Mae'r person o dana' i... (gêm)

Moderator: kevin

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2010-09-07, 13:28

Nac yndw, nac oes, dim. :P

Ydy'r person o dana' i'n dod i'r fforwm 'ma yn aml?
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Quevenois
Posts: 1260
Joined: 2007-09-24, 21:27
Real Name: N. Le Stunff
Gender: male
Location: Breizh/Brittany/Bretagne

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Quevenois » 2010-09-07, 15:54

Nac yndw, nac oes, dim. :P


efallai mae plant 'da ti a dyt ti ddim yn gwybod :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ydy'r person o dana' i'n dod i'r fforwm 'ma yn aml?


i'r fforwm Cymraeg? Nac ydw. W i 'n dod yma pan w i 'n gweld topic w i'n deall :mrgreen: ac pan ydy rhywbeth gyda fi i'w ddweud amdano fe...


Ydy'r person o dana i'n gwrando ar ganeuon Cymraeg? Pa rwp/pa ganwr sy'n eu canu nhw?
אַ שפראַך איז אַ דיאַלעקט מיט אַן אַרמײ און פֿלאָט

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2010-09-07, 21:24

Quevenois wrote:i'r fforwm Cymraeg? Nac ydw. W i 'n dod yma pan w i 'n gweld topic w i'n deall :mrgreen: ac pan mae rhywbeth gyda fi i'w ddweud amdano fe...


Mi ddylet ti ddwâd yn fwy aml, dan ni angen dipyn o actifiti :P.

Ydy'r person o dana i'n gwrando ar ganeuon Cymraeg? Pa rwp/pa ganwr sy'n eu canu nhw?


Ydw - wel, dim ar hyn o bryd, ond bydda i'n gwrando arnyn nhw yn awr ac yn y man... Radio Luxembourg ac ati. A Genod Droog. :P
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-10, 15:46

Does dim cwestiwn i fi. :( :wink:

Mae perthynasau cymreig gyda'r person o dana fi.

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2011-07-10, 16:17

Sorri, fi sydd ar fai. :evil:

Mae perthnasau cymreig gyda'r person o dana fi.


Dw i'm yn siwr beth wyt ti'n trio dweud - mae gen i ffrindiau o Gymru, wrth gwrs, achos fy mod innau'n dod o Gymru.

Mae'r person o danaf i wedi bod yng Nghymru o'r blaen.
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-10, 16:55

YngNghymru wrote:Dw i'm yn siwr beth wyt ti'n trio dweud - mae gen i ffrindiau o Gymru, wrth gwrs, achos fy mod innau'n dod o Gymru.

Dw i wedi trio dweud "welsh relatives". Ydy "perthnasau" ddim yn y gair cywir?

YngNghymru wrote:Mae'r person o danaf i wedi bod yng Nghymru o'r blaen.

Dw i wedi ymweld Cymru amryw waith blynyddoedd yn ôl. Wersyllais i gyda fi teulu ar Fochras. Ymwelon ni Cei Newydd hefyd, ond dw i ddim yn ei cofio hi.

Mae'r person o dana fi'n casglu rhywbeth.

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2011-07-10, 17:56

Scoot wrote:Dw i wedi Roeddwn i'n trio dweud "welsh relatives". Dim perthnasau ydy'r gair cywir?


Yn doesn't like appearing before the definite article (this yn - the 'in' one is fine), and so a rephrasing of the sentence is required: Fi ydy'r gorau, etc. Also, generally dw i wedi lines up with 'I have' in English (although not always).

YngNghymru wrote:Dw i wedi ymweld â Chymru amryw waith blynyddoedd yn ôl. Wersyllais i gyda fy nheulu ar Fochras. Ymwelon ni â Chei Newydd hefyd, ond dw i ddim yn ei chofio hi.


Just little things - it's ymweld â, which causes aspirate mutation.

Mae'r person o dana fi'n casglu rhywbeth.


Nac ydw - ond mae fy nghefnder yn casglu tocynnau trên.

Ydy'r person o danaf i yn siarad ieithoedd eraill?
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-10, 19:14

YngNghymru wrote:Ydy'r person o danaf i yn siarad ieithoedd eraill?

Ydw, dw i'n siarad tipyn bach o Almaeneg, Rwsieg, a Norwyeg.

Mae'r person o dana fi erioed wedi bod ar led. (Beth mae'r gorau gair i fi ddefnyddio i gyfieithu "abroad"?)

User avatar
linguoboy
Posts: 24415
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby linguoboy » 2011-07-10, 21:41

Scoot wrote:Fuodd y person o dana fi erioed dramor?

Bues i. Fe fues i yn Ewrop ag yn Tsieina.

Mae'r person o dana fi'n llygadlas.
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2011-07-10, 21:54

Scoot wrote:Mae'r person o dana fi erioed wedi bod ar led.


Either: aeth y person o dana fi erioed dramor? or aeth y person o dana fi erioed dramor. Generally with erioed you use the preterite (the perfect would probably be acceptable, though). Ar led is 'abroad' as in 'there are witches abroad' - like, you know, 'around', 'in public'.

Na, dw i wedi bod yn Ffrainc, yr Eidal, yr Almaen, y Swistir a'r Iseldiroedd, a bydda i yn Sbaen mewn cwpl o wythnosau. ;)

Ers pryd y mae'r person o dana fi yn dysgu'r Gymraeg?
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-11, 11:44

YngNghymru wrote:Ers pryd y mae'r person o dana fi yn dysgu'r Gymraeg?

Dw i ddim yn hollol siwr. Dechreuais i gyda'r iaith amryw flynyddoedd yn ôl, ond dw i ddim wedi gwneud llawer o waith. Yn awr, dw i eisiau gwybod yr iaith yn well a gwneud rhagor o waith! :wink:

linguoboy wrote:Mae'r person o dana fi'n llygadlas.

Ydw, mae llygaid glas-llwyd gyda fi. Credais i y buon nhw'n glasach pan bues i'n iau, ond dw i ddim yn siwr yn awr.

Mae'r person o dana fi'n hoffi weld y teledu.

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2011-07-11, 14:50

O, sorri Linguoboy - sylweddolish i mo dy bost chdi!

Ydw, mae llygaid glas-llwyd gyda fi. Roeddwn i'n credu eu bod nhw'n lasach pan roeddwn i'n iau, ond dw i ddim yn siwr yn awr.


Credu is very rarely found in the preterite in the modern language, and wouldn't be here, because it's 'when I was young', which is sort of sustained (thus me changing it to the imperfect). If you want to use a synthetic form, it'd be credwn. Subordinate clauses with the present, preterite or imperfect in bod use a special 'tenseless' form which is basically the verbnoun bod with possessive pronouns/followed by its subject.

Mae'r person o dana fi'n hoffi gweld y teledu.


Nac ydw, ddim yn wir - dim yn aml y bydda i'n ei wylio fo.

Mae eisiau ar y person o dana fi fynd i Sbaen.
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-12, 14:09

YngNghymru wrote:Mae eisiau ar y person o dana fi fynd i Sbaen.

Ydw, achos bod y tywydd yno yn heulog a chynnes, ac mae traethau gwell na ein 'da nhw.

Mae'r person o dana fi wedi cael ei ymweld gan rywun yr wythnos diwethaf.

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2011-07-13, 12:23

Scoot wrote:Ydw, achos bod y tywydd yno yn heulog a chynnes, ac mae traethau gwell na ein rhai ni 'da nhw.

Mae'r person o dana fi wedi cael ei ymweld gan rywun Mae rhywun wedi ymweld â'r person o dana fi yr wythnos diwethaf.


You can't passivise verbs which connect to their object with a preposition in this way - in the colloquial they pretty much have to be rephrased as active sentences. In the literary language, ymwelwyd â'r person... could be used. Welsh also lacks a single word equivalent of 'ours', 'mine' etc - un ni and rhai ni are usually used in the colloquial where it cannot be avoided by a rephrasing.

Edit: Dw i newydd sylwi ar y ffaith nad ydw i 'di ymateb y cwestiwn! Wrth gwrs, bydd pobl yn ymweld â fi drwy'r amser, achan! Mistar Popiwlar dw i. :P

Mae'r person o dana fi'n medru dwy iaith (yn cynnwys y Gymraeg neu beidio).
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-21, 14:21

Ah, gwelais i ddim dy fod ti wedi ysgrifennu cwestiwn.
YngNghymru wrote:Mae'r person o dana fi'n medru dwy iaith (yn cynnwys y Gymraeg neu beidio).
Mae'n well dweud fy mod i'n dysgu dwy iaith. ;) Dw i ddim yn gwybod yr ieithoedd yn dda.

Mae'r person o dana fi'n hoffi coginio.

YngNghymru
Posts: 1537
Joined: 2009-05-21, 10:08
Location: Wrexham (Wrecsam)
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby YngNghymru » 2011-07-25, 23:03

Ah, welais i ddim dy fod ti wedi ysgrifennu cwestiwn.


Soft mutation on negatives, remember!

Yndw - wel, yn awr ac yn y man. Ond dw i'm cystal ynddo fo.

Ydy'r person o danaf i'n mynd i'r Eisteddfod wythnos nesa?
[flag]en[/flag] native| [flag]cy[/flag] mwy na chdi | [flag]fr[/flag] plus d'un petit peu| [flag]ar[/flag] ليتي استطعت

ég sef á sófanum!

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-07-29, 14:40

YngNghymru wrote:Ydy'r person o danaf i'n mynd i'r Eisteddfod wythnos nesa?
Nac ydw, ond mae hi'n ymddangos yn ddiddorol.

Ac ydy'r person o dana fi'n mynd i'r fan 'cw?

neil_k
Posts: 87
Joined: 2010-11-16, 1:54
Real Name: Neil K
Gender: male
Location: Manchester
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby neil_k » 2011-08-08, 14:10

Dw i'n medru trio sgrifennu rupeth yma? Dw i Angen ymarfer sgrifennu yn Gymraeg.
English - native,
Spanish, Italian, German, Polish - intermediate
Welsh - Dw i'n dysgu siarad/ysgrifennu/darllen/clywed Cymraeg
Japanese - I can hold basic conversations
Mandarin Chinese - needs a lot of work

User avatar
linguoboy
Posts: 24415
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby linguoboy » 2011-08-08, 15:18

neil_k wrote:Dw i'n medru trio sgrifennu rupeth yma? Dw i Angen ymarfer sgrifennu yn Gymraeg.

Fe allet ti drio postio i'r Grŵp trafodaeth Cymraeg hefyd.

neil_k wrote:Ac ydy'r person o dana fi'n mynd i'r fan 'cw?

Es i ddim. Do'n i ddim yn y wlad.

Mae'r person o dana fi'n byw yn y dramor.
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

Scoot
Posts: 482
Joined: 2006-08-14, 21:14

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Postby Scoot » 2011-08-12, 14:55

linguoboy wrote:Mae'r person o dana fi'n byw yn y dramor.
Nac ydw, dw i'n byw yn y wlad, lle ces i fy ngeni.

Mae'r person o dana fi'n gallu siarad iaith artiffisial yn dda.


Return to “Celtic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest