Page 6 of 6

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2016-08-01, 5:59
by Llawygath
Znex wrote:Medr y person o dana' i chwarae'r facbibau.


marmorbleikur wrote:Mae'r person o dana fi'n hoffi gwisgo siwmperi yn yr haf.

h isn't counted as a consonant after the definite article, if I recall correctly.

Znex wrote:Nag ydw, ond dw i wedi clywed bo hi'n "meh", ynde.

Gwelais i hi, a chredais i ei bod yn dda. (I think that's how the past tense works...)

Mae'r person o dana' i wedi chwarae un o'r gêmau fideo "Mother".

Nac ydw. Dw i ddim yn chwarae gêmau fideo.

Mae ofn copynnau ar y person o dana' i.

Edit: spacing

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2017-01-27, 23:55
by Multiturquoise
Ydw, mae ofn pryfed cop arna i.

Mae'r person o dana' i'n byw mewn fflat.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2017-01-28, 2:43
by linguoboy
Ydw, ond fflat helaeth yw hi.

Meudwy yw y person o dana'i.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2017-01-28, 16:47
by Multiturquoise
Nac ydw :( :?:

Mae'r person o dana' i'n casáu ffarwelio.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2017-07-31, 6:41
by Llawygath
Nac ydw.

Mae'r person o dana' i'n gwrando ar y radio yn Gymraeg.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2018-10-22, 20:24
by linguoboy
Fyddaf i'm yn gwrando ar y radio yn unrhyw iaith.

Mae'r person o dana fi'n newydd i'r fforwm 'ma.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2018-10-22, 21:12
by ghostie
Ydw, newydd iawn ydw i.

Mae cath a chi gyda'r person o dana' i.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2018-10-23, 15:09
by linguoboy
Nac ydy, dim ond cath.

Fe fydd yr person o dana fi'n cysgu ar ei ben ei hun.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2018-10-25, 12:59
by ghostie
Bydda, yn anffodus.

Mae'r person o dana' i'n hoffi hel clecs o bobl enwog.

Re: Mae'r person o dana' i... (gêm)

Posted: 2018-10-26, 15:25
by linguoboy
ghostie wrote:Mae'r person o dana' i'n hoffi hel clecs oam bobl enwog.

Dw i ddim moyn cael clonc ond am bobl ydw i'n eu nabod.

Mae'r person o dana fi'n adnabod llawer o Gymry Cymraeg.