Tagalog

Moderators: aaakknu, atalarikt

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Mangyaring i-tamang aking Tagalog!

Postby dkatbena » 2012-06-07, 17:43

Cesare M. wrote:Kumusta, ang thread ito ay nasa Espanyol, at gusto ko magsalita mabuti ay Tagalog, kasi para ngayon, hindi magsalita ko Tagalog magandang pa. Aking layunin, para ang thread, upang malaman para mahusay na magsalita ay Tagalog mabilis. Kaya, kung mayroon anumang ay mga pagkakamali, paki-tama sa akin. Humihingi kong maraming ng mga tanong, kaya, sa tingin ko ay, ang thread na ito ay akong tulungan.

Hola, este hilo será en español, y quiero hablar tagalo bien, porque en este momento no lo hablo bien todavía. Mi objetivo con el hilo es aprender rápidamente a hablar tagalo con fluidez. Corrígenme por supuesto si hay algunos errores. Voy a hacer muchas preguntas, así que creo que este hilo me ayudará.

I will provide corrections in your Tagalog grammars. Title; mangyaring paki tama ang pananagalog ko/ mangyaring tulungan ako na maituwid ang pananagalog ko. " Kamusta kayo! Ang usaping ito ay nasa wikang Espanyol,Ibig ko sanang makapanagalog ng mahusay upang maging maganda ang mga pangungusap ko kahit ngayon.Layunin ko ang makapagpahayag ng mabilis sa Wikang ito .Kung may anumang pagkakamali mangyaring sabihin sa akin upang maging matuwid ang pananalita ko.may kahilingan pa ako na magtanong ng marami gamit ang Tagalog kaya kung maari ay tulungan ako. Umaasa!"
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: uli vs. muli vs. ulit

Postby dkatbena » 2012-06-07, 17:54

"Uli" means repetition but in older times it means "Come back". Uli is the root word of many Tagalog words. So muli and ulit are just some of its formed words. here are sample grammars to provide clues how these three are used. 1.) masarap pala ang pagkain duon sa pinuntahan natin kanina, kain uli tayo duon sa susunod? 2.) kailan ulit ang pasyal natin duon? 3.) Pagkalipas ng isang taon eto na naman tayong muli at magsasalita sa parating na halalan. :ohwell: :ohwell:
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Help me translate these english phrases to tagalog?

Postby dkatbena » 2012-06-07, 18:13

lovelastforever wrote:1) you are mean and hurt people's feelings without noticing it

2) I want to give you all my love but you never notice me and my heart is breaking everyday

3) why are you so selfish? you only care about your own happiness and abandon me even though I love you

4)you ruined my life

5)you give me hope then let me down. why do you keep leading me on like this?

6) do you have a girlfriend now?

Thanks =x doesn't have to be word to word accurate
1.)Ang tahimik/hinhin mo pero nakakasakit ka na ng damdamin ng iba na hindi mo napupuna.
2.)Ibig kong mahalin ka nang lubusan kaya lang di mo pansin at syang nagpapapanglaw sa akin palagi. 3.)bakit makasarili ka ? sariling kaligayahan mo lang ang nalalaman mo at hindi mo pinahahalagahan ang pagturing ko sa iyo? 3.) winasak mo ang buhay ko.4.) Pinakita mo sa akin na may pag asa ako sa iyo tapos huwad na paasa lang pala! Bakit mo ako nilinlang? 5.) May iba ka na bang kalaguyo/minamahal?
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Tagalog term for "Don't patronize me."

Postby dkatbena » 2012-06-07, 18:17

[flag]Tl[/flag]"Don't patronize" in Tagalog is "huwag tangkilikin".
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Tagalog World | Mundo Ng Tagalog

Postby dkatbena » 2012-06-08, 0:59

Hi to everyone! I cannot explain parts of grammars in Tagalog but i can provide you translation in Tagalog.It is my language.
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Morphological breakdown of "aalis"

Postby dkatbena » 2012-06-09, 7:12

oh it is hard to explain like you did. I don't know morpheme boundaries. But the given sample sentence states that "Aalis ang Tindero" is saying " The sales person will go out" (but it should be "Lalabas" not Aalis(this one is permanently leaving the place of work or position). The root word for Aalis is "ALIS" while in "Lalabas" is "Labas"(from older word Luwas). present tense= palabas ka ba ngayon? or Ngayon ba ang labas mo? (are you going out now? ) past tense= Nakalabas ka pala kahapon! = ah, You went out yesterday! future tense= You will go out tomorrow together with your friends.= Lalabas kayo bukas kasama ng mga kaibigan mo.
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Discussion Group

Postby dkatbena » 2012-06-09, 7:23

モモンガ wrote:I would like to learn Tagalog, but I cannot find a free time.
However I have discovered something interesting.
Baybayin - old script used to write Tagalog.
It's really easy to learn.
ᜆᜓᜇᜒᜐ᜔ᜆ ᜀᜃᜓ.
turista ako
ᜉᜒᜎᜒᜉᜒᜈᜓ ᜀᜃᜓ.
Pilipino ako.

the basics of Tagalog is easy to learn but speaking in straight tagalog is not easy.(it requires familiarity in its usage) Baybayin symbols are not for writing ordinary notes. It is a symbol that associates with Spirituality.only babaylan(Priestess) can use them often in writing and reading prayers and bulong (chants).I suggest that healers use baybayin to write down healing words/chants.it is effective!
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Translation of one song

Postby dkatbena » 2012-06-09, 7:32

cegiela wrote:Hello everyone!

This time I'd like to ask Tagalog speakers for a translation of the song.
The text to be translated is:

I am an atomic waste

No one loves me
No one likes me
No one respects me
No one wants me

I am ugly
I am disgusting
I am hideous
I am dirty


I'd be cordially thankful also for an IPA transcription, if it is not a problem for you.
You might visit our website with yet over 70 language versions of this song:
http://kolczyki.php5.cz/atom.html
Cheers,
Lukasz Cegiela

[flag]tl[/flag]here is the Translation in Tagalog( Narito ang salin sa Tagalog) 1.) Isa akong sukal ng atomika 2.) walang umiibig sa akin 3.)walang nagnasang mapalapit sa akin 4.)walang gumalang sa akin 5.)wala silang nais sa akin 6.)Kay sama' ko 7.)Nakakasuya ako 8.) Takwil ako 9.) Lason ako :para: :hmm: :silly:
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Converting English to Tagalog

Postby dkatbena » 2012-06-09, 7:48

Dwagar wrote:Hello,

I need help converting the following poem to tagalog

Soon, one day, my sweet
More than a wish will appear
Before your desire burns anew we will meet
Faster than what love’s thought can rear.

Before the first rays of the morn arrive
And their beams ruffle the day
When your dreams are still alive
I will come so when you awake they stay.

Look at that moonbeam above, my love
It is the slide upon which I will descend
To the place where my heavens move
Made from the beauty you send.

Though time may appear too slow
One day will be kind
When our embrace finally know
And only sweet memories leave behind.

Di maglalaon sa isang araw irog ko./higit pa sa kahilingan ay mahahayag/bago pa man magningas ang isang pagnanasa kita'y magtatagpo/higit sa tulin ng igkas ng pag ibig/ako'y darating gaya ng namamalas mo pag ika'y gising/ masdan mo ang tanglaw ng buwan mahal ko/tila isang panooring duon ako mahahayag/sa dakong kung saan langit ay tunay na mamalas/yari sa kagandahan dahil sa iyo ay dumating/ bagama't tila kaybagal ng pag usad ng panahon/sa isang kaybuting araw/pag ating yakap ay tunay na maganap/kaytamis na alaala na bakas ng ating nakalipas.
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Sinagbayan: Help me with my Tagalog please! :) Salamat p

Postby dkatbena » 2012-06-09, 8:01

Daniel wrote:"Come here, now!"
"Eat quickly!"
"Be quiet!"
"Do you want to play with me?"
"I can't play now."
"Do you want something to eat/drink?"
"Please wait."
"I don't have enough money."
"Where do you want to go now?"
"We have to get home."


my Translations in Tagalog. 1.) Halika na dito, ngayon! /Parito ka na ngayon 2.)dalian ang kain 3.)Maging tahimik a. 4.) Gusto mo bang makipag laro sa akin? 5.)Di ako makakapaglaro ngayon. 6.)Gusto mo ba ng maiinom o makakain? 7.) Hintay lang ha/po. 8.) Wala akong sapat na pera. 9.)Saan mo ibig tumungo/magpunta? 10.) kailangan nating kumuha ng matitirhan/bahay.
:)
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Can you help me translate

Postby dkatbena » 2012-06-09, 8:07

mayumi means fine. In any work of art even in cooking, when you say it is mayumi, walang sabit sa dila dahil pino/fine/mayumi nga!It is almost "Excellent"!
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Can you help me translate

Postby dkatbena » 2012-06-09, 8:11

"Paglalayag sa Buhay" or Bagtas ng buhay.(journey in life) :o
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

User avatar
dkatbena
Posts: 685
Joined: 2012-06-02, 17:29
Real Name: Diwani Kamatoden
Gender: male
Location: Lungsod Makati
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: Tagalog, Filipino, Pilipino

Postby dkatbena » 2012-06-15, 20:32

Filipino/Pilipino is the term used when describing the Nationality.Not all people in the Philippines are Tagalog (native speaker) but can speak in Pilipino.(modern Tagalog). So when someone is a native Tagalog speaker, he/she can speak Tagalog.But if from other Minority outside Tagalog, He/she is a Pilipino/Filipino. The difference between these two is the knowledge in the usage of Tagalog words.
Kapionan ey mangyedi de inoman a manoloson de benal a Makyedyepat! eye a Makyedyepat.

applevillage
Posts: 5
Joined: 2012-02-18, 16:14
Real Name: francois
Gender: male
Location: MANILA
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: AUDIO DICTIONARY TAGALOG-FRENCH-ENGLISH

Postby applevillage » 2012-06-22, 12:40

Hi

You may found the dictionary audio there, in a definitive location :lol:

https://sites.google.com/site/lesphilip ... mporaines/

and the mp3 audio for those of you who could not use the dictionary. The site is under construction...

Thanks :)

tdorf254
Posts: 1
Joined: 2012-07-29, 12:19
Real Name: Tim
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)

Re: Translation requests to be posted in here please!

Postby tdorf254 » 2012-07-29, 12:26

ksama ko si melvin...Kelan?....KNINA KSO ALA NA SIA NGAUN..NGALIT NGA EE...Bkit?..Bkit nagalit?.....ksi nkita ung mga pic mo.....Aling mga pic?....Alin ba badong?.....UNG MEI KSAMA KA LALAKI.....Ay tanga b kmuh xea?...Nkita nea b king kelan pa un?.....Nung nkaraang taon pa un ..easy lan.....cra ulo pla xea ehh .. Twagan cuh nga ..Nsan b??....anu sabi nya....Hnd cnsagot....baka ala cai keya ndi nasagot...Hay nkuh ..lowbat daw sia...Ok

Could someone please translate this conversation for me? Thank you

hawaiitony
Posts: 5
Joined: 2012-05-13, 14:56
Real Name: Tony
Gender: male

Re: Translation requests to be posted in here please!

Postby hawaiitony » 2012-08-13, 21:02

Will someone help me understand this message?

Naisip ko langg ung ky tahi lam mo. Tapos may sumunod. Nanahahimik kami tapos my chance naman na makabalik ako dito.

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang sumusunod sa akin ay...

Postby Æren » 2012-08-21, 9:35

Gusto kong simulan ko na mag-aral na naman. Pero kailanganin ko ang tulong.

Ng sumusunod sa akin ay gusto na magluto sa bahay.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-08-23, 13:52

Hi, everyone!
I start this topic to post my writing is Tagalog. I would be exclusively thankful for your corrections and explanations!
I studied Tagalog 6 years ago (whoah!) with almost no resources except the Seasite course and the wiki grammar section. Now, I have some dictionaries on pdf, Tagalog on-line dictionary, TY Tagalog and "Basic Tagalog for foreigners and non-Tagalogs". Currently, I am dealing with the latter.

I start with the first part drills of Lesson 7.
Translate into Tagalog:
1. We are studying Tagalog. (excl.) - Nag-aaral kami ng Tagalog.
2. I am Mary. He is John. - Ako si Mary. Si John ay sila.
3. We are clean and good. (incl)- Malilinis at mabubuti tayo.
4. They are healthy and bright.- Sila'y malusog at marurunong.
5. This is Manila. - Ito'y Maynila.
6. You are a teacher. (polite) - Ang titser kayo.
7. Those are Americans. - Mga Amerikano'y ang mga iyan.
8. You are Filipinos. (pl.) - Mga Pilipino kayo.
9. She is playing. - Naglalaro siya.
10. That is Baguio. - Iyon ay Baguio.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-08-24, 11:12

Here're 15 sentences I had to make from a word list with nouns and adjectives.

1. Matápang ang masipág na bináta.
2. Magandá ang dalágang payát.
3. Marumi ang mga damit na iyan.
4. Madili ang gabing ito.
5. Malusóg ang sariwàng isdâ.
6. Matamís ang gamót na mahúsay.
7. Kumain ako ng gulay na lutò.
8. Mayayaman sina aking titser.
9. Matabâ ang ibong maítim.
10. Tamád ang mayámang laláki.
11. Mabílis ang lamók na payát. -
12. Malamíg ang túbig na tahímik.
13. Bago ang sariwang pagkain.
14. Maíngay ang dagat na maítim.
15. Maganda ang bundók na mataás.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]

User avatar
Æren
Posts: 1826
Joined: 2006-07-17, 18:22
Real Name: Ivan
Gender: male
Location: Sofia
Country: BG Bulgaria (България)
Contact:

Re: Ang mga nakasulat ko

Postby Æren » 2012-08-24, 21:45

Translate into Tagalog:
1. The man's shoes are new. Bago ang mga sapatos ng lalaki
2. Their house is big. Malaki ang bahay nila.
3. The child's dress is dirty.Marumí ang damít ng bata.
4. Peter's book is clean.Malinis ang aklat ni Peter.
5. Your food is cold.Malamíg ang iyong pagkain.
6. Robert's dog is intelligent.Matalino ang aso ni Robert.
7. The baby's medicine is good. Mabuti ang gamót ni sanggól.
8. The girl's dress is pretty.Maganda ang damít na bátang babae.
9. My name is Paul.Paul ang pangalan ko.
10. Her school is big.Malaki ang eskuwela niya.
:<3: [flag=]pt [/flag] [flag=]es-ES [/flag] [flag=]fr [/flag]
:D [flag=]uk [/flag] [flag=]no[/flag] [flag=]lt[/flag] [flag=]de-AT[/flag]
:? [flag=]fa [/flag] [flag=]tl[/flag] [flag=]tr [/flag] [flag=]cs[/flag] [flag=]ja[/flag] [flag=]he [/flag]
:para: [flag=]ir [/flag] [flag=]hu [/flag]


Return to “Australian, Austronesian and Papuan Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron