tongue twister game

This forum is for games of various sorts. Moderators may lock games that are too similar to already existing ones.

Moderator: Forum Administrators

User avatar
Saigheadair
Posts: 211
Joined: 2011-10-22, 9:28
Real Name: Matt
Gender: male
Location: Malate, Manila
Country: PH Philippines (Pilipinas)

Re: tongue twister game

Postby Saigheadair » 2011-12-05, 15:49

Some tongue twisters from Tagalog:

Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw...

Bababa ba? Bababa!

Usong usong isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena

Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon

Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.
[flag]tl[/flag][flag]en[/flag][flag]nan[/flag]


Return to “Games”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest