijayjohn
Riptide wrote:May trabaho ang sumusunod sa akin.

Hindi, wala akong trabaho.

Magsasabihin ang sumusunod sa akin kung lalong mabuti ang sumulat ko sa bagong thread. :)
Intended meaning: The person after me will say whether it's better if I write in a new thread.

Re: Tagalog

Posted: 2014-07-19, 5:16
by Riptide
Oo, mas mabuti iyan.

Gusto ng sumusunod sa akin humikab habang binabasa niya ito.

Re: Tagalog

Posted: 2014-08-16, 0:56
by dkatbena
Saaropean wrote:
Daniel wrote:"Come here, now!"
"Eat quickly!"
"Be quiet!"
"Do you want to play with me?"
"I can't play now."
"Do you want something to eat/drink?"
"Please wait."
"I don't have enough money."
"Where do you want to go now?"
"We have to get home."


Nice collection of "useful phrases"! :lol: :lol: :lol:

1. Dalian ang pagkain. 2. Tumahimik 3. Ibig mo bang makipaglaro sa akin? 4. Di ako makakasali ngayon. 5.anong gusto/ibig mo makakain o maiinom? 6. Pakihintay lang. 7.di na sapat ang kegs ko. 8.pasaan ka ngayon? 9. Kailangang makabalik na tayo.

Re: Tagalog

Posted: 2014-11-27, 20:39
by vijayjohn
I actually haven't been doing anything with Tagalog for months, and I still haven't started actually seriously learning it. :para: I'll have to fix that somehow. But all in good time I guess.