Cearcall/Cothrom Còmhraidh

Moderator: kevin

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Cearcall/Cothrom Còmhraidh

Postby Lewis91 » 2011-12-08, 22:47

A charaidean chòir,

tha mi airson 'cearcall/cothrom còmhraidh' a chur air dòigh san sgìre agam fhìn, ach chan eil càil fhios a'm dè an dòigh as fheàrr a bhith ga dhèanamh.

Beachd sam bith agaibh? Nan toireadh duine agaibh comhairle dhomh, bhithinn uabhasach fhèin taingeil!
Gu h-àraid ma tha sibh air a leithid a dhèanamh roimhe seo, tha mi airson cluinntinn bhuaibh

Ceud taing,

Lewis

Return to “Celtic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest