Page 1 of 6

Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-07-20, 12:17
by YngNghymru
I'm going to try and start this again, although it's probably better that we use the correct structure in the title so people don't get used to incorrect writing.

So, to start...

Mae'r person o dana' i'n meddwl bod Cymraeg yn ddiddorol.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-07-22, 10:29
by owain2002
Dydy'r person oddi tana'i ddim yn siaradwr Cymraeg cynhenid :wink:

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-07-22, 19:11
by YngNghymru
Hmm... nag ydw, dydw i ddim yn siaradwr cymraeg cynhenid.

Ydy 'o dana i' yn iawn? Dw i wedi clywed hwn, dw i'n siwr...

Mae'r person o dana i'n siarad Cymraeg yn rhugl.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-06, 22:26
by csjc
Na, efallai ryw ddydd! :P

Mae'r person o dana' i'n byw yng Nghymru.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-06, 22:37
by YngNghymru
Ydw, dwi'n byw yng Nghymru.

Dydy'r person o dana' i ddim yn byw yng Nghymru!

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-06, 22:49
by csjc
Nac ydw, dwi'n byw yng Nghanada.

Mae'r person o dana' i' yn blino.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-07, 1:28
by linguoboy
Ydw, ond gwn i ddim am ba reswm. Wedi'r cwbl dw i wedi cael digon o gwsg neithiwr.

Dyw'r person o dana fi ddim yn dygymod â siocled.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-07, 1:45
by malwoden fach
Hoffwn i siocled gymaint ag sy'n bosib ac yn aml hefyd.

Pa fath o lyfrau ydy'r person o dana' i yn hoffi? Ydy 'na lyfrau Cymraeg yn eu plith?

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-07, 11:42
by YngNghymru
Dwi'n hoffi llyfrau o bobmath. Does dim gen i lyfrau cymraeg - dwi eisiau eu prynu nhw, ond maen nhw'n rhy costus!

Bydd y person o dana' i dweud wrthon ni am eu gwyliau (ac hefyd - pam ydy gwyliau'r unig bwnc cymraeg astudies i mewn ysgol?!)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-10, 18:52
by malwoden fach
Dw i ddim wedi mynd ar wyliau ers flwyddi.

Ydy gan y person o danaf fi ddiddordeb yn miwsig? Pa fath?

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-10, 21:38
by YngNghymru
malwoden fach wrote:Ydy gan y person o danaf fi ddiddordeb yn miwsig? Pa fath?


Dylai'r 'ydy' yn y brawddeg 'na fod yn 'oes', o'n ydy?

Oes, mae gen i ddiddordeb yn miwsig. Dwi'n hoffi pob mathau, yn gynnig classical, ond dwi ddim yn hoffi'r rhan fwyaf o rap.

Ydy'r person o dana i'n gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg? Pa grwpiau?

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-09-22, 21:15
by malwoden fach
Dylai. Diolch

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-10-13, 20:37
by linguoboy
YngNghymru wrote:Ydy'r person o dana i'n gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg? Pa grwpiau?

Ti'n gwybod yn barod mod i'n gwrando ar Derwyddon Dr Gonzo yn yr eiliad.

Oedd y person o dana fi'n caru ceffylau pan oedd e/hi'n iau.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-10-29, 12:51
by YngNghymru
Nag oeddwn. Doeddwn i byth yn caru ceffylau - mae ofn ceffylau arna i. :P

Mae'r person o dana i'n dysgu iaith geltaidd arall.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2009-12-27, 15:51
by Riptide
Ie!

Gall y person o dana' i redeg milltir ymhen llai na pum munud.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2010-01-08, 18:09
by YngNghymru
Na alla'. Er hynny, mi alla' i gerdded milltir ymhen llai na pum diwrnod. :P

Mi gafodd y person o dana' i dorri ei gwallt heddiw. (Fi hefyd!)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2010-01-11, 20:35
by malwoden fach
Naddo. Cefais fy ngwallt ei dorri chwech wythnos yn o^l.

Hyd yma eleni, cwympodd faint modfeddi o eira ar yr ardal lle mae'r berson o dana'i yn byw a beth yw'r tymheredd isaf a cafodd ei recordio yno?

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2010-01-11, 22:42
by YngNghymru
Mi gwympodd chwe modfedd o eira yn yr ardal 'ma, yn y mynyddoedd. Ond yma, yn Wrecsam... does dim ond dwy fodfedd. Tua -5* ydy'r tymheredd isaf wedi'i recordio - dwn i ddim ar hyn o bryd.

Symudodd y berson o dana'i yn diweddar? Lle mae o/hi'n byw bellach?

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2010-01-11, 23:31
by malwoden fach
wedi'i recordio...diolch!

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2010-02-10, 2:54
by malwoden fach
"Symudodd y berson o dana'i yn diweddar? Lle mae o/hi'n byw bellach?"

Naddo. Dw i heb symud ers amser maith. Dw i'n byw yn yr UDA, yng nghanol y wlad.

Ydy'r person o dana' i yn briod neu fod a^ llaw rhydd? Oes plant ganddo/ganddi? Faint?