In the dark btg

This forum is for games of various sorts. Moderators may lock games that are too similar to already existing ones.

Moderator: Forum Administrators

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-01, 1:12

This moonspeak btg inspired me for this one. I thought it'd be neat if perhaps we had a version where somebody would be given a text completely at random and they had to figure out what the language is, what the text means, then translate it into any language and send it to the next person.
Kind of like a free-for-all game so to speak.


Your language that you will translate to can be chosen freely, but if I say it's to be English, you're the last player in the chain :D

Then we can compare the final translation and all the in between translations with the original text


I will be choosing a text and notify you once I've sent the text to that person :D


Current Players:

邪悪歌
橋君**********Croatian->Swedish
ILE***********Swedish->Hebrew
Formiko
Voron********Polish->Russian
Kuba*********English->Polish
Veqq
Strigo
Rumpetroll*Russian->Croatian
Eoghan
Aleco*******Hebrew->Hungarian
csjc

Game Results
English

’You are old, Father William,’ the young man said, ‘And
your hair has become very white; And yet you incessantly stand
on your head— Do you think, at your age, it is right?’
’In my youth,’ Father William replied to his son, ‘I feared it
might injure the brain; But, now that I’m perfectly sure I have
none, Why, I do it again and again.’
’You are old,’ said the youth, ‘as I mentioned before, And
have grown most uncommonly fat; Yet you turned a back-
somersault in at the door— Pray, what is the reason of that?’
’In my youth,’ said the sage, as he shook his grey locks, ‘I
kept all my limbs very supple By the use of this ointment—one
shilling the box— Allow me to sell you a couple?’
’You are old,’ said the youth, ‘and your jaws are too weak
For anything tougher than suet; Yet you finished the goose, with
the bones and the beak— Pray how did you manage to do it?’
’In my youth,’ said his father, ‘I took to the law, And argued
each case with my wife; And the muscular strength, which it gave
to my jaw, Has lasted the rest of my life.’
’You are old,’ said the youth, ‘one would hardly suppose
That your eye was as steady as ever; Yet you balanced an eel on
the end of your nose— What made you so awfully clever?’
’I have answered three questions, and that is enough,’ Said
his father; ‘don’t give yourself airs! Do you think I can listen all
day to such stuff? Be off, or I’ll kick you down stairs!’

Kuba - Polish

’Jesteś stary, Ojcze Williamie,’ powiedział młodzieniec, ‘i twoje włosy są już całkiem białe; A mimo tego bez przerwy przez cały czas stoisz na głowie— czy myślisz, że to przyzwoite, przede wszystkim w twoim wieku?’
’Kiedy byłem młody,’ Ojciec William odpowiedział swojemu synowi, ‘bałem się, że mógłbym skaleczyć swój mózg; ale teraz, kiedy już jestem pewien, że go nie mam, to mogę stać sobie na głowie, ile mi się chce.’
’Jesteś stary,’ powiedział młodzieniec, ’jak już powiedziałem wcześniej, i stałeś się nadzwyczajnie tłustym; a jednak zrobiłeś salto do tyłu w drzwiach— co jest powodem tego?’
’Kiedy byłem młody,’ powiedział mędrzec , potrząsając swoimi siwymi lokami, ’dbałem o gibkość swoich członków ciała, za pomocą tej maści — grosz za całą puszkę — może byś kupił parę?’
’Jesteś stary,’ powiedział młodzieniec, ’i twoja szczęka jest za słaba, żebyś żuł coś twardszego od łoju; a jednak zjadłeś właśnie całą gęś, razem z kośćmi i — jak sobie z tym dałeś radę?’
’Kiedy byłem młody,’ powiedział jego ojciec, ‘uczyłem się prawa, i argumentowałem każdy przypadek z swoją żoną; i siła szczenki zdobyta przez to szkolenie została mi na resztę mego życia.’
’Jesteś stary,’ powiedział młodzieniec, ’nikt by nie myślał, że twój wzrok jest tak ostry jak był zawsze; a jednak umiesz balansować na swoim nosie węgorza— co cię zrobiło tak strasznie bystrym?’
’Odpowiedziałem ci na trzy pytania, i to wystarczy,’ powiedział jeod ojciec; ‘nie bądź taki zadufany! Czy myślisz, że mogę przez cały dzień słuchać takich bzdur? Zbieraj się stąd, albo dam ci kopa, że będzisz leciał schodami w dół!’

Voron - Russian

- Ты стар, отец Вильям, - сказал молодой человек, - и волосы твои уж совсем побелели; но, несмотря на это, ты всё время без перерыва стоишь на голове – ты считаешь это уместным, тем более в твоём возрасте?
- Когда я был молод, - ответил отец Вильям сыну, - я боялся, что могу повредить мозг; но сейчас, когда я уже уверен в его отсутствии, могу стоять на голове столько, сколько мне вздумается.
- Ты стар, - сказал молодой человек, - как я уже сказал раньше, и стал слишком грузным; но однако в дверях ты проделал сальто назад – что было тому причиной?
- Когда я был молод, - ответил мудрец, потряхивая своими прядями, - я заботился о гибкости своих суставов с помощью вот этой мази – копейка за целую банку – не хочешь приобрести парочку?
- Ты стар, - сказал молодой человек, - и твои челюсти уже слишком слабы, чтобы пережевать что-либо твёрже сала; однако ты только что съел целого гуся, вместе с костями – как тебе это удалось?
- Когда я был молод, - сказал отец, - я изучал право, и каждое дело я обсуждал со своей женой; и мои челюсти на всю жизнь укрепились от этой науки.
- Ты стар, - сказал молодой человек, - никто бы не подумал, что твоё зрение так же остро, как и раньше; однако ты умеешь удержать угря у себя на носу – что сделало тебя таким неимоверно ловким?
- Я ответил на три вопроса, и достаточно, - ответил отец, - не будь таким назойливым! Не думаешь ли ты, что я буду целый день слушать этот вздор! Убирайся отсюда, а то дам такого пинка, что полетишь с лестницы вверх тормашками!

Rumpetroll - Croatian

„Star si, oče William“, rekao je mladi čovjek; „Kosa je tvoja već sasvim osjedela; no uprkos tomu ti svo vrijeme bez odmora stojiš na glavi. I smatraš da je to prikladno, posebno u tvojim godinama?“

„Kad sam bio mlad“, odgovara otac William sinu; „Bio me je strah da ću mozak ozlijedit. No sada, kad sam uvjeren u njegovo odsustvo, mogu stajat na glavi onoliko, koliko želim.

„Star si, kao što sam već ranije kazao“, rekao je mladi čovjek; „No si ipak u hodniku napravio salto unazad. Što je bio uzrok toga?“

„Kad sam bio mlad“,odgovara mudrac, pomjerivši svoju kosu „ Ja sam se brinuo o gipkosti svojih zglobova uz pomoć evo ove masti. To je para za cijelu banku. Ne želiš li uzeti par?

„Star si“, rekao je mladi čovjek, „I tvoje čeljusti su odveć preslabe za žvakanje nečeg tvrđeg od slanine; a ipak si pojeo cijelu gusku, sa sve kostima, kako si to uspio?

„Kad sam bio mlad“, govori otac, „izučavao sam pravo, i o svakom sam slučaju razgovarao sa svojom ženom, i od te znanosti su mi čeljusti ojačale.

„Star si“, rekao je mladi čovjek, „Niko ne bi pomislio da je tvoj vid tako dobar kao i ranije, što te je učinilo tako sposobnim?“

„Odgovorio sam ti na tri pitanja i to je dosta,“ odgovori otac „Ne budi tak dosadan! Misliš li da ću cio dan da slušam ove gluposti? Čisti se odavde ili ću te tako šutnuti da ćeš poletjeti.“

hashisan - Swedish

"Stjärna är du, Fader William" sa ynglingen, "Ditt hår är redan ganska bra, men trots tilläggen, du är alltid utan att vila medan att stå på huvudet. Jag tror att det är lämpligt, särskilt vid din ålder."

"När jag var liten, ansvarig faders son William". Jag är rädd för att jag kommer att skada hjärnan. Men nu att jag blev säker i sin frånvaro, Jag kan stå på sitt huvuden som hur jag ville.

"Stjärna är du, som jag sa innan" sa ynglingen, "men du är redan i korridoren att göra kullerbyttor bakåt. Vad var orsaken till det?"

"När jag var liten" pratar om smarta människor, bäva ditt hår "Jag var bekymrad över flexibiliteten i deras förband med hjälpen från fettet här. De här är pengarna för den hela banken. Vill du inte ta får?

"Stjärna dig" sa ynglingen "och era käftar är för svaga för att tugga bacon, men du ätar hela gås, med alla av ben, hur hände det?"

"När jag var liten" säger fadern, "Jag pluggade regel, och i alla fall pratade jag med min fru, och av de här vetenskaper, det har stärkt min käft."

"Stjärna dig" sa ynglingen, "ingen skulle kunna tro att din visning som bra som innan, vad gjorde du bli så duglig?"

"Jag svarade tre frågar och de är tillräckliga" sa fadern, "Inte vara så tråkig! Tycker du att hela dagen jag hör det här nonsens? Rensa det härifrån eller jag kommer gör dig att ta bort det."

ILuvEire - Hebrew

"כוכב אתה, אב ויליאם" הצהיר אמר, "שער שלך כבר למדי טב, אבל למרות מוספים, אתה תמיד בלי תנומה בעוד שאתה עומד ליד רש שלך. אני חושב שזה הולם, ביחוד על גיל שלך.

"כשהייתי קטנה, אבא אחראי, בנו ויליאם". אני חושש יגרום נזק למוח. אבל עכשיו שאני בטוח בהיעדרו, אני יכול לעמוד על הראש כמו איך שאני רוצה.

"כוכב אתה, כפי שאמרתי קודם," אמר הצעיר, "אבל אתה כבר במסדרון לעשות סלטות לאחור. מה היה לזה סיבה?"

"כשהייתי קטנה," מדבר על אנשים חכמים, לנער את השיער שלך, "הייתי מודאג לגבי הגמישות של המפרקים שלהם בעזרת שומן כאן. אלה הם כסף עבור הבנק כולו. אני לא רוצה להיות?

"כוכב בעצמך," אמר הצעיר "לסתות שלך חלשים מכדי ללעוס את הבייקון, אבל לך לבצע את כל האווז, עם כל העצמות, איך זה קרה?"

"כשהייתי קטנה," אמר האב, "אני למד באופן סדיר, ובכל מקרה דיברתי עם אשתי, ואת אלה של המדעים, זה חיזק את הלסת שלי."

"כוכב בעצמך," אמר הצעיר, "אף אחד לא היה חושב להציג שלך טוב כמו לפני, מה אתה מסוגל להיות כל כך?"

"עניתי על שלוש שאלות והם מספיק," אמר האב, "אל תהיה כל כך משעמם! אתה חושב כל היום אני שומע את השטות הזאת? נקה אותו מכאן או שאני יגרום לך להסיר אותה."

Aleco - Hungarian

“Csak három kérdés!”

“Csillag vagy, a Vilmos apja,” mondta, “már hajad elég zavaros, valahogy, mialatt a lelkészestül dolgozol, te sohasem alvásal. Azt hiszem, hogy megfelelő, különösen korodnak.
”Amikor kicsi voltam, volt apám felelős engem, a fiút Vilmost.” Félem hogy, fog okani agykárosodást, de most biztos vagyok benne, hogy távollévő, tudok a fejen állni akár így, hogy akarom.

“Csillag vagy, mint már mondtam,” a fiatal fiú mondta, “de a folyosóban kell bukfenceket visszafelé vetned. Miért?”
”Amikor kicsi voltam,” a fiú mondta mialatt okoson játszott és rázta a hajat. Aggódó voltam. Meg kell az ízületeket kennem.

“Csillag vagy is,” a fiatal fiú mondta, “állkapocsod túl gyenge rágnom a szalonnát, de te eszed az egész libát és a minden csontot. Hogyan?”
“Amikor kicsi voltam,” az apa mondta, “oda hébe-hóba mentem, és valahogy, beszéltem a feleségemestül és az orvosokastul, aki meg az állkapocsomot erősítette.”

“Csillag vagy is,” a fiú mondta, “előtt senkinem a felmutatást szeretette. Miért?”
“Mondtam, hogy csak van három kérdés,” az apa mondta, “Ne légy úgy béna! Tudsz, hogy minden nap ezt a hülyeséget hallom? Eltávolítad, vagy fogok kényszeríteni téged!”
Last edited by Æxylis on 2009-12-17, 12:09, edited 25 times in total.
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
hashi
Posts: 9191
Joined: 2008-11-02, 2:39
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby hashi » 2009-11-01, 1:28

Ah I see. This sounds quite challenging but exciting.

So say I said mine were:

[flag]jp[/flag] [flag]sv[/flag] [flag]en[/flag] (or [flag]en-nz[/flag]) [flag]et[/flag]

they would go into the pool?

And how hard is the text likely to be?

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-01, 1:37

yeah, those languages would go into the pool...
the text wouldn't be all that difficult as you wouldn't know whether the language you're receiving will be easy or difficult for you.
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
hashi
Posts: 9191
Joined: 2008-11-02, 2:39
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby hashi » 2009-11-01, 1:49

邪悪歌 wrote:yeah, those languages would go into the pool...
the text wouldn't be all that difficult as you wouldn't know whether the language you're receiving will be easy or difficult for you.


Ok well count those as my languages then :P

User avatar
ILuvEire
Posts: 10398
Joined: 2007-12-08, 17:41
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby ILuvEire » 2009-11-01, 5:31

Why not? This sounds interesting. Do you have a tentative timeline, when will you be closing entries?

English :mrgreen:
Italian :D
Danish :)
German :wink:
Finnish :|
Japanese :(
Hebrew :cry:
[flag]de[/flag] [flag]da[/flag] [flag]fr-qc[/flag] [flag]haw[/flag] [flag]he[/flag] [flag]es[/flag]
Current focus: [flag]ga[/flag] [flag]ar[/flag]
Facebook | tumblr | Twitter
“We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them.” —John Waters

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-01, 6:49

I hope to start by the end of the week.
Since this may be more difficult than usual, I'm allowing from 1-2 weeks for translations.

Here are the languages I'm adding to the pool:
Japanese
Swedish
English
Hebrew
Chinese(mandarin)
Dutch
Arabic
Korean
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
Kuba
Posts: 2694
Joined: 2005-11-28, 13:37
Real Name: Jakob Krystian
Gender: male
Location: Wiedeń
Country: AT Austria (Österreich)

Re: In the dark btg

Postby Kuba » 2009-11-01, 10:53

I'm adding:
Polish, Russian, Yiddish.
Image
Image

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-01, 17:13

Okay, I have added those to the list
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
voron
Language Forum Moderator
Posts: 4921
Joined: 2007-07-15, 3:29
Real Name: Igor
Gender: male
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: In the dark btg

Postby voron » 2009-11-01, 18:01

Why making a pool at all, if there are high chances anyway that a person who gets the text is slightly or not at all familiar with the FROM language (in case of which I personally would use google translate as the primary resort).

Allow any language, and you can make the game start straight ahead (and pick participants on the way). :D

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-01, 18:36

I was actually just thinking of something like this...
Okay, so new rules:


I will just list the players and randomly select for them languages and the order, but in order for my selection to be randomized, somebody can call me out when sending their language to me ;)

Anyway, you can cheat and use something like a translator service :? but where's the fun in that :D

Once you've finished with one you're marked off and once everybody's been given a different language, then the game is finished and I'll show the final version which will be whomever gets English as their translate to language :P
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

Ludwig Whitby
Posts: 3665
Joined: 2009-03-30, 13:44
Gender: male
Location: Belgrade
Country: RS Serbia (Србија)

Re: In the dark btg

Postby Ludwig Whitby » 2009-11-01, 19:36

I'm in as well.

User avatar
Eoghan
Posts: 2169
Joined: 2008-06-12, 9:34
Gender: male
Location: Sruighlea/ Stirling
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)

Re: In the dark btg

Postby Eoghan » 2009-11-02, 0:58

I'm adding Irish, Scottish Gaelic and Westrobothnian to the list. :-P
Image[flag=]sv[/flag] [flag=]en[/flag] [flag=]gd[/flag] [flag=]de[/flag][flag=]ga[/flag] [flag=]fr[/flag] [flag=]pt[/flag] [flag=]nl[/flag] [flag=]it[/flag] [flag=]no-nn[/flag] [flag=]fo[/flag]

Albeit the Scot in me is of the Western stock and the red of the Cairngorms, the heather and the Lewissian gneiss, the Viking in me was there when you uttered the first word of your leid.

User avatar
Aleco
Posts: 8596
Joined: 2006-04-10, 19:05
Real Name: Alecsander
Gender: male
Location: Onsøy
Country: NO Norway (Norge)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Aleco » 2009-11-06, 13:05

I'll join too :) Sounds fun.
Native (no) Fluent (en-us)
Understands (sv) Understands (dk) Studied (ja)
[flag=Mom's side of the family]fo[/flag] Study now and then (et) Curious about (cs) Playing with (ga)

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-06, 20:59

Hello all.
Kuba has finished his translation from English to Polish.
I have sent the Polish text to somebody else to translate into some other language.
:D
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-06, 23:40

csjc has been added :P
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
hashi
Posts: 9191
Joined: 2008-11-02, 2:39
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby hashi » 2009-11-06, 23:46

邪悪歌 wrote:Hello all.
Kuba has finished his translation from English to Polish.
I have sent the Polish text to somebody else to translate into some other language.
:D


Are you taking note of the chain and languages used?

So let me get this right. Who picks what language I translate it to when I get it? and who do I sent it to? Or can I pick both at will?

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-06, 23:53

はしさん wrote:
邪悪歌 wrote:Hello all.
Kuba has finished his translation from English to Polish.
I have sent the Polish text to somebody else to translate into some other language.
:D


Are you taking note of the chain and languages used?

So let me get this right. Who picks what language I translate it to when I get it? and who do I sent it to? Or can I pick both at will?


You choose what language you translate it to. You will randomly receive some language so you don't choose what language you translate from. Nobody will know what language is the next to be translated until the last person finishes their translation and I receive it.
Yes hashi, I am keeping record of the order of the translations.
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
hashi
Posts: 9191
Joined: 2008-11-02, 2:39
Gender: male
Country: NZ New Zealand (New Zealand / Aotearoa)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby hashi » 2009-11-07, 0:08

邪悪歌 wrote:
はしさん wrote:
邪悪歌 wrote:Hello all.
Kuba has finished his translation from English to Polish.
I have sent the Polish text to somebody else to translate into some other language.
:D


Are you taking note of the chain and languages used?

So let me get this right. Who picks what language I translate it to when I get it? and who do I sent it to? Or can I pick both at will?


You choose what language you translate it to. You will randomly receive some language so you don't choose what language you translate from. Nobody will know what language is the next to be translated until the last person finishes their translation and I receive it.
Yes hashi, I am keeping record of the order of the translations.


Kay.

User avatar
Æxylis
Posts: 3469
Joined: 2007-11-09, 12:06
Real Name: ジョナタン ザ グレート
Location: Salt Lake City
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: In the dark btg

Postby Æxylis » 2009-11-09, 7:46

hashisan has completed his swedish translation :D
Если хочешь говорить со мной по скайпу, мой скайп нейм - jaakuuta
If you want to speak with me on Skype, my Skype name is jaakuuta

User avatar
Kuba
Posts: 2694
Joined: 2005-11-28, 13:37
Real Name: Jakob Krystian
Gender: male
Location: Wiedeń
Country: AT Austria (Österreich)

Re: In the dark btg

Postby Kuba » 2009-11-10, 8:42

Happy to see the game going. I'm so curious to see the end results...
Image
Image


Return to “Games”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest