ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Moderator: Ashucky

User avatar
Bernard
Posts: 4333
Joined: 2010-11-19, 13:33
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Bernard » 2011-08-16, 10:27

Χαῖρε, ὦ meidei!

κλινικός] = γιατρός,
ἐκφέρω] = κηδεύω.*

:D

________________________________________________________
* English translation (Paton): The physician Marcus laid his hand yesterday on the stone Zeus, and though he is of stone and Zeus. he is to be buried today.

User avatar
Bernard
Posts: 4333
Joined: 2010-11-19, 13:33
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Bernard » 2011-08-17, 7:36

Ἰδοὺ ἐρωτικὸν ἐπίγραμμα (Ἀνθολ. Παλατ. 5, 35), „θαῦμα βροτοῖσιν“.

1 Πυγὰς αὐτὸς ἔκρινα τριῶν• εἵλοντο γὰρ αὐταί,
2 δείξασαι γυμνὴν ἀστεροπὴν μελέων.
3 Καὶ ῥ᾿ ἡ μὲν τροχαλοῖς σφραγιζομένη γελασίνοις
4 λευκῇ ἀπὸ γλουτῶν ἤνθεεν εὐαφίῃ•
5 τῆς δὲ διαιρομένης φοινίσσετο χιονέη σάρξ
6 πορφυρέοιο ῥόδου μᾶλλον ἐρυθροτέρη•
7 ἡ δὲ γαληνιόωσα χαράσσατο κύματι κωφῷ,
8 αὑτομάτη τρυφερῷ χρωτὶ σαλευομένη.
9 Εἰ ταύτας ὁ κριτὴς ὁ θεῶν ἐθεήσατο πυγάς,
10 οὐκετ᾿ ἂν οὐδ᾿ ἐσιδεῖν ἤθελε τὰς προτέρας.


Γλωσσάριο
1 πυγή] πισινός, γλουτοί // τριῶν] δηλ. κοπέλων
2 ἀστεροπή] αστραπή
3 τροχαλός] στρογγυλός // γελασῖνοι] λακκάκια // σφραγίζω] χαρακτηρίζω
4 ἀνθέω] ανθίζω // εὐαφίη] μαλακότητα
5 διαίρομαι] σηκώνομαι // φοινίσσω] κοκκονίζω
7 γαληνιάω] ησυχάζω αναπαύομαι // κωφός] αδύνατος
9 ὁ κριτής] δηλ. Πάρις // θεαί] δηλ. Ἀθηνᾶ, Ἀφροδίτη, Ἥρα.

User avatar
Bernard
Posts: 4333
Joined: 2010-11-19, 13:33
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Bernard » 2011-08-18, 7:41

Εδώ ανέκδοτο παμπάλαιο (Φιλόγελως 183)

Δυσκόλῳ ἰατρῷ προσελθῶν τις λέγει•
Σοφίστα, ἀνακεῖσθαι οὐ δύναμαι οὔτε ἑστάναι, ἀλλ᾿ οὐδὲ καθῆσθαι.
Καὶ ὁ ἰατρὸς εἶπεν•
Οὐδὲν σοι λείπει ἢ κρεμασθῆναι.

:mrgreen:

User avatar
Oleksij
Posts: 4762
Joined: 2005-06-28, 16:46
Real Name: Олексій Мірошниченко
Gender: male
Location: Nicosia
Country: CY Cyprus (Κύπρος / Kıbrıs)
Contact:

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Oleksij » 2011-08-18, 11:14

Bernard wrote:Εδώ ανέκδοτο παμπάλαιο (Φιλόγελως 183)

Δυσκόλῳ ἰατρῷ προσελθῶν τις λέγει•
Σοφίστα, ἀνακεῖσθαι οὐ δύναμαι οὔτε ἑστάναι, ἀλλ᾿ οὐδὲ καθῆσθαι.
Καὶ ὁ ἰατρὸς εἶπεν•
Οὐδὲν σοι λείπει ἢ κρεμασθῆναι.

:mrgreen:

Well well. A piece of (pseudo-?)Ancient Greek I actually understood..
Moja ulica murem podzielona - świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie strony.
My Youtube Channel
Last.fm

User avatar
Bernard
Posts: 4333
Joined: 2010-11-19, 13:33
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Bernard » 2011-08-18, 16:35


User avatar
Bernard
Posts: 4333
Joined: 2010-11-19, 13:33
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Bernard » 2011-08-20, 15:47

Ancient Greek - most wonderful language...

Εδώ ποίημα αξιοθαύμαστο της Σαπφούς

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα*
καὶ Πληίαδες• µέσαι δὲ
νύκτες, πάρα δ᾿ ἔρχετ ὤρα•
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.


Δυο μετάφρασες
1.
Έδυσ' η Πούλια τώρα
και το φεγγάρι. Μα ψυχή...
Μεσάνυχτα. Φεύγει η ώρα
κι εγώ κοιμούμαι μοναχή!

(Μετάφραση: Σιμ. Μέναρδος)

2.
Untergegangen ist die Mondin*
Und die Pleiaden. Mitternacht ist,
und vorüber geht die Zeit.
Ich aber schlafe allein.

(Μετάφραση: W. Schadewaldt)

__________________________________
* ἀ σελάννα] σελήνη; ουσιαστικό γερμανικό „der Mond“ αρσενικό· „die Mondin“ (θηλυκό) < επινόηση W. Schadewaldt.

User avatar
Bernard
Posts: 4333
Joined: 2010-11-19, 13:33
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Bernard » 2011-11-15, 10:44

Remarkable words of Aristotle:

Πολλάκις δὲ καὶ ἀποτεινόμενος τοὺς Ἀθηναίους ἔφασκεν εὑρηκέναι πυροὺς καὶ νόμους• ἀλλὰ πυροῖς μὲν χρῆσθαι, νόμοις δὲ μή (Diog. Laert. 5, 17).

Very often, when he was inveighing against the Athenians, he would say that they had invented both wheat and laws, but that they used only the wheat and neglected the laws. (Transl. C. D. Yonge).

IuliaPyrrha
Posts: 11
Joined: 2011-11-06, 0:30
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Appeal to the UNESCO

Postby IuliaPyrrha » 2011-11-16, 21:32

Appeal on behalf of the Latin and Greek « Intangible Heritage of
Humanity »
Human culture in the West as in the East has often sensed the need for languages which are designed not only to overcome the confines of space but also the tyranny of time. Such languages bring together the wisdom of diverse epochs by ensconcing it in an immutable form. In this way the wisdom of past ages has been preserved alive and well in such a way that it may be of help to the wisdom seekers of today. While these languages have never been or no longer are spoken in any nation, they have played a fundamental role in the history of ideas and culture more generally. Moreover, they still constitute an inestimable treasure for all humanity. Just as Sanskrit, not only in India, has transmitted intact the doctrines and philosophical speculations from very ancient times until today, so too the classical Arabic and Medieval Persian languages have provided us with the meditations of Sufi mystics and of thinkers who deeply speculated on both sacred texts and the works of Plato and Aristotle. Likewise, the Hebrew language which only recently has been revived, has passed on the wisdom of its people for almost two thousand years in the form of sacred texts. Likewise, the ancient Chinese language enables us to hear the lessons of Confucius and Laozi even today. All these languages and the civilizations for which they stand are a great heritage which must be protected and defended.
The whole of Europe recognizes in Greek and Roman civilization the historical roots of the present age and the inexhaustible treasure that resides in the common memory of the Old World. The Greek language, by taking advantage of its extreme malleability and its formidable expressive power, has given voice to philosophical thought and, through it, to concepts such as liberty, virtue, democracy, and political science, as well as the ideas that transcend the misery of the ephemeral. It is the language in which the intellectual vocabulary of Europe was forged. What is more, today this vocabulary is still adopted by the entire western world each time it concerns itself with the creations or discoveries of the human spirit, of the sciences, of medicine, or of philosophy.
The Latin language, with its solemnity and its concreteness, has upheld the legacy of Greece, and has established itself, well beyond the temporal confines of the political empire that sustained and propagated it, as the common vehicle of European culture. It has done so by allowing diverse peoples, despite their particular nationality, religions, and customs, to understand that they are citizens of a single Res Publica, which, although it has lost the material unity guaranteed it by Rome, has retained the two priceless gifts of Latin language and Roman laws.
The Christian message, the third root of our civilization, made a vital contribution to human culture through the immortal notes of the liturgy; this same Christian message was nourished by the Latin language. Moreover, the political and civil action of Charlemagne and his successors, let alone the important ramifications of monasticism and the work of Renaissance humanists, diffused widely the use of Latin language amongst all the people of Europe and transformed it into the cement which has culturally unified the dappled mosaic of races by which Europe is constituted. The Latin language has preserved, in the course of its history, an incredible vitality, because it has been able from time to time to renovate and adapt itself to the diverse exigencies of the world in which its range of expression has grown. In Latin Saint Thomas and Dante, Giordano Bruno and Erasmus, Thomas More and Galileo, Descartes and Leibniz, Newton and Gauss, all expressed themselves together with the harmonious chorus of the many thousands of voices, those of scientists, writers, jurists, philosophers, mathematicians, and humanists who have made Europe.
Latin and Greek, until the middle of the 20th century, formed the foundation of the education of every well educated person in the West because of its beneficial influence on our entire civilization.
Europe is now moving towards a new unity: the European Union, which is gradually realizing itself. We already live in a state of financial union, the free circulation of people, goods, capital, and services.
Moreover, we are beginning to embody financial unity in its fullest sense.
It is fitting then that Europe should recover its cultural identity and above all consciousness of the singular history and the languages that have produced it. This may be achieved by the cultivation of these languages as a collective good and a universal expression of the concepts and concerns of European origin.
The latest pragmatic needs are slowly marginalizing the study of Latin and Greek in schools all over Europe. The next generation of cultivated men are, therefore, likely to be ignorant of nearly all the roots of our civilization and thought. Further, it should not be a comfort to us that Latin and Greek are taught in specialized schools which aim at the formation of future antiquarians; for, these schools do not seek to guide students in a way that assures easy access to the roots of our collective past. Rather, these kinds of schools function only to prepare students for their future professions.
Italy was the place were Greek culture developed flourishing colonies and important schools of philosophical thought. Furthermore the city of Rome was the driving force of the empire that bears her name and continues to be the primary point for the irradiation of Christian culture. It should therefore be considered the perfect confluence of the three roots of European Civilization - Latin, Greek, and Christianity.
That is why we ask UNESCO:

To invite European Governments to engage in the protection of Latin and Greek, especially within their scholastic policies, as the highest expression of the cultural substance of Europe.

To declare Latin and Greek the “intangible heritage of humanity” and not only that of Europe but the whole world on account of its ability to unify Western civilization and its status as a legacy of inestimable value passed on for more than twenty seven hundred years.

To invest the Italian government with the responsibility as “guarantor of the preservation of Latin and Greek language” in a way that supports their study as formative disciplines which aim to train a new generation of well rounded educated people rather than professional antiquarians.

To appoint Italy “a symbolic treasure” on account of its location and its history as a crossroads of Latin and Greek language and culture so that schools, scientific fields, the mass media, and the world of entertainment may be encouraged to preserve all aspects of this culture.
Please sign this petition: http://www.vivariumnovum.net/unesco

Timothy2000
Posts: 3
Joined: 2012-01-22, 4:53
Gender: male

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Timothy2000 » 2012-01-22, 4:55

So, the Greeks aren't good enough to safeguard their own heritage, but the Italians can?

A bit insulting, if I do say so myself.

dimos
Posts: 303
Joined: 2008-10-24, 15:24
Real Name: Δημήτρης
Gender: male
Location: Thessaloniki
Country: GR Greece (Ελλάς)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby dimos » 2012-01-23, 15:32

Για να ασχολούνται με την κληρονομιά του άλλου, σημαίνει ότι δεν έχουν αξιολογη δική τους :)
αστειεύομαι

User avatar
Oleksij
Posts: 4762
Joined: 2005-06-28, 16:46
Real Name: Олексій Мірошниченко
Gender: male
Location: Nicosia
Country: CY Cyprus (Κύπρος / Kıbrıs)
Contact:

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Oleksij » 2012-03-11, 16:11

dimos wrote:Για να ασχολούνται με την κληρονομιά του άλλου, σημαίνει ότι δεν έχουν αξιολογη δική τους :)
αστειεύομαι

'Οχι απαραίτητα. Απλά, όταν ο ένας δεν ασχολείται με το δικό του πολιτισμό συστηματικά, αρχίζουν να το κάνουν οι άλλοι..
Moja ulica murem podzielona - świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie strony.
My Youtube Channel
Last.fm

dimos
Posts: 303
Joined: 2008-10-24, 15:24
Real Name: Δημήτρης
Gender: male
Location: Thessaloniki
Country: GR Greece (Ελλάς)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby dimos » 2012-03-11, 18:47

Oleksij wrote:
dimos wrote:Για να ασχολούνται με την κληρονομιά του άλλου, σημαίνει ότι δεν έχουν αξιολογη δική τους :)
αστειεύομαι

'Οχι απαραίτητα. Απλά, όταν ο ένας δεν ασχολείται με το δικό του πολιτισμό συστηματικά, αρχίζουν να το κάνουν οι άλλοι..

Καλά που υπάρχουν οι "σωτήρες" και διαρκώς μας "σώζουν" από κάθε κίνδυνο.......

User avatar
Oleksij
Posts: 4762
Joined: 2005-06-28, 16:46
Real Name: Олексій Мірошниченко
Gender: male
Location: Nicosia
Country: CY Cyprus (Κύπρος / Kıbrıs)
Contact:

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Oleksij » 2012-03-14, 10:12

dimos wrote:
Oleksij wrote:
dimos wrote:Για να ασχολούνται με την κληρονομιά του άλλου, σημαίνει ότι δεν έχουν αξιολογη δική τους :)
αστειεύομαι

'Οχι απαραίτητα. Απλά, όταν ο ένας δεν ασχολείται με το δικό του πολιτισμό συστηματικά, αρχίζουν να το κάνουν οι άλλοι..

Καλά που υπάρχουν οι "σωτήρες" και διαρκώς μας "σώζουν" από κάθε κίνδυνο.......

Η Ελλάδα σώζεται απ'το τέλος πριν κάθε εκλογές από ήρωες μεγάλους, και δεν το'ξερες; :twisted:

Image
Moja ulica murem podzielona - świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie strony.
My Youtube Channel
Last.fm

dimos
Posts: 303
Joined: 2008-10-24, 15:24
Real Name: Δημήτρης
Gender: male
Location: Thessaloniki
Country: GR Greece (Ελλάς)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby dimos » 2012-03-18, 20:03

αναφερόμουν στους εξωτερικούς "σωτήρες"

User avatar
Oleksij
Posts: 4762
Joined: 2005-06-28, 16:46
Real Name: Олексій Мірошниченко
Gender: male
Location: Nicosia
Country: CY Cyprus (Κύπρος / Kıbrıs)
Contact:

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Oleksij » 2012-03-20, 14:15

dimos wrote:αναφερόμουν στους εξωτερικούς "σωτήρες"

Δεν υπάρχουν εξωτερικοί σωτήρες - κάθε χώρα μπορεί να σωθεί μόνο απ'τον εαυτό της. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα τώρα είναι τζαμπομαγκιά και φαρς - μέχρι να καταλάβει η κοινωνία εδώ, ότι πρέπει να αλλάξουν οι όροι του ελληνικού κοινωνιακού συμβουλίου, η ουσία της Ελλάδας δεν θα αλλάξει και η κατάσταση της χώρας κατά βάθος δεν θα πάει προς το καλύτερο. Ουσιαστικά εννόω, ότι κάποιοι θα πρέπει να γδαρθούν, και πολύ σοβαρά. Ξεκινίστε με τους δημόσιους υπάλληλους.
Moja ulica murem podzielona - świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie strony.
My Youtube Channel
Last.fm

dimos
Posts: 303
Joined: 2008-10-24, 15:24
Real Name: Δημήτρης
Gender: male
Location: Thessaloniki
Country: GR Greece (Ελλάς)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby dimos » 2012-03-21, 19:34

Τέλος πάντων, δεν είναι κατάλληλος χώρος εδώ για τέτοιες συζητήσεις :)
Ας αλλάξουμε θέμα...

User avatar
Oleksij
Posts: 4762
Joined: 2005-06-28, 16:46
Real Name: Олексій Мірошниченко
Gender: male
Location: Nicosia
Country: CY Cyprus (Κύπρος / Kıbrıs)
Contact:

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Oleksij » 2012-03-22, 0:02

'Οντως. Αλλά, ας μην το κάνουμε πολύ απότομα. Έχεις διαβάσει τις "Νεφέλες" του Αριστοφάνη; Εκείνη η ιστορία, με τον αγρότη που κινδυνεύει από παραπολλά χρέη λόγω του γιου του, πάει στη σχολή του Σωκράτη έστω ο άλλος να τον μάθει την τεχνη του 'λόγου' για να μπορέσει να παίζει έξυπνο και να αποφύγει τα χρέη του, αλλά τελικά μαλλώνει με τον γιο του, αλλάζει γνώμη, τελικά δέχοντας, ότι πρέπει να πληρώσει τα χρέη και καίει την Σωκράτικη σχολή; Αν μεταφέρουμε εκείνη την κατάσταση σε ένα άλλο πλαίσιο, εμένα προσωπικά πολύ μου θυμίζει την πάρουσα κατάσταση της Ελλάδας - πρώτα βγαίνουν στους δρόμους οι 'αγανακτισμένοι' και φωνάζουν ότι δεν θα πληρώσουν τίποτα, και μετά που συζητήθηκαν τα πράγματα έρχονται στην κατανόηση του ότι τελικά θα πρέπει να πληρωθούν τα χρέη; (Και εν τω μεταξύ καίνε και το κέντρο της Αθήνας)

Τυχαίο; Δεν νομίζω...
Moja ulica murem podzielona - świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie strony.
My Youtube Channel
Last.fm

dimos
Posts: 303
Joined: 2008-10-24, 15:24
Real Name: Δημήτρης
Gender: male
Location: Thessaloniki
Country: GR Greece (Ελλάς)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby dimos » 2012-03-24, 14:56

Λάθος, γιατί δεν αποφασίστηκε τίποτα κατόπιν διαλόγου και συναίνεσης. Αλλά επιμένω πως δεν είναι το κατάλληλο περιβάλλον.
Καμία ερώτηση για την "ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΛΩΤΤΑΝ";

User avatar
Oleksij
Posts: 4762
Joined: 2005-06-28, 16:46
Real Name: Олексій Мірошниченко
Gender: male
Location: Nicosia
Country: CY Cyprus (Κύπρος / Kıbrıs)
Contact:

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby Oleksij » 2012-03-25, 16:33

dimos wrote:Καμία ερώτηση για την "ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΛΩΤΤΑΝ";

Κυρίως αφορούν το λεξιλόγιο.. και γι'αυτό, ευτυχώς, υπάρχει το Perseus..
Moja ulica murem podzielona - świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie strony.
My Youtube Channel
Last.fm

dimos
Posts: 303
Joined: 2008-10-24, 15:24
Real Name: Δημήτρης
Gender: male
Location: Thessaloniki
Country: GR Greece (Ελλάς)

Re: ἑλληνὶς γλῶττα - ancient Greek

Postby dimos » 2012-03-27, 9:38

Μια χαρά σε βρίσκω δλδ


Return to “Ancient, Classical and Extinct Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest