Cluich: an duine gu h-ìosal

Moderator: kevin

Ciarán12

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Ciarán12 » 2013-02-22, 16:06

Lewis91 wrote:Tha cuimhn' aig an duine/tè gu h-ìosal air a' chiad trup a chaidh e/i a-null thairis.


Tha, tha cuimhn' agam air, chaidh mi a-null don Fhraing. Bha mi còig bliadhna a dh'aois.

'S toil leis an duine gu h-ìosal coinneachadh ri neach às gach tìr an domhain.

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-03-01, 20:58

'S toil leis an duine gu h-ìosal coinneachadh ri neach às gach tìr an domhain ceàrnaidh an t-saoghail neo às na ceithir àirdean.


'S e 'universe' a tha 'domhan' a' ciallachadh dhòmh-sa.

'S toil gu dearbh!

Tha fiolmaichean feagalach is fuilteach, leithid 'Sinister', a' còrdadh gu mòr ris an duine gu h-ìosal.

User avatar
linguoboy
Posts: 24551
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby linguoboy » 2013-03-01, 21:36

Lewis91 wrote:Tha fiolmaichean feagalach is fuilteach, leithid 'Sinister', a' còrdadh gu mòr ris an duine gu h-ìosal.

Chan eil, is fearr leam fiolmaichean a tha ag cur air shùilean a bharrachd na tha iad a' nochdadh, leithid Ring.

Chan eil an duine gu h-ìosal a' dol don taigh-dhealbh an latha an-diugh sin.
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-03-01, 22:26

Chan eil Cha bhi an duine gu h-ìosal a' dol don taigh-dhealbh an latha an-diugh sin.


Cha bhi, leis cho daor 's a tha na tiocaidean! B' e 'The Impossible' am fiolm mu dheireadh a chunna' mi fhìn aig an taigh-dhealbh.

Tha an duine gu h-ìosal a' fuireach ann am flat beag bìodach ann an teis-meadhan a' bhaile.

User avatar
johnklepac
Posts: 2809
Joined: 2012-12-06, 2:18
Real Name: Your Onions
Gender: male
Location: Chicago/Southwest Ohio
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby johnklepac » 2013-04-30, 0:54

Chan eil mi a' fuireach. Tha mo teach a' bhidh aig an ear-thuath a' bhaile.

Tha an duine gu h-i`osal a' e`isdeach an ceo`il.

Ciarán12

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Ciarán12 » 2013-04-30, 1:32

johnklepac wrote:Tha an duine gu h-i`osal a' e`isdeach an ceo`il.


Tha. A dh'innse na fìrinn, tha mi ag èisteachd rinn òran a chuir thusa anns an thread "What are you listening to right now?" - "Wolfgang Gartner - Love & War (Original Mix) (Cover Art) - YouTube". Tha e òran umhasach math!

Tha an tè gu h-ìosal a' fuireach ann tìr cha bha e/i air a b(h)reith ann.

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-04-30, 8:23

johnklepac wrote:Chan eil mi a' fuireach. Tha mo teach a' bhidh aigan taigh agams suidhichte ann an ear-thuath a' bhaile.


Tha an duine guh-i`osal a' e`isdeach an ceo`ilh-ìosal ag èisteachd ri ceòl.

A bheil thu sgìth? Chan eil/Tha notChan eil mi sgìth etc

an taigh agam(s) = the house at me


ag èisteach; ag èirigh; ag òl; ag aithneachadh but a' gabhail;a' dèanamh; a' cabadaich

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-04-30, 8:40

Ciarán12 wrote:
johnklepac wrote:Tha an duine gu h-i`osal a' e`isdeach an ceo`il.


Tha. A dh'innse na fìrinn, tha mi ag èisteachd rinnris an òran a chuir thusa anns an thread "What are you listening to right now?" - "Wolfgang Gartner - Love & War (Original Mix) (Cover Art) - YouTube". Tha e òran umhasach math'S e òran uabhasach math a th'ann!

Tha an tè/duine gu h-ìosal a' fuireach ann an tìr [more common: dùthaich] cha bha e/i air a b(h)reith annanns nach do rugadh i/e.

ann an dùthaich anns nach do rugadh i= in a country in which she was not born.

Tha an t-òran math= The song is good
'S e òran math a th'ann= It is a good song

'Se .....th'ann/innte/annta etc= What something is. Tha...=how something is.


Chan eil. Rugadh mi ann an Alba. agus 's ann a shin far a bheil mi a' fuireach fhathast.

Bu chaomh leis an duine gu h-ìosal siubhal air feadh an t-saoghail.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Michael » 2013-05-03, 16:31

Chan eil mi cinnteach gu léir, ach ’s urrainn dhomh a ràdh nach bu chaomh leam. :P

Tha an duine gu h-ìosal uabhasach toilichte an-diugh.
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-05-05, 11:22

'S mi a tha toilichte, ged a dh'fheumas mi leughadh fad an latha an-diugh is a-màireach gus dèanamh deiseal airson nan deuchainean agam...

Cha robh an duine gu h-ìosal riamh anns an Rìoghachd Aonaichte.

User avatar
johnklepac
Posts: 2809
Joined: 2012-12-06, 2:18
Real Name: Your Onions
Gender: male
Location: Chicago/Southwest Ohio
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby johnklepac » 2013-05-05, 20:45

Cha robh mi riamh anns. Tha robh mi anns mha`in na Sta`itean Aonaichte, an Canada agus an t-Seapan.

Tha an duine gu h-i`osal sgi`th.

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-05-06, 19:21

johnklepac wrote:Cha robh mi riamh anns. ThaCha robh mi ach anns mha`in na Sta`itean Aonaichte, an Canada agus an t-Seapan.

Tha an duine gu h-i`osal sgi`th.


O 's mi a tha, tha mi cho sgìth ri seann chù!

Tha cùspairean saidheansail, leithid matamataig agus fiosaig, a' còrdadh gu mòr ris an duine gu h-ìosal.

User avatar
Sectori
Posts: 675
Joined: 2006-04-06, 14:12
Gender: male
Location: Tkaronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Sectori » 2013-05-31, 5:03

O, chan eil idir — 's fheàrr leamsa lìtreachas agus cànanan. Tha matamataig agus fiosaig math gu leòr do dhaoine eile, ach 's e lìtreachas coimeasach a tha mise ag ionnsachadh.

Leugh an duine gu h-ìosal leabhar sa' Ghàidhlig anns a' mhìos a chaidh.
agus tha mo chluasan eòlach air a’ mhac-talla fhathast / às dèidh dhomh dùsgadh
(mona nicleòid wagner, “fo shneachd”)

User avatar
johnklepac
Posts: 2809
Joined: 2012-12-06, 2:18
Real Name: Your Onions
Gender: male
Location: Chicago/Southwest Ohio
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby johnklepac » 2013-06-03, 15:03

Chan eil, cha mi leòr maith gu a' Ghàidlig.

Ag an duine gu h-ìosal an donn falt.

User avatar
Sectori
Posts: 675
Joined: 2006-04-06, 14:12
Gender: male
Location: Tkaronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Sectori » 2013-06-03, 15:56

johnklepac wrote:Chan eil, chan eil mi leòr maith gu leòr air a' Ghàidlig.

Tha falt donn aig an duine gu h-ìosal an donn falt.

"to be good at" is bi math air; you don't really use is that way (i.e. with adjectives) most of the time (you can, but it works differently and mostly where I've encountered it is poetry and song). Adjectives and adverbs follow the words they modify (thus math gu leòr) most of the time (there are some exceptions among the adjectives, but donn isn't one of them). ag is only used instead of aig with verbal nouns.

Tha, tha m' fhalt donn (uill, tha e àiteigin eadar donn agus bàn, ach nas fhaisge air donn).

'S toil leis an duine gu h-ìosal bàrdachd.
agus tha mo chluasan eòlach air a’ mhac-talla fhathast / às dèidh dhomh dùsgadh
(mona nicleòid wagner, “fo shneachd”)

User avatar
johnklepac
Posts: 2809
Joined: 2012-12-06, 2:18
Real Name: Your Onions
Gender: male
Location: Chicago/Southwest Ohio
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby johnklepac » 2013-06-04, 0:14

Sectori wrote:
Tha falt donn aig an duine gu h-ìosal an donn falt.

"to be good at" is bi math air; you don't really use is that way (i.e. with adjectives) most of the time (you can, but it works differently and mostly where I've encountered it is poetry and song). Adjectives and adverbs follow the words they modify (thus math gu leòr) most of the time (there are some exceptions among the adjectives, but donn isn't one of them). ag is only used instead of aig with verbal nouns.

Thanks. Few people here actually know any SG so I've had to mostly play it by guesses.

Chan eil, chan eil domh ùidh aig a' bhàrdachd.

Theiriginn an duine gu h-ìosal do an Àisia.

User avatar
Sectori
Posts: 675
Joined: 2006-04-06, 14:12
Gender: male
Location: Tkaronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Sectori » 2013-06-04, 4:20

johnklepac wrote:Thanks. Few people here actually know any SG so I've had to mostly play it by guesses.

What resources are you using to learn?
Chan eil, chan eil domh ùidh agam anns a' bhàrdachd.

Theirigeadh(/Rachadh) an duine gu h-ìosal do an dh'Àisia.

(I'm assuming you wanted to say "The person below me would go to Asia"? Using the conditional here feels weird to me.) The expression is bi ùidh aig [semantic subject] ann an [object of interest]. It's true that theirig is one of the possible "go" roots, but I think rach is much more commonly used at least as the conditional stem. theiriginn (or rachainn) is only "I would go", whereas theirigeadh and rachadh can be used with second and third person subjects.

Also, it would be dhomh, and do plus the definite article contracts to don or dhan.

Bu toil leam a bhith a' dol a dh'Àisia aon latha. Dhan t-Seapan, 's dòcha.

Their an duine gu h-ìosal dhuinn dè an t-ainm a th' air an t-seinneadair Ghàidhlig as fheàrr leis.
agus tha mo chluasan eòlach air a’ mhac-talla fhathast / às dèidh dhomh dùsgadh
(mona nicleòid wagner, “fo shneachd”)

Lewis91
Posts: 95
Joined: 2011-06-19, 0:34
Real Name: Lewis
Gender: male
Location: Perth
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Lewis91 » 2013-06-04, 11:50

'S mathaid gu bheil mi ceàrr, ach nach eil leithid 'theirigeadh e' msaa a' ciallachadh 'let him go'?
'S e 'dhèighinn/dhèigheadh' a chanas mise, seach 'rachainn/rachadh'.

Sectori, cionnas a tha thu ag ionnsachadh na Gàidhlig? An ann tron t-Sabhal Mhòir a tha thu ga h-ionnsachadh? Neo air do cheann fhèin?

'S i Kathleen NicAonghais an seinneadair Gàidhlig as fheàrr leams', oir tha nàdar de ròcan na guth a chòrdas gu mòr rium.

Nach innis an duine gu h-ìosal an t-adhbhar gun do thòisich e air Gàidhlig ionnsachadh?

User avatar
Sectori
Posts: 675
Joined: 2006-04-06, 14:12
Gender: male
Location: Tkaronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Sectori » 2013-06-04, 15:10

Lewis91 wrote:'S mathaid gu bheil mi ceàrr, ach nach eil leithid 'theirigeadh e' msaa a' ciallachadh 'let him go'?

'S dòcha, ach chan eil mi a' smaoineachadh gum biodh sin nas fheàrr an sin na "he would go"? Bidh mi a' feitheamh ris an fhreagairt aig johnklepac.
Leiws91 wrote:'S e 'dhèighinn/dhèigheadh' a chanas mise, seach 'rachainn/rachadh'.

Sectori, cionnas a tha thu ag ionnsachadh na Gàidhlig? An ann tron t-Sabhal Mhòir a tha thu ga h-ionnsachadh? Neo air do cheann fhèin?

'S ann, tha mi sa' Chùrsa Inntrigidh le Sabhal Mòr.
Lewis91 wrote:Nach innis an duine gu h-ìosal an t-adhbhar gun do thòisich e air Gàidhlig ionnsachadh?

Thòisich mi air Gàidhlig ionnsachadh oir:

- tha na cànanan Ceilteach inntinneach dhomh
- tha mo theaghlach Albannach (ach thàinig pàirt deireannach mo theaghlaich a dh'Amaireaga aig deireadh na 19mh linne, agus 's e Goill a bh' ann, tha mi a' saoiltinn, mar sin chan e adhbhar ro mhath a th' ann)
- 's toil leam Canada, gu h-àraidh Alba Nuadh
- tha adhbharan eile ann ach chan eil mi cinnteach gum b' urrainn dhomh cur nam facal ceart orra sa' Bheurla, ma-thà chan urrainn dhomh sa' Ghàidhlig

Chan e sin mìneachadh math, ach 's urrainn dhomh ràdh, nan robh agam ri thaghadh aon chànan a bhruidhinn airson mo bheatha uile, thaghadh mi Gàidhlig, tha mi a' smaoineachadh.

Tha an teaghlach aig an duine gu h-ìosal à Alba.
agus tha mo chluasan eòlach air a’ mhac-talla fhathast / às dèidh dhomh dùsgadh
(mona nicleòid wagner, “fo shneachd”)

User avatar
johnklepac
Posts: 2809
Joined: 2012-12-06, 2:18
Real Name: Your Onions
Gender: male
Location: Chicago/Southwest Ohio
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby johnklepac » 2013-06-04, 18:47

Sectori wrote:
johnklepac wrote:Thanks. Few people here actually know any SG so I've had to mostly play it by guesses.

What resources are you using to learn?

Just an online dictionary and Wikipedia's entry for "Scottish Gaelic grammar." I'm broke and don't have a credit card.

Chan eil, chan eil domh ùidh agam anns a' bhàrdachd.

Theirigeadh(/Rachadh) an duine gu h-ìosal do an dh'Àisia.

(I'm assuming you wanted to say "The person below me would go to Asia"? Using the conditional here feels weird to me.)

Uheheh. I was trying to say "has gone" (SG allows use of the simple past for the present perfect, right?), but since I wasn't able to find the verbal noun form of "theirig" I just guessed. Is "rach" still common outside conditionals?

Also, it would be dhomh

"Domh" is in the dictionary, though, and in the expression "cha 'n eòl domh." Is it an antiquated form or something?

and do plus the definite article contracts to don or dhan.

Is "do" + an article wrong, or is it just unidiomatic? Either way, I'll change; just wondering.

Anyway, with my luck this'll turn out like crap:

Chan eil, tha mo teaglach à t-Seic, Chuimrigh, agus na-hàite eile.

Seinn an duine gu h-ìosal an giotàr.


Return to “Celtic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest