Page 9 of 9

Re: Aisling - Gaeilge

Posted: 2015-06-09, 22:20
by linguoboy
Aisling wrote:I'm returned back again! D'fhill mé ar ais arís!

An bhfaca tú ar an físeán seo riamh? - Have you ever seen this video?
Nílim ag déanamh staidéir ar an fhisic anois, ach déanfaidh mé staidéar ar an ábhar sin ina dhiaidh sinníos déanaí. - I am not studying physics now, but I will study that subject later.
Tabharfaidh an freastalaí an biachlár dúinn. - The waiter will bringgive us the menu.
Is mairg nach bhfuil Gaeilge líofa agam. - I wish I spoke Irish fluently.

More like "It's too bad/a shame/a pity I don't speak Irish fluently".

Re: Aisling - Gaeilge

Posted: 2015-07-18, 20:57
by Multiturquoise
I'm back again!

I tried to translate "No one can make you feel inferior without your consent." to Irish:
Ní féidir le haon duine tú a chur ag mothú íochtarach gan do chead.

Could you correct my mistakes, please? I'd be very pleased if you corrected it.
GRMMA :)

Re: Aisling - Gaeilge

Posted: 2015-07-21, 14:11
by linguoboy
Aisling wrote:I tried to translate "No one can make you feel inferior without your consent." to Irish:
Ní féidir le haon duine tú a chur ag mothú íochtarach gan do chead.

Could you correct my mistakes, please? I'd be very pleased if you corrected it.
GRMMA :)

I don't recall seeing mothaigh used with predicate adjectives, only nouns (including verb-nouns), e.g. Mhothaigh sé pian géar ina dhroim. For adjectives, the usual choice is airigh.

But the whole construction strikes me as completely unidiomatic for Irish anyway. I would've gone with something like Ní féidir le haon duine náiríocht a chur ort gan do chead.

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2016-02-13, 11:45
by Multiturquoise
An bhféadfá an t-aistriúchán seo atá déanta agam a sheiceáil?
Shuigh Banríon an Cháca ar a ríchathaoir le borróg bhándearg atá blas sú talún uirthi agus reoánta go hálainn ina lámh.

Ba mhian liom a rá:
The Queen of Cake sat on her throne with a beautifully iced pink, strawberry flavoured cupcake in her hand.

Go raibh mile maith agaibh :)

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2016-02-13, 17:01
by linguoboy
Elaine wrote:An bhféadfá an t-aistriúchán seo atá déanta agam a sheiceáil?
Shuigh Banríon an Cháca ar a ríchathaoir le borróg bhándearg atáfaoi bhlas sútha talún uirthi agus reoánta go hálainn ina lámh.

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2016-07-26, 22:02
by Multiturquoise
Hey!

I tried to translate a sentence: Biz bitti demeden bitmez (It doesn't end until we say it ended)

Ní chríochnaítear sula ndéarfaimid gur chríochnaíodh.

Go raibh míle maith agaibh arís.

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2016-07-27, 1:49
by linguoboy
Elaine wrote:I tried to translate a sentence: Biz bitti demeden bitmez (It doesn't end until we say it ended)

Ní chríochnaítear sula ndéarfaimid gur chríochnaíodh.

I'm not sure why you're using the impersonal here. It suggests that something was finished, but you don't know by whom, making the lack of an object odd and unidiomatic.

I'm also not sure if this is a proverbial saying in Turkish or not. If it is (roughly the equivalent of "It ain't over til it's over" or "It's not over until the fat lady sings" in English), then I would translate it with an equivalent seanfhocal in Irish. Otherwise I would suggest something along the lines of the following:

Níl deireadh leis nó go ndeirimid go raibh deireadh leis.

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2016-11-23, 18:31
by Multiturquoise
Dia daoibh arís!

Ba mhaith liom an difríocht idir "chun" agus "go" a fhoghlaim. An bhféadfá insint an difríocht dom? Go raibh maith agaibh!

I would like to learn the difference between "chun" and "go". Could you tell me the difference? Thank you very much!

For example:

"is mian liom dul chun na hÉireann" and "is mian liom dul go hÉirinn.".

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2016-11-23, 19:52
by linguoboy
Elaine wrote:Ba mhaith liom an difríocht idir "chun" agus "go" a fhoghlaim. An bhféadfá insint an difríocht a insint dom? Go raibh maith agaibh!


For example:

"is mian liom dul chun na hÉireann" and "is mian liom dul go hÉirinn.".

I can't think of when I would ever say the first sentence.

Both prepositions have several uses. For motion towards, I prefer go (dtí). Most attestations I can find for chun na hÉireann have the meaning of "for", e.g. cabhair chun na hÉireann ón Spáinn "assistance for Ireland from Spain", Ambasadóir chun na hÉireann "Ambassador to Ireland" (cf. Do tháinig an ambasadóir go hÉirinn "The ambassador came to Ireland").

I suppose some speakers might distinguish between chun an tí "towards the house" and go dtí an teach "(in)to the house", but the first of these is more unambiguously expressed as i dtreo an tí.

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2017-08-02, 22:48
by Multiturquoise
Hello again!

How can I say "I went to thirty-seven districts of Istanbul"

My try is "Chuaigh mé go seacht gceantar is tríocha Iostanbúil.", but not sure about its accuracy at all.

GRMMA!

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2017-08-03, 16:11
by linguoboy
Elaine wrote:How can I say "I went to thirty-seven districts of Istanbul"

My try is "Chuaigh mé go seacht gceantar is tríocha Iostanbúil.", but not sure about its accuracy at all.

tríocha = 30 (or fiche a deich "20 [and] 10" if you're a traditionalist like me)

Iostanbúl is a fourth declension masculine noun, so the genitive is the same.

Re: Elaine - Gaeilge

Posted: 2017-11-02, 10:48
by Multiturquoise
Does my translation contain important mistakes?
An bhfuil botúin tábhachtacha i m'aistriúchán?

(ga) Ní chiallaíonn an t-am rud ar bith in dhá chás: nuair nach bhfuil a fhios agat cad a dhéanfá agus nuair is féidir le gach noiméad do cheann deireanach a bheith.

(en) Time means nothing in two cases: when you don't know what you should be doing and when every minute could be your last.

Go raibh míle maith agat! :)