He Motu Ta`ura (separated from Ka Papa ‘Ōlelo Hawai‘i)

Moderators: aaakknu, atalarikt

Boki
Posts: 20
Joined: 2007-06-13, 19:35
Real Name: Boki
Gender: female
Location: none

He Motu Ta`ura (separated from Ka Papa ‘Ōlelo Hawai‘i)

Postby Boki » 2008-01-05, 5:38

Auntie Nona Beamer performs "He Motu Ta`ura" as a Hura `Üriri, or dance with spinning gourd rattle.

`Ae, he motu Ta`ura Nihoa me Ni`ihau

He motu Ta`ura Nihoa me Ni`ihau

I ta uru ra`i a Tawaihoa a Täne

`O taurana-a-ta-rä i Haräri`i

Hara ta rä tau ma te tua o Rehua

Tau ta mörehurehu o te ahiahi

Moe e nö Taua`i i runa ta rä

E ö ana `o Rehua i te tai

You can see the video and listen to the true authentic one language at the following website:

http://www.hulapreservation.org/Kupuna_ ... ID=7&CID=6

standardized Hawaiian that is taught in schools today was invented by foreign missionaries. Speak and learn the Niihau dialect which is the closest thing to pre-European Hawaiian language.

User avatar
Ariki
Posts: 2410
Joined: 2004-10-01, 14:53
Real Name: Tāne
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Postby Ariki » 2008-01-05, 6:00

You've already posted this before, so please, don't spam in this forum.
Linguicide IS genocide. :)

He ingoa ōpaki a Riki; he ingoa ōkawa a Ariki.

Riki is an informal name; Ariki is a formal name.

User avatar
Nohola
Posts: 79
Joined: 2006-08-22, 20:49
Real Name: Kalani
Gender: male
Location: Kuaihelani

Postby Nohola » 2008-01-06, 1:28

riki wrote:You've already posted this before, so please, don't spam in this forum.

why did he even post it under this topic?

Ironic that he'd choose the name Boki vs. Poki or Poti or Boti. Considering he was arguing the "correctness" of R over L.
He manao oiwi!

E hoi e pee i ke opu weuweu me he moho la. E ao o hai ka pua o ka mauu ia oe

User avatar
Ariki
Posts: 2410
Joined: 2004-10-01, 14:53
Real Name: Tāne
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Postby Ariki » 2008-01-06, 2:39

Isn't boti word for a certain part of the male anatomy in Hawaiian creole? :oops: If he transliterated that word into Hawaiian! :lol: I'm going to look up what poki means now...
Linguicide IS genocide. :)

He ingoa ōpaki a Riki; he ingoa ōkawa a Ariki.

Riki is an informal name; Ariki is a formal name.

Mamo
Posts: 555
Joined: 2006-06-14, 21:56
Gender: male
Country: US United States (United States)

Postby Mamo » 2008-01-06, 12:21

riki wrote:Isn't boti word for a certain part of the male anatomy in Hawaiian creole? :oops: If he transliterated that word into Hawaiian! :lol: I'm going to look up what poki means now...


Boki comes from the word "Boss." This Boki is taking his name from the ali'i Boki Kama'ule'ule, who was named after King Kamehameha I's dog Boki.

User avatar
Ariki
Posts: 2410
Joined: 2004-10-01, 14:53
Real Name: Tāne
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Postby Ariki » 2008-01-06, 14:50

Mahalo nui nō kēlā ho'omaopopo 'ana e Mamo.

'Ae, ma hope o kāu 'ōlelo'ana i 'o nei, ua hele aku au i ke ulukau 'imi ai i ua hua'ōlelo. Eia kā'u i 'ike:

2. (Cap.) n. General name for supernatural dog after the time of Ka-mehameha I, said to have been taken from the name of Ka-mehameha's favorite dog, Boss (Eng.), which was deified and worshipped; name of a supernatural dog on Kauaʻi, said to have owned land at Lāwaʻi and Wahi-awa (Beckwith, 1970, p. 573). According to some, any supernatural animal.

Mehemea he hewa i loko i kā'u 'ōlelo nei, e 'olu'olu e ho'opololei 'ia, e pololei ai kā'u 'ōlelo Hawai'i.


Thankyou very much for that explanation Mamo.

Yes, after my posting here, I went to Ulukau to look for that word. Here's what I found:

2. (Cap.) n. General name for supernatural dog after the time of Ka-mehameha I, said to have been taken from the name of Ka-mehameha's favorite dog, Boss (Eng.), which was deified and worshipped; name of a supernatural dog on Kauaʻi, said to have owned land at Lāwaʻi and Wahi-awa (Beckwith, 1970, p. 573). According to some, any supernatural animal.

If there are any mistakes in my Hawaiian, please correct them, as I'd like my Hawaiian to be correct.

Meitaki ma'ata nō tēnā 'akanakirokiro'anga e Mamo.

'Āe, e muri atu i tāku tuatua'anga ki konei kua 'aere atu au ki te ulukau kimi ei i tē reira tuatua. Tēia tāku i kite:

2. (Cap.) n. General name for supernatural dog after the time of Ka-mehameha I, said to have been taken from the name of Ka-mehameha's favorite dog, Boss (Eng.), which was deified and worshipped; name of a supernatural dog on Kauaʻi, said to have owned land at Lāwaʻi and Wahi-awa (Beckwith, 1970, p. 573). According to some, any supernatural animal.

Mē 'e 'apa tēta'i i roto i tāku tuatua nei, 'inā 'akatano'ia kia tano ei tōku reo Vai'ī.

Kia ora mō tēnā whakamahuki e Mamo.

Āe, i muri iho i tāku whakairinga i ngāku kōrero ki konei kua haere atu au ki te ulukau kimi ai i taua kupu. Tēnei tāku i kite ai:

2. (Cap.) n. General name for supernatural dog after the time of Ka-mehameha I, said to have been taken from the name of Ka-mehameha's favorite dog, Boss (Eng.), which was deified and worshipped; name of a supernatural dog on Kauaʻi, said to have owned land at Lāwaʻi and Wahi-awa (Beckwith, 1970, p. 573). According to some, any supernatural animal.

Mānā he hē tētehi i roto i tāku kōrero nei, whakatikangia koa kia tika ai tōku reo Hawai'i.
Linguicide IS genocide. :)

He ingoa ōpaki a Riki; he ingoa ōkawa a Ariki.

Riki is an informal name; Ariki is a formal name.

User avatar
Nohola
Posts: 79
Joined: 2006-08-22, 20:49
Real Name: Kalani
Gender: male
Location: Kuaihelani

Postby Nohola » 2008-01-06, 16:26

riki wrote:Isn't boti word for a certain part of the male anatomy in Hawaiian creole? :oops: If he transliterated that word into Hawaiian! :lol: I'm going to look up what poki means now...

:lol: Close, but it's actually boto, a word my friends love to use no thanks to me teaching them that word.
He manao oiwi!

E hoi e pee i ke opu weuweu me he moho la. E ao o hai ka pua o ka mauu ia oe

User avatar
Ariki
Posts: 2410
Joined: 2004-10-01, 14:53
Real Name: Tāne
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Postby Ariki » 2008-01-06, 17:00

Got it, I was thinking of the Samoan phrase "sulusulu poti" (not an uncommon phrase to hear in Auckland coming from young Samoan men) which got me confused.

Ua maopopo au, ua mana'o au nō ka māmala'ōlelo Sāmoa "sulusulu poti" (he māmala'ōlelo e lohe hana mau ana i Tamaki e ho'opua'i 'ia ana e nā kama kāne Sāmoa). Ua pohihihi au i ua māmalo'ōlelo.
Linguicide IS genocide. :)

He ingoa ōpaki a Riki; he ingoa ōkawa a Ariki.

Riki is an informal name; Ariki is a formal name.

Mamo
Posts: 555
Joined: 2006-06-14, 21:56
Gender: male
Country: US United States (United States)

Postby Mamo » 2008-01-22, 14:42

No ka mea, he kope wale nō kā Boki pōhi ma kēia lopi o kekahi o kāna mau pōhi ma kekahi lopi aku, no laila, e pani ‘ia a pa‘a ana kēia lopi. Inā he makemake kou e hō‘ike mai i kou mana‘o no ke kumumana‘o o kēia lopi a i ‘ole no nā mea i kama‘ilio ‘ia ma loko nei, a laila, e pane mai ma ka lopi kumu: Niihau chant "He motu Ta`ura Nihoa me Ni`ihau" Tah


Return to “Australian, Austronesian and Papuan Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest