Cluich: an duine gu h-ìosal

Moderator: kevin

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-01, 9:56

Tha, tha mi ga h-ionnsachadh aig an Oilthigh ach cha toil leam i, feumaidh mi gu mòr leabhraichean a leughadh is chan eil iad math :/

Tha an duine gu h-ìosal dà-chànanach. :)

User avatar
Eoghan
Posts: 2169
Joined: 2008-06-12, 9:34
Gender: male
Location: Sruighlea/ Stirling
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Eoghan » 2011-06-01, 10:47

Ceart gu leòr, tha mi dà-chànanach; bha m'athair ò’n Leòdhais agus bha mo mhathair ò‘n t-Suain, agus bhruidhinn iad Beurla, Gàidhlig agus Suainis rium nuair a bha mi nam phàisde.

Cha bhidh an duine a’ dol dhachaigh a-maireach, bidh e/i a’ dol dhan tìr eile a-maireach.
Image[flag=]sv[/flag] [flag=]en[/flag] [flag=]gd[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]ga[/flag] [flag=]fr[/flag] [flag=]pt[/flag] [flag=]nl[/flag] [flag=]it[/flag] [flag=]no-nn[/flag] [flag=]fo[/flag]

Albeit the Scot in me is of the Western stock and the red of the Cairngorms, the heather and the Lewissian gneiss, the Viking in me was there when you uttered the first word of your leid.

eirinn14
Posts: 26
Joined: 2011-05-27, 11:29
Real Name: Erin Hill
Gender: female
Location: Edinburgh
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby eirinn14 » 2011-06-02, 19:30

Bidh mi a' dol dhachaigh agus bidh mi a' dol don tir eile :) tha mi a'fuireach ann an Alba ach 's e oileanach a th'annam agus rugadh 's thogadh mi ann an Yorkshire. Bidh mi a' gluasan don flat ur a dh'aithgearr ach bidh mi a' dol chiad (first?) don taigh aig mo pharantan, far an thogadh mi, a-maireach. Tha mi gu math toilichte airson chi mi mo sheanair 's mo sheanmhair - 's e fuinear gle mhath a th'innte!

Tha an duine gu h-iosal posta.

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-02, 20:04

Chan eil, chan eil mi ag iarraidh a phòsadh. Chan eil àm no airgead agam.

Tha gaol aig an duine gu h-ìosal air an sù :D

ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby ceid donn » 2011-06-03, 13:43

eirinn14 wrote:ach bidh mi a' dol don taigh aig mo pharantan air toiseach


I don't think a' chiad is ever used as an adverb of time to mean "first/firstly", only as an adjective modifying a noun to mean "the first one of several." I've only seen air toiseach used as an adverb of time like this.

Gaelg wrote:Tha gaol aig an duine gu h-ìosal air an sù


sù = gàradh-bheathaichean :?: Chan eil mi air faicinn facal sin roimhe.

Uill, chan eil gaol agam air an sù. Ged a tha mi a' smaoineachadh gun nì sùthaichean obair cudromach cuideachail le glèidhteachas 's foghlam, 's fheàrr leam beathaichean fiadhaiche a bhith saor agus ann an t-àrainneachd nadarrach aca.

Òlaidh an duine gu h-ìosal leann no uisge-beatha an-diugh. :P

User avatar
Eoghan
Posts: 2169
Joined: 2008-06-12, 9:34
Gender: male
Location: Sruighlea/ Stirling
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Eoghan » 2011-06-03, 15:31

sù (sutha) = zoo

Co-dhiu; ‘s ge be mi a’ cumail bhon òl ... Uil, cha toil leam alcol, is cha caomh rium lionn, ach feumaid mi a’ dol dhan taigh-òsda ri‘m chàirdean a-nochd, is às a seo, òlaidh mi uisge-beatha agus, ‘s dòcha, coke (ach cha gheibhear mi na dha deoch còmhla ri chèile, blech).

Chunnaic an duine gu h-ìosal an dubharachd grèine air a’ Dhiciadain mu dheireadh.
Image[flag=]sv[/flag] [flag=]en[/flag] [flag=]gd[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]ga[/flag] [flag=]fr[/flag] [flag=]pt[/flag] [flag=]nl[/flag] [flag=]it[/flag] [flag=]no-nn[/flag] [flag=]fo[/flag]

Albeit the Scot in me is of the Western stock and the red of the Cairngorms, the heather and the Lewissian gneiss, the Viking in me was there when you uttered the first word of your leid.

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-04, 16:49

Chan fhaca mi e, ged a bu mhath leam dubhadh grèine a fhaicinn.

Is toigh leis an duine gu h-ìosal an film The Lion King :D (An urrainnear "sgannan no fiolm" a ràdh?)

eirinn14
Posts: 26
Joined: 2011-05-27, 11:29
Real Name: Erin Hill
Gender: female
Location: Edinburgh
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby eirinn14 » 2011-06-04, 17:44

'S toil leam The Lion King :) nuair a bha mi og shaoil me gun robh e am film as fhearr anns an t-saoghal. Ach nuair a cheannaich sinn DVD player cha b'urrain shomh ga coimhnead airson 's e bhideo a bh'ann :(

Tha an duine gu h-iosal ag obair le clann (m.e. anns an sgoil)

User avatar
Sectori
Posts: 675
Joined: 2006-04-06, 14:12
Gender: male
Location: Tkaronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Sectori » 2011-06-04, 23:07

Chan eil. Tha mi ag obair le coimpiutairean.

Tha an duine gu h-ìosal a' fuireach ann an Alba.
agus tha mo chluasan eòlach air a’ mhac-talla fhathast / às dèidh dhomh dùsgadh
(mona nicleòid wagner, “fo shneachd”)

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-05, 14:49

Tha, `S ann an Alba a tha mi a' fuireach :D.

Dh'fhuiricheadh an duine gu h-ìosal ann an tìr eile ma bha gu leòr airgead aige/aice?

ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby ceid donn » 2011-06-08, 6:53

Gaelg wrote: Nan robh airgead gu leòr aig an duine gu h-ìosal, am fuiricheadh e/i ann an tìr eile?


Dh'fhuiricheadh. Rachainn air imrich gu dùthaich eile, ach chan eil airgead gu leòr agam.

Nan/nam is used with the conditional tense in theoretical or conjectural "if" constructions like this, instead of ma. :wink:

...gu leòr follows the noun or adjective it's modifying.

..and if you mean to ask a question, you do not lenite the conditional form of the verb.


Tha deagh chadal aig an duine gu h-ìosal a-raoir.

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-08, 20:15

I realised my errors, I just didn't go back and correct them :oops: But thank you for taking your time to remedy them.

Tha, tha deagh cadal agam.

Tha e fluich far a bheil an duine gu h-ìosal a' fuireach.

Alasdair
Posts: 55
Joined: 2008-06-02, 14:19
Real Name: Alasdair
Gender: male
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Alasdair » 2011-06-19, 0:37

Gaelg wrote:I realised my errors, I just didn't go back and correct them :oops: But thank you for taking your time to remedy them.

Tha, tha deagh cadal agam.

Tha e fluich far a bheil an duine gu h-ìosal a' fuireach.

Tha e fluich ann am Peairt a-nochd... tha e air a bhith fluich fad an latha an seo. Cha smaoineachear gur e an t-Ògmhios a th' ann!

'S ann trang le obair a tha an duine gu h-iosal?
Tha mi fileanta sa Bheurla agus cha mhòr sa Ghàidhlig. Cuideachd, tha mi ag ionnsachadh na Breatannais. Leig fios dhomh ma nì mi mearachdan! I speak Fluent English and Gaelic. I am also learning Breton. Let me know if I make mistakes!

ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby ceid donn » 2011-06-19, 3:11

Chan ann. Ann am mìosan an t-samhraidh, cha bhi obair agam oir bidh mi a' obair aig na bun-sgoilean. Tha mi ag obair air iomadh cànan ré an t-samhraidh seo, ach chan eil mi ro thrang. :P


Bha an duine gu h-ìosal a' tadhal air caraid an-diugh.

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-19, 15:30

Cha robh, Fuirichidh mi dhachaigh an-diugh, tha e fliuch fhathast anseo :x.

`S ann air a' bhus a bha an duine gu h-ìosal an-diugh?

ceid donn
Posts: 2256
Joined: 2008-02-15, 0:58
Country: US United States (United States)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby ceid donn » 2011-06-19, 22:52

Chan ann. Dràibhidh mi fhìn daonnan. 'S e seo Texas. 'S lugha air na Republicans anns an riaghaltas-stàit de Texas a bhith a' caith airgead sam bith do rhudan coltach ri còmhdhalach-phoblaich. :roll:

Éist an duine gu h-ìosal ri ceòl Gàidhlig no ceòl Albannach eile an-dràsda.

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-06-19, 23:06

Dh'èist mi ri Runrig is na Proclaimers nuair a bha mi air an rothar agam. Chaidh mi gu Kilsyth air. Bha an t-aimsir gu math snog ach bhris mo rothar as dèidh 7mìle (11.3km) :(

User avatar
Tobias
Posts: 142
Joined: 2009-04-10, 21:17
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Tobias » 2011-11-08, 21:07

Haló A-Ghealg,

Dhìochuimhnich thu ...an duine gu h-íosal...
Please correct my mistakes - auch in Deutsch.

Gaelg

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Gaelg » 2011-12-04, 19:09

Tha mi a' smaointinn gun do dhìochuimhnich mi far an robh mi a' "postadh" :D

Tha an duine gu h-ìosal ag ithe rudeigin an-dràst'?

User avatar
Eoghan
Posts: 2169
Joined: 2008-06-12, 9:34
Gender: male
Location: Sruighlea/ Stirling
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: Cluich: an duine gu h-ìosal

Postby Eoghan » 2011-12-05, 17:34

Tha e cèarr, chan eil mi ag itheadh rudeigin ‘s an tràth seo. Cha do dh’ith mi càil an-diugh ach mo bhracaist is pìosa aran air aon uair, ach bidh mi ag ithe spagghetti carbonara a-nochd.

Thèid an duine gu h-ìosal gu tìr eile air feadh an Nollaig.
Image[flag=]sv[/flag] [flag=]en[/flag] [flag=]gd[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]ga[/flag] [flag=]fr[/flag] [flag=]pt[/flag] [flag=]nl[/flag] [flag=]it[/flag] [flag=]no-nn[/flag] [flag=]fo[/flag]

Albeit the Scot in me is of the Western stock and the red of the Cairngorms, the heather and the Lewissian gneiss, the Viking in me was there when you uttered the first word of your leid.


Return to “Celtic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest