بازی: پایینی من

Moderator: eskandar

User avatar
Michael
Posts: 6856
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park (subúrbio de Chicago), Illinois
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-12-27, 0:20

کسی پرسشم را جواب نداده است، به این حال پرسش دیگری می نویسم.

نفر پس از من خواهد گفت کدام شهر ایران مورد علاقۀ خود است و چرا.
N: American English (en-us) Pizzonese (nap) | B1: Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Greek (el) | A2: (sq) Persian (fa) Azerbaijani (az) | A1: Turkish (tr)
Personal language journals: TAC ‘17 (general log) | Türkî/Türkçe
I appreciate all corrections. In fact, I encourage them!

User avatar
Mehrdad
Posts: 91
Joined: 2014-10-19, 6:28
Real Name: Mehrdad Khaki
Gender: male
Location: Tehran
Country: IR Iran (ایران)

Re: بازی: پایینی من

Postby Mehrdad » 2015-12-27, 18:59

Michael wrote:
نفر پس از من خواهد گفت کدام شهر ایران مورد علاقه اش است و چرا.

مایکل جان پرسش قبلی ات سخت بود !
واین پرسشت چه آسان آست !

مگر شهری دوست داشتنی تر از اصفهان هم داریم ؟
چرا ؟ واقعا نمی دانم ! فقط می دانم هر بار که به اصفهان می روم احساس راحتی و آرامش می کنم . فیلم های ژانرسفر در زمان مثل " بازگشت به آینده" را حتما دیده ای . این شهر چیزی شبیه آن آست ولی متفاوت : تو به "گدشته" سفرنمی کنی, انگار "گذشته" لباس امروزی پوشیده است و به زمان حال آمده است

نفر پس از من به شرط آن که خارجی باشد تابستان آینده به ایران می آید و من او را رایگان با اتومبیل شخصی خودم به مدت یک هفته در کاشان و ابیانه و اصفهان و نایین به گردش می برم و به تهران (فرودگاه بین المللی) برمی گردانم.
:totalshock: :totalshock:I mean it! Try me! :welcome:

Happy New Year. :xmas:

User avatar
Elaine
Language Forum Moderator
Posts: 3431
Joined: 2011-10-10, 17:12
Real Name: Bora
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: بازی: پایینی من

Postby Elaine » 2016-01-03, 22:48

چه؟ آن را بسیار درک نکردم.

نفر پس از من فکر می‌کند که مردم باید حداقل یک زبان بگیرند.
Native: (tr)
Advanced: (el)
Intermediate: (ka), (en)
In love with and learning: (bg)

User avatar
iodalach93
Posts: 845
Joined: 2013-01-03, 23:51
Real Name: Alex
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2016-02-19, 17:36

بله، درست می‌گویی.

نفر پس از من نزدیک به مسجد یا کلیسا یا یک معبد مذهبی دیگر زندگی می‌کند.
 (en) Please correct my mistakes. (fr) Corrigez mes erreurs, s'il vous plaît. (sv) Snälla, rätta till mina fel. (ru) Исправляйте, пожалуйста, мои ошибки. (ja) 間違いを正してください。 (ar) تصحّحوا أخطائي من فضلكم. (el) Παρακαλώ διορθώστε τα λάθη μου. (ga) Ceartaígí mo chuid earráidí, le bhur dtoil. (fa) لطفا اشتباهاتم را اصلاح کنید.

User avatar
Michael
Posts: 6856
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park (subúrbio de Chicago), Illinois
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2016-03-17, 12:34

بله، نزدیک به دو سه کلیسا زندگی‌ می‌کنم.

نفر پس از من سوار قطار غلتان شده است.
N: American English (en-us) Pizzonese (nap) | B1: Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Greek (el) | A2: (sq) Persian (fa) Azerbaijani (az) | A1: Turkish (tr)
Personal language journals: TAC ‘17 (general log) | Türkî/Türkçe
I appreciate all corrections. In fact, I encourage them!

User avatar
Limagne
Posts: 813
Joined: 2012-01-16, 21:07
Gender: male
Location: Issoire
Country: FR France (France)

Re: بازی: پایینی من

Postby Limagne » 2016-03-17, 14:16

نه٬ تا به حال چنین اتفاقی برای من پیش نیامده است

نفر بعد از من حوصله درس خواندن ندارد

User avatar
iodalach93
Posts: 845
Joined: 2013-01-03, 23:51
Real Name: Alex
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2016-03-21, 0:20

حقیقت را گفتی.

نفر پس از من در تئاتر بازی کرد.
 (en) Please correct my mistakes. (fr) Corrigez mes erreurs, s'il vous plaît. (sv) Snälla, rätta till mina fel. (ru) Исправляйте, пожалуйста, мои ошибки. (ja) 間違いを正してください。 (ar) تصحّحوا أخطائي من فضلكم. (el) Παρακαλώ διορθώστε τα λάθη μου. (ga) Ceartaígí mo chuid earráidí, le bhur dtoil. (fa) لطفا اشتباهاتم را اصلاح کنید.

User avatar
Michael
Posts: 6856
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park (subúrbio de Chicago), Illinois
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2016-04-05, 22:44

خیر، در یک اجرای تأتر شرکت نکرده ام.

نفر بعد از من به چند کشور خارجی مسافرت کرد؟
N: American English (en-us) Pizzonese (nap) | B1: Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Greek (el) | A2: (sq) Persian (fa) Azerbaijani (az) | A1: Turkish (tr)
Personal language journals: TAC ‘17 (general log) | Türkî/Türkçe
I appreciate all corrections. In fact, I encourage them!

User avatar
iodalach93
Posts: 845
Joined: 2013-01-03, 23:51
Real Name: Alex
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2016-04-09, 17:36

به ۱۰ کشور خارجی مسافرت کردم، همه‌ در اروپا.

نفر پس از من این شب با دوستانش سپری خواهد کرد.
 (en) Please correct my mistakes. (fr) Corrigez mes erreurs, s'il vous plaît. (sv) Snälla, rätta till mina fel. (ru) Исправляйте, пожалуйста, мои ошибки. (ja) 間違いを正してください。 (ar) تصحّحوا أخطائي من فضلكم. (el) Παρακαλώ διορθώστε τα λάθη μου. (ga) Ceartaígí mo chuid earráidí, le bhur dtoil. (fa) لطفا اشتباهاتم را اصلاح کنید.

User avatar
Michael
Posts: 6856
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park (subúrbio de Chicago), Illinois
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2016-11-17, 22:19

شش ماه پیش دیر ترین واژه ی من در این بازی نوشته شد. فارسی ام هم خیلی ضعیف شده است. اقلا هنوز می توانم با صفحه کلید فارسی بنویسم!

به هر حال٬ یادم آمده است چرا به سؤالت جواب نداده بودم در آخر: معنای واژه ی "سپری" در جمله ی تو نتوانستم بفهمم! آنطور، کسی می توانست کمکم بکند، برای آنکه این بازی را ادامه .بدهیم؟ تشکر می کنم!
N: American English (en-us) Pizzonese (nap) | B1: Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Greek (el) | A2: (sq) Persian (fa) Azerbaijani (az) | A1: Turkish (tr)
Personal language journals: TAC ‘17 (general log) | Türkî/Türkçe
I appreciate all corrections. In fact, I encourage them!

User avatar
iodalach93
Posts: 845
Joined: 2013-01-03, 23:51
Real Name: Alex
Gender: male
Country: IT Italy (Italia)

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2016-11-21, 17:42

سلام مایک، خوش آمدی!

شاید واژهٔ "سپری" را نفهمیدی زیرا که من از آن استفادهٔ درست نکردم، معذرت می‌خواهم. می‌خواستم "نفر پس از من امشب با دوستانش بیرون خواهد رفت" بنویسم.
 (en) Please correct my mistakes. (fr) Corrigez mes erreurs, s'il vous plaît. (sv) Snälla, rätta till mina fel. (ru) Исправляйте, пожалуйста, мои ошибки. (ja) 間違いを正してください。 (ar) تصحّحوا أخطائي من فضلكم. (el) Παρακαλώ διορθώστε τα λάθη μου. (ga) Ceartaígí mo chuid earráidí, le bhur dtoil. (fa) لطفا اشتباهاتم را اصلاح کنید.


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests