Ko Te Tomokanga - Me uru mai ma konei

Moderators: aaakknu, atalarikt

User avatar
Ariki
Posts: 2410
Joined: 2004-10-01, 14:53
Real Name: Tāne
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Ko Te Tomokanga - Me uru mai ma konei

Postby Ariki » 2006-06-30, 1:52

Tena tatou katoa i roto i te aroha nui o te Atua,

Ko te mea tuatahi, me mihi atu au ki te Atua, nou ano hoki e te Matua tenei ao, na tou ringa matou katoa i hanga, na tou hongi e ora ana matou. No reira, tena koe.

The first thing, I must greet God, this world is yours alone oh Father, it is through your hands that we all were formed, through your breath that we are alive. Therefore, greetings to you.


ko te mea tuarua, me mihi atu au ki te hunga kua huri atu i ngo ratou tuara ki a tatou, a, kua whiti atu ki tua i te arai tapu. E te hunga mate, tena koutou. Haere, haere, haere.

The second thing, is that I must greet the people who have turned their backs to us, and, have crossed over to beyond the sacred veil. Oh ye dead ones, greetings to thee! Depart, depart, depart.


ko te mea tuatoru, me huri ano a au nei ki a tatou te hunga ora e tahu tonu ana i te ahi ka i te ao nei. Ki te hunga kei tua i te pae, tena koutou. Ki te hunga e noho ana i tenei ropu motu huri noa i nga tai e wha i tenei wahanga o te moana nui a Kiwa, tena koutou.

The third thing, I must turn to us again to the living who are still keeping the burning fires in this world. To the people who are beyond the horizon, greetings to thee. To the people who live with in this archipelago throughout the four tides in this part of the Pacific Ocean, greetings to you.


Ki a tatou ano kua huihui mai ki konei, korero ai, whakangahau ai, takoto ai, okioki ai, inu wai ora ai, tena tatou katoa.

To us again, who have gathered to this space, to talk, to celebrate, to lie down, to rest, to drink the living waters, greetings to us all.

Tena koutou ki te hunga akonga e hinengaro ana ki te ako i te reo me ngona tikanga me tona ataahua me tona hangaitanga i te ao hurihuri nei. Kei a koutou toku nei aroha.

Greetings to you to the students who earnestly desire to learn the language and its ways of usage and its beauty and its revelance in the modern changing world. You all have my love.


No reira, tena koutou, tena koutou, tena tatou katoa.

Nō Ngāti Whānaunga rātou ko Ngāti Pāoa ko Ngāti Apakura ahau,
Ko Moehau rāua ko Taupiri ngā maunga
Ko Waihou rāua ko Waikato ngā awa
Ko Tainui te waka

Ko Riki tenei e mihi atu ana ki a koutou e matakitaki mai ana. No reira, tena koutou, tena koutou, tena tatou katoa.

This space is a space for saying your mihi. This is my mihi. Those who are new here should mihi here first before continuing on. Tell us who you are, and about yourself (where do you come from and where you are staying). Please, don't be shy, haere mai.
Linguicide IS genocide. :)

He ingoa ōpaki a Riki; he ingoa ōkawa a Ariki.

Riki is an informal name; Ariki is a formal name.

Te Reo
Posts: 2
Joined: 2006-08-05, 9:02
Gender: female
Location: NZ
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Postby Te Reo » 2006-08-05, 9:45

Ko te pu
te more, te weu,
te aka, te rea.
Ko te waonui,
te kune, te whe,
te kore, te po.
Ki a taatau ngaa Maaori,
Na Rangi raaua ko Papatuuaanuku,
Ko teenei te timatanga o te ao.
Tihe Mauriora!

E tika ana kia timata taku mihi ki oo taatau tiipuna. Naa raatau i whakatakoto te huarahi hei hikoinga maa taatau nga waihotanga. Naa raatau hoki i tuku iho mai o taatau taonga, kia mau, kia ita mo ake tonu atu, aa, kia kore e ngaro peeraa i teeraa taonga o taatau te moa. No reira, e kore e mutu ngaa mihi, ngaa whakaaro hoki ki a raatau.

Araa, me huri aku mihi naianei ki a taatau ngaa kanohi ora, teenaa koutou, teenaa koutou, aa, teenaa taatau katoa.

He mokopuna teenei a te rangatira Kahungunu raaua ko toona tapairu a Rongomaiwahine o Nukutaurua. Kei raro i a Whakapunake, araa, te maunga whakahii, te maunga whakarongo, te maunga koorero hoki ahau e noho ana i te takiwaa o Te Wairoa.

I te pirangi ahau ki te tuku ngaa mihi ki a koutou kua whai whakaaro moo too taatau reo i runga i teenei whatarangi, aue raa, kei runga noa atu koutou!! A, he tino mihi hoki ki a koe e riki, me kii peenei ahau, he toki koe! Te aahua nei, naau teenei waahanga o te whatarangi i timata kia ako ai taatau i teenei kai a ngaa rangatira, naa reira, kei te mihi, kei te mihi.
Heoi, koira noa iho taaku i teenei waa, kia mihi atu ki a koutou katoa.

Hei kupu whakamutunga maaku ki a taatau, araa, "Ko te pae tawhiti, whaia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia tiina".

Kia kaha raa taatau!

User avatar
Ariki
Posts: 2410
Joined: 2004-10-01, 14:53
Real Name: Tāne
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)

Postby Ariki » 2006-08-07, 21:53

Tēnā koe e te Reo,

He mihi mahana tēnei ki a koe e te mokopuna nō Ngāti Kahungunu. He whānaunga hoki tāua, nā Tūrongo rāua ko Mahinarangi, he mokopuna ia a Rongomaiwahine. Ko ngētehi o ngōku iwi, ko Ngāti Maniapoto. He mokopuna a Maniapoto a Raukawa, te tamaiti a Mahinarangi, a Tūrongo hoki.

E ahuareka ana au i te tūtakitanga ki ngā uri nō te Tairāwhiti, kua tino kaha koutou ki te pupuru i tō koutou ake reo, ki te pupuru hoki i ngō koutou ake tikanga kua tukua iho e ngā tūpuna.

E kore au e kōrero mō tōku ake reka, nō reira, e tika kē ana kia mihi atu ki ngā tāngata nō tawhiti e tautoko ana i tēnei kaupapa, e mōhio ana koutou ko wai koutou, nō reira, tēnā koutou tēnā koutou tēnā koutou.

Nā, ki te hinengaro koe e te Reo ki te tuwha mai tō mātauranga mō tō tāua reo, mō tō tāua ahurea, tuwhaa. Kaua e whakamā ki te whakairi ake i ngōu ake whakaaro i tēnei papa pānui, mō te hunga ako reo/ahurea Māori tēnei wahi, mō te hunga hoki e mātau ana ki te whakawhiti whakaaro nā roto i te reo.

Kei a koe anō te tikanga.

Nau mai, haere mai, manawa mai.
Linguicide IS genocide. :)

He ingoa ōpaki a Riki; he ingoa ōkawa a Ariki.

Riki is an informal name; Ariki is a formal name.


Return to “Australian, Austronesian and Papuan Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest