Annou pratike kreyòl ayisyen! Let's Practice Haitian Creole

M@!
Posts: 1911
Joined: 2005-04-17, 12:02
Gender: female
Location: ...

Postby M@! » 2006-09-17, 7:00

I am happy too! :lol:
I had the chance to use my Creole some days ago. 8) It was with a girl from l’île Maurice [we talked online]. Her Creole was different, but we got to understand each other, and she was surprised I mastered Creole. :lolhuh:
She, for example, doesn't say 'mwen', but 'mo'.

Yes for more practice! If you wait for me to have more time, that will be never. We'll go on writing in this thread as usual, or in others.

By the way Marcus. I actually have never studied time particles in Haitian Creole before.. :roll: Not yet, at least; but I will!

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2006-09-18, 23:49

Mariam wrote:I am happy too! :lol:
I had the chance to use my Creole some days ago. 8) It was with a girl from l’île Maurice [we talked online]. Her Creole was different, but we got to understand each other, and she was surprised I mastered Creole. :lolhuh:
She, for example, doesn't say 'mwen', but 'mo'.

Yes for more practice! If you wait for me to have more time, that will be never. We'll go on writing in this thread as usual, or in others.

By the way Marcus. I actually have never studied time particles in Haitian Creole before.. :roll: Not yet, at least; but I will!


Mezanmi! M sezi anpil ou ka kompran moun yo île Maurice nan! Kreyol yo diferan anpil ye! Mariam, èskè ou konnen kibo mo yo 'mwen' ak 'mo' orijine? :wink:
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

User avatar
Alcadras
Posts: 5508
Joined: 2005-04-16, 11:45
Real Name: Mirac Özdağ
Gender: male
Location: Ankara
Country: TR Turkey (Türkiye)

Postby Alcadras » 2006-09-19, 12:04

Mariam wrote:I am happy too! :lol:
I had the chance to use my Creole some days ago. 8) It was with a girl from l’île Maurice [we talked online]. Her Creole was different, but we got to understand each other, and she was surprised I mastered Creole. :lolhuh:
She, for example, doesn't say 'mwen', but 'mo'.

Yes for more practice! If you wait for me to have more time, that will be never. We'll go on writing in this thread as usual, or in others.

By the way Marcus. I actually have never studied time particles in Haitian Creole before.. :roll: Not yet, at least; but I will!

At least, you found a girl ha?
and you didn't say to me. :evil:

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-08, 21:39

Bonswa tout moun, koumon ou ye? M' rele Jofi-a isit.

M' lespwa m' pral ekri ak pral pale kreyol pi bon paske se fowunm la. Eske nou poste nan de lang ou selman nan kreyol? M' we lot moun ki poste nan angle selman, too. Hmmmm...

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-01-08, 23:18

Bonswa Jofi-a. :) M la, m la, ak ou? M rele Marcel, men surnom mwen nan Unilang Sisyphe ye. :wink:
M kontan anpil w'ap aprann lang kreyol la. Ou ka poste nan angle ak/ou nan kreyol ayisyen isit - nenpot lang ki plis fasil ak itil pou ou. :D M a fè de myè mwen ede ou ekri plis bon nan kreyol ayisyen. :)

Men kèk bagay m fèk korije:
Bonswa tout moun, koumon (kouman - nou prononse mo sila a konsa :)) ou ye? M' (m vlè sèlman avèti ou ki pa tout moun itilize apostrof konsa - m pito pa itilize apostrof mwen menm...)rele Jofi-a isit.
M' lespwa (espere** lespwa nom ye - vèb pou sa se espere.) m' pral ekri ak pral pale kreyol (ou pa gen beswen itilize 'pral' isit. :) M ta pito pa itilise sa a pèsonelman. :wink: pi bon plis bon - nou janm itilize 'pi' sof si nou ap konpare bagay yo. ) paske se fowunm la. :? - m ta di: grasa forum sa a. Eske nou (pou) poste nan de lang ou selman nan kreyol? M' we lot moun ki poste nan angle selman, too. (M wè ki dot moun sèlman poste nan angle.)
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-09, 17:31

Mesi anpil pou koreksyon yo. M pi byen. M dwe jwenn diksyione mwen konprann kek mo yo sou koreksyon ou. Se tre amizman... M'ap aprann kreyol pou twa mwa. Se yon lang ni fasil ni difisil. Fasil paske se tre regule (regular) men difisil paske se pa materyel anpil de Kounye-a (up to date).

Thanks much for your corrections. I am well. I must find my dictionary to understand some words in your correction. This is fun... I've been learning creole for 3 months. It is a language both easy and difficult. Easy because it is very regular but dificult because there is not enough material that is uptodate.
==
I have a number of texts but they use different methods of writing the sounds, so I am constantly translating from one text to another. am trying to write everything in the IPN form, but even that is hard to get... -Jofi-a

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-09, 17:42

oops... "pou koreksyon yo ou"

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-01-09, 22:27

I'll take a different strategy since you didn't understand all of my corrections - I will explain my corrections in English, and converse with you in every other sense in Haïtian Créole. The purpose of the corrections isn't to make more work for you, of course! :wink: Tell me what you think of this idea please. :)

Jofi-a wrote:Mesi anpil pou <koreksyon> (Actually, your post in attempt to correct your first post is also incorrect - if you have a yo, la, nan, a, etc., then it goes last. So you would say koreksyon ou yo :) M pi byen. M dwe jwenn diksyione mwen pou komprann kek mo yo sou koreksyon ou. Sa (you must add it before 'se' - 'se' doesn't correspond exactly to 'c'est' in French - it is only a verb, you need to say 'it' or 'this' like you would in English ;-) ) se tre amizman...<M'ap aprann kreyol pou> (M aprann kreyol ayisyen depitwa mwa. I recommend using "sa" here tooSe yon lang ni fasil ni difisil. Fasil paske se tre regule (regular) men difisil paske se pa materyel anpil de Kounye-a
I don't know exactly what to do with the last sentence :? I apologize...I will keep thinking about it and let you know if I come up with something. :oops:
Jofi-a, have you or have you not studied French, out of curiosity?
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-09, 23:32

Thanks, I understoud most, but had to look a few words up. My vocabulary is wanting (this site is helping me greatly, btw).

I did know that about 'yo'... darn it! The article affects the phrase, not just the word.

Most of the texts and tapes say that 'se' can be used with an implied 'sa', especially in context of a conversation... is that not true? eg- "kikote kafe 'che jak' ye? se la ba, sou ri nasyonal"

e wi, m' te aprann franse pandan lekol... lon tan nan lepas.

M panse koreksyon ou yo dwe nan kreyol odine men nan angle selman kile (le?) li se two difisil oubyen konplike nan kreyol. Dako? :)

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-01-09, 23:45

The texts and tapes are correct, yes; however, I am sure that you would like to speak the language in a more formal manner before you start omitting things like natives do, right? ;-) This would indeed be appropriate in a conversation though; I do not disagree with that at all. All of my corrections here are so you can write in a more euh... soutenu style. :)

<e> epi wi, m' <te> konn aprann franse <pandan> m ta di...nan lekol... lon tan nan lepas. [/color]

That's good to know - I'll keep that in mind as we practice. :D

M panse koreksyon ou yo dwdwè nan kreyol odine men nan angle selman kile (le?)lè, wi, sekonsa :P li se two difisil oubyen konplike nan kreyol. Dako?


Sa se bon anpil. :) M a fè sa. ;-)
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-10, 7:33

Vreman, m vle aprann pale kom natif Ayisyen... M ka aprann ekri nan liv yo. Kounye-a, m'ap li Levanjil Toma a... Sa se ekri nan angle, franse e kreyol. E kreyol-la se 'korije' oubyen petet mo-a se 'dwat'... sa itilize 'epi', pa 'e'.

Men tout koreksyan ou yo fe m kontan! :wink:

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-01-10, 21:57

Jofi-a wrote:Vrèman, m vlè aprann pale kom kouAyisyen... M ka aprann ekri nan deliv yo. Kounyè a, m fèk jwenn nan diksyonè ki kounyè a se estanda m'ap li Levanjil Toma a... Sa sete ekri nan angle, franse eak - se plis fasil pou nou di 'ak kréyòl akòz 'k' final ki la;-) kreyol. Ak kreyol-la se 'korije' oubyen petet mo-a se 'dwat'... sa itilize 'epi', pa 'e'. :lol: se yon mwaye enteresan di sa :lol: - dabitid, m ta di ki sa fèt ekri nan krèyòl soutenu - men sa se de lang franse a

Men tout koreksyan ou yo fe m kontan! :wink:


Dakò, m pral sonje ki'w vlè pale kou nou ak m a osi ekri konsa. ;-) Eskè'w renmen liv sila a? Ou ka li pati yo ki nan kréyòl ye? :) Se bon pou ou wè kréyòl sak fèt ekri egzak. :P M kontan konnen ou li yon tèl liv.
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-11, 20:09

M gen kek kesyon a koreksyan ou yo. Premye- kisa 'kou' ye? "neck" oubyen "bump, time, kick, when"? Diksyone m' pa gen yon tradwi ki fe sans... Ousitou mo-a "dabitid"... kom Dabite- "to inhabit"? Denye, "soutenu" = uphold? sa se "proper"?

Nan respons a kesyon ou yo... Wi, m remen liv-la. Se semp nan estrilti si m li li facilman odine. Men kontni li entersan ye. Le m gen troub konprann sa a, m li pwochen franse-la, ak angle-la. Sa fe m travay sou kreyol m. Sel liv-la m ka li se pou petit yo... "kikote chen? Chen sou tab. Kikote chat? Chat sou chen" hahahaha Oubyen, m ka li bib-la sou web-la, men sa se dificil ak pa pi bon tradwi nan opinyon mwen. M pa di Toma-a tradwi byen ye, men se plis semp... ak praktik. Kikote ou jewnn lot liv yo nan kreyol? sa se pa depense two dola yo?

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-11, 20:57

Kikote tout moun ye? Sa te plis moun pase.... kounye a se selman ou ak m, Sisyphe...

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-01-15, 3:55

M gen kèk kesyon a koreksyan ou yo. Premye- kisa 'kou' yeyou don't need 'ye' here per se - I'd ommit it personally? "neck" oubyen "bump, time, kick, when"? Diksyone m' pa gen yon tradwiI'm not sure about the spelling, but 'tradiksyon' is the noun, and 'tradwi' is the verb - you used the verb here by accident ki fè sans... Ousitou mo-a "dabitid"... kom Dabite- "to inhabit"? Denye, "soutenu" = uphold? sa se "proper"?

Kou is an abbreviated form of tankou which carries the same meaning as kom, if you are not familiar with kou. Therefore it does not correspond with any of the meanings that were in your dictionary. I apologize for confusing you - I will try to give a translation when I use abbreviated forms like that. Dabitid is like the word d'habitude in French, meaning generally, usually. Soutenu is a word that I borrowed from French - you will find that many Haïtians that live outside of Haïti are at least bilingual, but even trilingual or quadrilingual (speaking Haïtian Créole, French [if they are high class], English [if they live in this country or Canada, of course] and even Spanish [if they or their relatives went to the Dominican Republic to work where the wages are better and there is less unemployment]. We often code-switch with other languages as a result of this, making Haïtian Créole even more of a Créole. :lol: Soutenu is a French word describing a formal register of speech.

Nan respons a kesyon ou yo... Wi, m remen liv-<la> sila a[color]. Se semp nan estrilti si m li li facilman odine. Men kon[color=red]itni li entersan ye. Le m gen troub konprann <sa> ommit, m li pwochen franse-la, ak angle-la. Sa fe m travay sou kreyol m. Sel liv-la m ka li se pou petit yo... "kikote chen? Chen sou tab. Kikote chat? Chat sou chen" hahahaha awwww, how cute ;-) Oubyen, m ka li bib-la sou web-la, men sa se dificil ak pa pi bon <tradwi>tradiksyon nan opinyon mwen. M pa di Toma-a tradwi byen ye, men se plis semp... ak praktik. Kikote ou <jewnn> jewnn lot liv yo nan kreyol? sa se pa depense two dola yo?


:lol: I never read anything in Haïtian Créole. It is chiefly a spoken language in many of our opinions. It is not the mark of education to write in KA or to read in it - French has this role. In fact, for me it is awkward to write in KA to be completely honest...Especially to do so and make it correct so I can help someone else. ;-) I can still do so on a native level, but it is bizarre...ie why would I want/need to? :P And reading, I must do so outloud to make any sense of it. :lol: I dare say, however, that only Haïtians who can barely read and who can only do so in KA, OR those in government would make a habit of reading in the language...
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

Jofi-a
Posts: 25
Joined: 2007-01-08, 20:41
Real Name: GComber
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby Jofi-a » 2007-01-17, 20:51

I'm not sure how much practice I will have, even in Haiti. I did spend some time with one of the house guards and anyone on the street that was willing to try talking to me... but we didn't get out much. Not sure when we'll go back. Hopefully it will be to pick up the kids, but it's looking like that might be on hold (again) for a bit. We might end up going once again just to visit them.

Poukisa ou janm li nepot bagay yo nan kreyol? M ta panse ki sa ta yon bon chemen (se pa vre pou isist) aprann lang-la. Pi bon chemen-la ta se voyaje la ba, men sa se pa posib pou plis moun. Kreyol se yon lang pale men vini lang etabli li bezwen se lang ekri menm pou tout. Non? Kounye-a sa se pa plis liv yo pou gran moun, selman pou ti moun, ki ou ka jwenn. M ta renmen jwenn plis liv li.

Pwoblem m avek aprann kreyole se ki m konne franse! M pale oubyen ekri kom sa-a olye kom yon Ayisyen ta pale ou ekri- Se kisa m vle. Ak vokabile m se piti... Sa se vini plis gro le m itilize li. Ak m pi ekri pase pale. M bezwen pale aotvwa- men se difisil a travay.

Se lavi.. franse anko!

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-01-20, 1:34

I pressed 'send' and then my computer crashed... I apologize for being colour lazy today. :oops: Here are my revisions though: :D

Jofi-a wrote:Poukisa ou janm li nèpot bagay nan kreyol? M ta panse ki se ta yon bon mwayen [mwayen-manner, method; chemen, pathway] (se pa vre pou isist) aprann lang-la. Mèyè chemen la se ta voyaje la ba, men sa se pa posib pou tout moun. Kreyol se yon lang pale men vini lang etabli li bezwen se lang ekri menm pou tout. (I don't know how to fix this sentence...)Non? Kounyè a pa gen anpil liv yo pou gran moun, sèlman pou ti moun, sak ou ka jwenn. M ta renmen jwenn plis liv pou li.

Pwoblem m gen ak aprann kreyol se ki m konn franse! M pale ak ekri kom sa-a olye kom yon Ayisyen ta pale ou ekri- Se sak m vlè. Ak vokabile m se piti... Sa se vini plis gro lè m itilize'l. Ak m pi ekri pase pale. M bezwen pale aotvwa- men se difisil a fè.

Se lavi.. franse anko!


M kontann anpil ou kon ka pale kreyol ayisyen ak ayisyen nan Ayiti :D; tout sa a ede vokabile ou grandi, sètènman. ;-) M espere w'a ka pran jimo le plis vi ke posib. Ou pou alè nan thread apropo 'Standard Spellings' pou komprann poukisa m janm li nan kreyol ayisyen - men pesonn fè liv yo nan kreyol ayisyen! - Beswen ki tout moun li nan franse. Si w gen oubyen MSN oubyen Skype, voye m yon PM - m ka ede w pratike aotvwa. M a fè myè m segonde ou konsa. :) Men m a pa ka vini isit jouska lendi - m a wè ou lè m pral tounen. ;-)
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

ElevKreyol
Posts: 1
Joined: 2007-07-07, 4:52
Real Name: ElevKreyol
Gender: male
Location: none

Postby ElevKreyol » 2007-07-07, 4:57

I am so impressed how much everyone is learning.

m'aprann kreyol paske fiance'm li ayisyen. men kounyea m'pale pi byen pase'l. men wi, se pi facile pou mwen ekri ak li pase pale. se estranj pou ayisyen pep. yo kapab pale men pa ekri oswa li.

User avatar
Sisyphe
Posts: 2891
Joined: 2006-05-24, 20:29
Location: Los Angeles
Country: US United States (United States)
Contact:

Postby Sisyphe » 2007-07-11, 7:17

Bonswa elevkreyòl, mwen regret ki'm pa te reponn plis vit, men byenveni nan Unilang! Se toujou bon gen òt moun nan Unilang ki vlè pale kreyòl. :) M espère ki'w a rete'w isit. :) Mwen se dakò ak ou; w pale otan byen kreyòl la! Mezanmi! :) Mwen se tankou tout zòt ayisyen yo...pale kreyòl se fasil ak natirèl, men ekri li se yon ti kras plis difisil - m pa menm konnen si tout sak m ekri ap itilize òtògraf estanda. M te aprann ekri bripbrip pou ede moun yo nan Unilang ki te vlè aprann kreyòl nou. Fiancé'w sotu kèl pati Ayiti an? Maman mwen sotu yon bouk touprè Cap Haïtien ak papa mwen pa sotu Ayiti. Malèrèzman, m janm te alè nan Ayiti, men m espère m pral ka alè osi vit ki posib. :) Respè Elevkreyòl, ak n pral pale!
~Marcel ;)
Actively learning: ImageImageOn the back burner but in love with:ImageImage A life-long endeavor: Image

masterches
Posts: 13
Joined: 2007-04-05, 22:57
Real Name: masterches
Gender: male
Location: FR
Country: FR France (France)
Contact:

Postby masterches » 2007-08-15, 23:32

bonjou tout moun,

mwen mete yon pajwèb nan nichtwèl la konsènan kreyòl ayisyen natif natal :

http://www.masterches.net/diksyone

di mwen sa nou panse epi ki kontribisyon pou nou pòte.

Nou ap devlope tou yon pwojè Wikipedya nan lang kreyòl ayisyen :

http://ht.wikipedia.org/

voye moun sou lyen la sa pou pwojè a vini pli gwo, pli fò.
Fè mesaj la sa fè lantou latè a pou Ayiti miyò, pou respè ak espwa.

Nap devlope tou yon diksyonè, fòk nou kontribiye nan :

http://incubator.wikimedia.org/wiki/wikt/ht

Enskri nou pou patisipe nan elaborasyon epi devlopman manman pwojè sa yo.
Si nou genyen kèk difikilte, ekri mwen nan adrès sa a :

chesmaster@gmail.com

oubyen voye zye gade si ribrik diskite nan wikipedia a ( http://ht.wikipedia.org ) oubyen http://www.masterches.net/diksyone epi swiv lyen yo ( foròm nan )

Mèsi pou tout sa ki ta renmen patisipe.


Return to “Creoles and Pidgins”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest