Ról na Chainteoirí neamhdhúchais - The role of Non-natives

Moderator: kevin

Ciarán12

Ról na Chainteoirí neamhdhúchais - The role of Non-natives

Postby Ciarán12 » 2012-04-10, 9:36

Is é seo rud a bhí mé ag plé i bhfóram Ghaeilge eile - [ENGLISH TRANSLATION UNDERNEATH]

"Topaic: Ceard é an rúd is tábhachtach...[sic]" (an teanga a chur chun cinn)
Fóram na Gaeilge wrote:
Taoiseach wrote:Na Gaeltachtaí. Níl teanga beo ann mura bhfuil cainteoirí dhúchais ann.


ciaran1212 wrote:Nílim leatsa leis sin. Cinnte go bhfuil siad an-thabhachtach, ach ní an rud is tabhachtaí. Tá níos mó daoine ina gcónaí i mBaile Átha Cliath ná i gach uile Gaelteacht. Mura rud é go bhfuil muintir na cathracha leis an teanga agus ní in aghaidh í, ceapaim nach bhfuil aon todhchaí maith ag an teanga. An bhfuil tú ag rá nach bhfuil daoine nach bhfuil Gaeilge dhúchais acu mar mise agus daoine eile as na cathracha (daoine atá grá acu ar an teanga) chomh tabhachtach ná Gaeilgeoirí dhúchais nach bhfuil aon dúil acu í a choinneáil beo?


Taoiseach wrote:Nílim im' chainteoir dhúchais, sin an chéad rud!

Tá sé cosúil le Laidin. Tá cainteoirí ag an dteanga sin, ach níl sí beo de bhrí nach bhfuil aon cainteoirí dhúchais. Is cuma cé mhéad cainteoirí dara teanga (mar mise agus tusa - agus táimid ag fás i gcónaí) atá ann - níl an méad cainteoirí sna Gaeltachtaí ag fás, agus táim buartha faoi sin.

Tá Baile Átha Cliath an-tábhachtach freisin, aontaím leatsa.

ciaran1212 wrote:Bhuel, ní cainteoirí dhúchais agus an gaelteacht an rud céanna. Tá aithne agam ar cúpla cainteoirí dhúchais a bhfuil cónaí orthu i mo cheantar féin i mBÁC. Bhí siad ina mac léinn i ngaelscoileanna (bunscoil agus meánscoil) lán-ghaeilge, agus labhraíonn siad an teanga sa bhaile go minic. Is Dubs dhúchais iad. An fhírinne a insint, ní maith liom an coincheap "Gaeltacht" - ba chóir dúinn uile úsáid a bhaint as ár dteanga ar bhonn laethúil, an daoine atá ina gcónaí sa "galltacht" freisin (is fuath liom an focal sin: "Gall" = "Foreigner" nó "Englishman" - ní aon gall mise!) Tá muid Éireannaigh uilig.


Cad a cheapann sibh faoin t-ábhar seo?

IN ENGLISH:
This is something I was discussing on another Irish forum -
"Topic: What's the most important thing...?" (for advancing the language)
Fóram na Gaeilge wrote:
Taoiseach wrote:The Gaelteachtaí [Irish speaking areas]. There's no living language without native speakers.

ciaran1212 wrote:I don't agree with you there. Certainly they are very important, but not the most important thing. There are more people living in Dublin than in all the Gaelteachts. Unless the people of the cities are for the language instead of against it, I don't think the language has any great future. Are you saying that people who aren't native speakers, like me and other people from the city (who have a love of the language), are not as important as native speakers who have no desire to keep it alive?


Taoiseach wrote: I'm not a native speaker, that's the first thing!
It's like Latin. There are speakers of that language, but it's not alive because there are no native speakers. It doesn't matter how many second language learners there are ( like you and me - and we're growing all the time), the number of speakers in the Gaelteachts isn't growing, and I'm worried about that.
Dublin is very important too, I agree with you there.

ciaran1212 wrote:Well, native speakers and the Gaelteacht aren't the same thing. I know some native speakers who live in my area in Dublin. They were students at all-Irish language primary and secondary schools and they speak the language at home frequently. They're native Dubliners. To tell you the truth, I don't like the concept of the "Gaelteacht" - we should all use our language on a daily basis, the people who live in the "Galltacht" as well (I hate that word - "Gall" = "Foreigner" or "Englishman", I'm no foreigner!). We're all Irish.


What do you guys think about this?

Declan
Posts: 41
Joined: 2008-11-16, 22:31
Real Name: Declan
Gender: male
Country: IE Ireland (Éire / Ireland)

Re: Ról na Chainteoirí neamhdhúchais - The role of Non-natives

Postby Declan » 2012-05-18, 19:39

Sílim go bhfuil fadhb in Éirinn go bhfuil dhá short Gaeilge le fáil. Cloistear Gaeilge mar a chloiseach fadó ó chainteoirí aon-theangacha fós i nGaeltachtaí áirithe (ach níl a lán Gaeilgeoirí le fáil san "Gaeltachtaí") agus tá Gaeilge den short eile, do chairde i mBÁC agus mo chairde ar fud na tíre a labhraíonn Gaeilge mar teanga theaghlach ach, don chuid is mó acu, le blas aisteach. Táim cinnte go mbeidh Gaeilge beo in Éirinn, is í an cheist is tabhtachtaí, ná an mbeadh na Gaeilgeoirí "nua" in ann Gaeilge (an Ghaeilge a bhí á labhairt ag Peig srl) a thuiscint!

Agus, is mór an trua é dar liom, nach bhfuil a thuilleadh deiseanna do Éireannaigh atá Béarla acu mar teanga theaghlach, ach Gaeilge acu freisin, í a labhairt, gan orthu dul go dtí ócáidí nó scoileanna samhraidh spésialta.

(Cuireann sé isteach go mór orm cé chomh bótúin atá déanta agam agus cé chomh deacair a bhí sé an teachtaireacht seo a scríobh!
Ceartaigh mo chuid Ghaeilge má's mhian leat.
Corrections also welcome in German and French.
Go raibh míle maith agat.


Return to “Celtic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest