Ciamar a bha an latha agaibh?

Moderator: kevin

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-05-30, 14:50

Càite a bheil a h-uile duine? A bheil sibh glè thrang? Shmaoinich mi gum b' urrain dhuinn innse don chèile mun an latha agaibh, mar eisimpleir an t-aimsir, dè a rinn sibh msaa. `S e cleachdadh math a th'ann. Rud eile ceartaichibh mo mhearachdan mas e ur toil e.

Uill tha an t-aimsir glè bhrèagha an-seo agus tha i gu math blàth. Tha mi air dèanamh mòran an-diugh a chionn is gum bi mi a' dèanamh imrich a-màireach.

(I'm trying to stir some conversation in gaelic, and make this forum a bit more active)

eirinn14
Posts: 26
Joined: 2011-05-27, 11:29
Real Name: Erin Hill
Gender: female
Location: Edinburgh
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby eirinn14 » 2011-05-30, 15:08

Uill, tha mi ann an Dun Deagh airson tha mo bhramair a'fuireach an-seo. Cha robh mi ag eirigh gus aon uair san feasgar ach chaidh mi don Matalan agus cheannaich mi baga mhor, airson bidh mi a'gluasan don flat ur a dh'aithghearr. Tha i gu math grianach ach tha i gle ghaothach cuideachd - bha an abhainn beagan eagallach a-raoir!

(sorry, there aren't any acccents - not on my own computer and can't figure out how to get them!)

User avatar
ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby ceid donn » 2011-05-31, 1:08

Gaelg wrote:Càite a bheil a h-uile duine? A bheil sibh glè thrang? Saoilidh mi gum bhiodh sinn ag innse do chàch a chèile mun an latha againn , mar eisimpleir an t-aimsir, dè a rinn sibh msaa. `S e cleachdadh math a th'ann. Rud eile ceartaichibh mo mhearachdan mas e ur toil e.

Uill tha an t-aimsir glè bhrèagha an-seo agus tha i gu math blàth. Tha mi air dèanamh mòran an-diugh a chionn is gum bi mi a' dèanamh imrich a-màireach.


Halò. Tha, tha mi glè trang leis an SAC 2011 agam, an obair agam, obair air feadh na tighe 's anns an gàradh, msaa. 'S ann ann an El Paso ann an Texas a tha mi. Tha tiormachd uabhasach ann an-seo--ceud làithean 's a seach deug gun uisge. 'S e sin reacord ard ùr do tiormachd airson El Paso. Agus tha i glè theth, anns na naochadan àrda Fahrenheit. :| Tha mi an dòchas gum bi uisge ann a dh'aithghearr!!!

About my corrections:

Remember that words that start with sm, sg, sp and st do not lenite. In the past tense, you simply use the same form as present: Stad mi -- I stop; Stad mi -- I stopped. Context will help the listener determine which tense is indicated.

I've usually seen/heard "Bha mi a' smaoineachadh" when someone wants to say "I was thinking" meaning something they thought about in the past. If it's something you still are thinking about up to the present, or still think is a good idea, use the habitual (future) tense of saoil--Saoilidh mi. This is often translated as "I was (just) thinking" in English, but you don't want to use the past tense in Gaelic for this English idiom. Use the habitual tense. :wink:

"'S urrainn do X" means more literally "Is the ability to X" so you want to reserve this for talking about ability. Like B' urrainn dhomh sgriobhadh ann an Gàidhlig, I could/would be able to write in Gaelic. When meaning a possibility or suggestion, like "We could do that, if you wanted to," just use the conditional tense--bhiodh sinn ag innse, we would (could) tell

"Do chàch a chèile" is the more idiomatic way of saying "to each other". Do, to. Càch, each (lenited after do). A chèile, the other.

The last correction was just to make the pronouns agree in this sentence--sinn, us; againn, at us/our.

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-05-31, 17:07

Tapadh leat a nì eile :D is dè a tha "Sac 2011"?

Uill, tha mi air ais anns an Eaglais Bhreac :( Tha mi ag iarraidh a dh'fhàgail mu thràth. Tha an t-aimsir glè bhrèagha, gu mòr grian ach chan eil e teth :/. Tha mi a' smaoineachadh gum bi mo mhàthair gam iarraidh am feur a ghearradh a-màireach :( Cha toil leam gàirnealaireachd. Tha mi ag eudach riut, a nì eile - tha an t-aimsir glè theth far a bheil thu.

eirinn14
Posts: 26
Joined: 2011-05-27, 11:29
Real Name: Erin Hill
Gender: female
Location: Edinburgh
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby eirinn14 » 2011-05-31, 18:20

Anns an Eaglais Bhreac? A bheil Kevlar agad? Agus am faca tu UFO gus seo? :P

User avatar
Eoghan
Posts: 2169
Joined: 2008-06-12, 9:34
Gender: male
Location: Sruighlea/ Stirling
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Eoghan » 2011-05-31, 18:23

Tha mi a’ fuireach anns a’ Shruighlea, agus bha latha àraid ann ‘nseo. Bha e grianach anns a’ mhadainn nuair a dh’èirich mi, ach bha e fuar gu leòr; uil, tha aimsir bochd ‘s fliuch ann a-nisd, ach tha e tèth. Abair neònach ...
Image[flag=]sv[/flag] [flag=]en[/flag] [flag=]gd[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]ga[/flag] [flag=]fr[/flag] [flag=]pt[/flag] [flag=]nl[/flag] [flag=]it[/flag] [flag=]no-nn[/flag] [flag=]fo[/flag]

Albeit the Scot in me is of the Western stock and the red of the Cairngorms, the heather and the Lewissian gneiss, the Viking in me was there when you uttered the first word of your leid.

User avatar
ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby ceid donn » 2011-05-31, 18:45

Gaelg wrote:Tapadh leat a nì eile :D is dè a tha "Sac 2011"?


'S e do bheatha, a Gheilg. :) Tha SAC 2011 an aon rud ri TAC 2011, ach fad na samhraidh a-mhàin seach fad na bliadhna. Tòisich SAC 2011 an-diugh, ach thòisich mise na bu tràithe. :P 'S e seo an SAC 2011 agam (Feumaidh mi sgrìobhadh "update" an-diugh). :mrgreen:

Tha mi ag eudach riut, a nì eile - tha an t-aimsir glè theth far a bheil thu.


Tha mi fhìn seachd searbh sgìth aig an teas seo! :evil: Ach cha gabhaibh dragh dhomh mu ghearradh am feur--chan eil am feur air fàs idir airson an teas 's an tiormachd.

An-diugh, tha mi a' sgrìobhadh sgeul goirid ann an Gearmailtis, agus bi mi ag eadar-theangachadh gu Gàidhllig 's Fraingis e cuideachd. 'S e obair don SAC 2011 agam a th' ann. Ach 's ann glè sgìth a tha mi, mar sin chan eil fios agam cia mheud obair a thèid agam air dèanamh.

Chan eil uisge sam bidh ann fhàthast. :| Bha mi ag uisgeachadh an gàradh fad na maidne. Bidh i 98F an-diugh, no 's e sin dè thuirt an tuairmse-sìde. Tha mi an dòchas nach bi i cho teth ri sin!!!

User avatar
ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby ceid donn » 2011-05-31, 18:56

eirinn14 wrote:Anns an Eaglais Bhreac? A bheil Kevlar agad? Agus am faca tu UFO gus seo? :PUFO? A bheil cearcaill-barra (crop circles) ann an Eaglais Bhreac? ('S e sin dìreach pratan, nach e? :wink: )

User avatar
Sectori
Posts: 675
Joined: 2006-04-06, 14:12
Gender: male
Location: Tkaronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Sectori » 2011-06-01, 4:09

A-raoir chunnaic mi aisling gun robh Gaidheal nam bhaile agus gun robh tional de leabhraichean anns a' Ghàidhlig aig na leabharlainn.
agus tha mo chluasan eòlach air a’ mhac-talla fhathast / às dèidh dhomh dùsgadh
(mona nicleòid wagner, “fo shneachd”)

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-06-01, 10:24

A shectori `S toil leam an aisling sin :D Tha mi a' miannachadh gun chùmadh mo leabharlann tuilleadh leabhraichean Gàidhlig. Feumaidh mi an rùnaire aig an leabharlann iarriadh an uair sin tha i/e ag iarraidh an leabharlann mheadhain air an son :(

Agus an latha agam;

Tha an t-uisge gu trom ann mar sin chan urrain dhomh am feur a ghearradh :D. Tha mi a' coimhead air obair fhathast agus as faide bidh mi a' dol airson McDonald's =D. (Such an exciting day :P)

A nì eile:
UFO? A bheil cearcaill-barra (crop circles) ann an Eaglais Bhreac? ('S e sin dìreach pratan, nach e? :wink: )


Tha gu mòr cearcaill-barra anns an Eaglais Bhreac :P Tha am baile ainmeil ann an Alba airson UFOs, gu h-àraidh Bonnybridge far a bheil mi a' fuireach.

A bheil an t-uisge ann thall?

User avatar
ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby ceid donn » 2011-06-01, 15:35

Chan ei mi cinnteach dè tha thu ag radh an-seo:

Gaelg wrote:Feumaidh mi an rùnaire aig an leabharlann iarriadh an uair sin tha i/e ag iarraidh an leabharlann mheadhain air an son :(


Did you mean:

Feumaidh mi iarriadh air an rùnaire aig an leabharlann --I must/have to ask the secretary at the library


You need to use the preposition air with iarraidh if you mean to say "ask." Without air, iarraidh means "want,""need" and in some contexts, "seek."

Note the word order:

Bha mi ag iarraidh tuilleadh leabhraichean Gàidhlige -- I wanted/was wanting more Gaelic books
Dh'iarr mi tuilleadh leabhraichean Gàidhlige air an leabharlann -- I asked the library for more Gaelic books
Dh'iarr mi air an leabharlann tuilleadh leabhraichean Gàidhlige fhaighinn/a cheannaich - I asked the library to get/buy more Gaelic books.
Dh'iarr mi air an rùnaire an gheibheadh/cheannaicheadh an leabharlann tuilleadh leabhraichean Gàidhlige -- I asked the secretary whether the library could (would) get/buy more Gaelic books

An uair sin means "then," so I'm not sure what you want mean here. I think you were trying to say with the second part something like "because it (the library) needs a library section for them." You could say something like:

a chionn 's gur e roinn dhaibh (do leabhraichean Gàidhlige) a tha dhìth oirre (air an leabharlann) -- because it (the library) has need for a section for them (Gaelic books).

Tha mi a' coimhead air obair fhathast agus nas anmoiche bidh mi a' dol airson McDonald's =D. (Such an exciting day :P)


As fhaide means furthest or longest. I think you meant to say nas anmoiche, as in nas anmoiche na là, "later in the day." :wink:

Agus,

Abair là gaoireil! -- What an exciting day!

A nì eile:
UFO? A bheil cearcaill-barra (crop circles) ann an Eaglais Bhreac? ('S e sin dìreach pratan, nach e? :wink: )


Tha gu mòr cearcaill-barra anns an Eaglais Bhreac :P Tha am baile ainmeil ann an Alba airson UFOs, gu h-àraidh Bonnybridge far a bheil mi a' fuireach.

A bheil an t-uisge ann thall?


Chan eil. Chan eil uisge sam bidh ann fhathast. :? Agus tha an tuairmse-sìde ag radh gum bi i 102F an-diugh!!! :shock: Mo chreach!

Tha Roswell ann an New Mexico car faisg air El Paso. :P Mu 200 mìle. :lol: Chaidh mi a Roswell aon uair. Chan eil e glè ghaoireil. Cheannach mi muga-cofaidh aig an taigh-tasgaidh do UFOs.

Chan eil agam ri dol dhan obair an-diugh. Tha e tràth an-sin fhathast ach tha leisg a' tighinn orm. Chan eil luth sam bidh agam. Feumaidh mi bracaist a ghabhail a dh'aithghearr no tuitidh mi air ais nam chadal.

'S e seo seachdain mu dheireadh dhen bhliadhna-sgoile an-sin. 'S e teasgaig-ionaid a th' annam. Lorgaidh mi obair-samhraidh an ath-seachdain agus chan eil togail agam ri sin a dhèanamh. :roll:

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-06-01, 22:39

I knew the beginning of that was clumsy sorry :).

User avatar
ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby ceid donn » 2011-06-02, 1:09

Gaelg wrote:I knew the beginning of that was clumsy sorry :).


Tha sin ceart gu leòr. :) No need to apologize.

Uill, tha uisge ann an-dàsda! Tàireanach cuideachd. Gu mì-fhortanach, cha bhi e gu leòr gus an tiormachd a chriochnaich, ach tha seo nas fheàrr na gun an t-uisge!

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-06-02, 14:14

A nì eile, tha mi toilichte gun robh an t-uisge a-null. Tha e gu math teth an-seo, is griannach cuideachd. Leugh mi do ShAC 2011, thuirt thu gun robh feadhainn mì-mhodhail nuair a thòisich thu Gàidhlig ionnsachadh (I've seen that before with people, it's a shame really but UniLang I feel is a much better place :D)

Uill, Choimhead mi air BBC Alba a-raoir, agus an uair sin dh'èist mi ri Radio na h-Alba. Tha mi a' gearradh am feur an-diugh 8-) agus tha mi a' smaoineachadh gun ionnsachaidh mi dualchainntean na Gàidhlig as anmoiche. Tha ùidh agam ann an dualchainnt ìle, tha iad ag ràdh "dhèan" airson "rinn". Tha e glè inntinneach dhomh.

User avatar
ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby ceid donn » 2011-06-03, 14:51

Gaelg wrote: Leugh mi do ShAC 2011, thuirt thu gun robh feadhainn mì-mhodhail nuair a thòisich thu Gàidhlig ionnsachadh


'S ann gòrach a tha daoine uaireannan, nach ann? :roll:

Tha ùidh agam ann an dualchainnt ìle, tha iad ag ràdh "dhèan" airson "rinn". Tha e glè inntinneach dhomh.


'S fheàrr leam fhìn dualchainnt Leodhas, ach tha a h-uile dualchainnt Ghàidhlig inntinneach. :) Chan eil mòran fios agam mu'n dualchainnt Ìle.

Ghàbh mi uighean 's meas airson bracaist, agus a-nis, tha mi a' gabhail tì. :) Tha mi a' smaoineachadh gum leughaidh mi tuilleadh de Na Speuclairean Dubha agus beagan eachdraich Fhrangach (ann an Fraingis) an-diugh. Ach tha agam ri an t-seòmar-cadail agam a sgrioblachadh air toiseach. :|

An-dràsda, tha i beagan tèth, mu 75F, agus glè ghrianach. Chan eil dona. Ach tha e tràth fhathast. Fàsaidh i nas teòtha nas anmoiche.

User avatar
Eoghan
Posts: 2169
Joined: 2008-06-12, 9:34
Gender: male
Location: Sruighlea/ Stirling
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Eoghan » 2011-06-03, 15:40

Uil a chairdean, abair latha ro-thèth ‘nseo ... Agus chan eil ‘ios ‘am cò a tha a h-aon tothag a-mhain a th’agam-sa. D-: Tha falt ruadh orm, bha mo mhathair às an t-Suain; cha toil leam aimsir tèth, cò a tha an t-sneachda ...

Tha cèist eile ‘am - an leugh duine sam bith ‘nseo ‘The Stornoway Way’ le Caoimhin MacNiall? Abair leabar math!
Image[flag=]sv[/flag] [flag=]en[/flag] [flag=]gd[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]ga[/flag] [flag=]fr[/flag] [flag=]pt[/flag] [flag=]nl[/flag] [flag=]it[/flag] [flag=]no-nn[/flag] [flag=]fo[/flag]

Albeit the Scot in me is of the Western stock and the red of the Cairngorms, the heather and the Lewissian gneiss, the Viking in me was there when you uttered the first word of your leid.

eirinn14
Posts: 26
Joined: 2011-05-27, 11:29
Real Name: Erin Hill
Gender: female
Location: Edinburgh
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby eirinn14 » 2011-06-03, 16:14

Leugh mi! 'S e leabhar gle mhath a th'ann, ach chord na faclan "gaidhlig" aig ceann na duilleagan rium gu mor :P

Have you read it or just thinking about buying it? It's an amazing book, would recommend it to anyone :)

eirinn14
Posts: 26
Joined: 2011-05-27, 11:29
Real Name: Erin Hill
Gender: female
Location: Edinburgh
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby eirinn14 » 2011-06-03, 16:32

Tha mi duilich - chan fhaca mi "abair leabhar math"!
It is such a good book...one of those you can just read again and again. So sad though!

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-06-03, 16:35

Eoghan wrote:Tha falt ruadh orm, bha mo mhathair às an t-Suain; cha toil leam aimsir tèth, cò a tha an t-sneachda ...

Tha mi a' dol leat. Tha e teth dha-rìribh an-diugh ach chan eil mi ag iarraidh an t-sneachd. :shock:


Uill, Dhraibh mo mhàthair mi don a' bhaile far an do dh'ith sinn lòn aig Frankie agus Bennies. An uair sin thadhal sinn air caraid. Tha mi a' smaoineachadh gum bi mi a' leughadh tuilleadh de "ùpraid" `S e gu tùsail leabhar Gaeilge a bh'ann, A bheil fhios agaibh? ò tha mi air cur a-steach airson obraichean :/

User avatar
Gaelg
Posts: 484
Joined: 2008-07-10, 15:59
Real Name: Allan
Gender: male
Location: Ann an Dùn Èideann, meadhan a' bhaile.
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Ciamar a bha an latha agaibh?

Postby Gaelg » 2011-06-05, 14:52

Tha e glè fhuar and sgòthach an-seo :'( Fuirichidh mi dhachaigh an-diugh.

Ciamar a tha an t-aimsir far a bheil sibh a' fuireach? Tha mi 'n dòchas gu bheil e nas fheàrr na 'n-seo. :(


Return to “Celtic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest